Pressemeldinger

Bedre behandling for slagpasienter i Flekkefjord

26-11-2015 10:31 CET Medisinske kvalitetsregistre I 2013 viste tall fra Hjerneslagregisteret at sykehuset i Flekkefjord var dårligst i klassen til å legge pasienter med slag rett inn i riktig avdeling. To år etter kan man se en markant forbedring.

Helsekutt vil kunne ramme de sykeste

19-11-2015 15:36 CET Medisinske kvalitetsregistre Ti prosent av pasientene bruker størstedelen av ressursene i den somatiske helsetjenesten i Helse Nord. Dette viser en fersk rapport fra Helse Nord RHF ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE).

Varmesåler mot kalde føtter kan redusere sykefravær

10-11-2015 11:59 CET Noragent AS Forskere ved Common Cold Centre i Cardiff har kommet frem til at den som har kalde føtter har dobbelt så høy risiko for å bli forkjølet versus dem som ikke fryser på beina.

Vet ikke om barn med kreft får senskader

02-11-2015 08:45 CET Medisinske kvalitetsregistre Flere barn overlever kreft enn tidligere, og de får like god behandling uansett hvor de bor i landet. Men mangelfull rapportering gjør det vanskelig å si noe om senskader etter kreftbehandlingen.

Bedre behandling og økt overlevelse for tarmkreftpasienter

23-10-2015 11:28 CEST Medisinske kvalitetsregistre I løpet av de siste 20 årene er det stadig flere som overlever tarmkreft, og andelen tilbakefall er redusert, viser årsrapporten fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft.

Flere KOLS-pasienter oppfordres til røykeslutt

20-10-2015 10:50 CEST Medisinske kvalitetsregistre KOLS-registeret bidrar til at KOLS-pasienter får bedre informasjon om hva de selv kan gjøre for å leve lenger.

Vanskelig tid for ungdom med diabetes

05-10-2015 12:00 CEST Medisinske kvalitetsregistre Tall fra Barnediabetesregisteret viser at insulinpumpa velges bort når barn med diabetes når ungdomsalderen. Det medfører økt fare for komplikasjoner.

Likeverdige helsetjenester Universal Doctor Speaker- kommunikasjonsverktøy for minoritetshelsetjenesten

02-10-2015 10:29 CEST Oslo Medtech -Hva gjør vi når helsearbeidere og pasienter ikke kan snakke sammen pga språkbarrierer? -Hvordan kan vi tilby kvalitetssikret dialog når tolk ikke er tilgjengelig?

Adopterte mangler oppfølging i 9 av 10 kommuner

26-08-2015 07:00 CEST Adopsjonsforum Ni av ti kommuner har ikke oppfølgingsrutiner for å i vareta adoptivbarns særskilte behov i skole og barnehage. Det ønsker Adopsjonsforum å gjøre noe med.

10 tips for en friskere barnehagehverdag

14-08-2015 07:00 CEST Antibac AS Les våre råd om hva du og barnehagen kan gjøre slik at dere har friskere barn med mindre sykdom og smitte.