Pressemeldinger

Vanskelig tid for ungdom med diabetes

05-10-2015 12:00 CEST Medisinske kvalitetsregistre Tall fra Barnediabetesregisteret viser at insulinpumpa velges bort når barn med diabetes når ungdomsalderen. Det medfører økt fare for komplikasjoner.

Likeverdige helsetjenester Universal Doctor Speaker- kommunikasjonsverktøy for minoritetshelsetjenesten

02-10-2015 10:29 CEST Oslo Medtech -Hva gjør vi når helsearbeidere og pasienter ikke kan snakke sammen pga språkbarrierer? -Hvordan kan vi tilby kvalitetssikret dialog når tolk ikke er tilgjengelig?

Adopterte mangler oppfølging i 9 av 10 kommuner

26-08-2015 07:00 CEST Adopsjonsforum Ni av ti kommuner har ikke oppfølgingsrutiner for å i vareta adoptivbarns særskilte behov i skole og barnehage. Det ønsker Adopsjonsforum å gjøre noe med.

10 tips for en friskere barnehagehverdag

14-08-2015 07:00 CEST Antibac AS Les våre råd om hva du og barnehagen kan gjøre slik at dere har friskere barn med mindre sykdom og smitte.

 Nytt inspirationshäfte om demens

19-01-2015 10:06 CET Nordens Välfärdscenter Nordens Välfärdscenter har under 2014 anordnat flera workshoppar om demens för att sätta fokus på ökat nordiskt samarbete. Nu kan du läsa om deltagarnas diskussioner i vårt senaste inspirationshäfte.

Dedicare: ”VD-jakten är i full gång!”

14-01-2015 15:00 CET Dedicare AB ​- Efter 12 år som VD för Dedicare är det dags att kliva åt sidan – i alla fall i en vecka, avslöjar Stig Engcrantz, som även är koncernchef.

Dedicare: ”VD-jakten är i full gång!”

14-01-2015 15:00 CET Dedicare AB ​- Efter 12 år som VD för Dedicare är det dags att kliva åt sidan – i alla fall i en vecka, avslöjar Stig Engcrantz, som även är koncernchef.

Barn med CP fratas muligheten til å kommunisere

15-12-2014 13:55 CET Medisinske kvalitetsregistre Tall fra Cerebral pareseregisteret i Norge viser at halvparten av barn med cerebral parese ser ut til å mangle hjelp til å kommunisere.

Nye førstehjelpsrutiner ved hjerteinfarkt bedrer overlevelsesratene

29-07-2014 14:39 CEST SAS Institute AS Analyse av data knyttet til hjertestans, har endret rutinene og gitt 100 mennesker livet i gave. Kunnskapsbasert medisin gir resultater som det settes pris på.

Spis riktig under Ramadan

04-07-2014 08:58 CEST Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) Ramadan er fastemåneden – den niende måneden i den islamske kalenderen. Denne måneden vil de fleste muslimer faste mellom soloppgang og solnedgang. Å faste innebærer at man ikke skal spise, drikke, røyke eller ta medisiner mens solen er oppe. Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) har samlet sammen noen råd for hvordan man kan håndtere denne fastemåneden.