Pressemeldinger

Flere KOLS-pasienter oppfordres til røykeslutt

26-02-2015 11:04 CET Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre KOLS-registeret bidrar til at KOLS-pasienter får bedre informasjon om hva de selv kan gjøre for å leve lenger.

Vet ikke om barn med kreft får senskader

25-02-2015 14:51 CET Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Flere barn overlever kreft enn tidligere, og de får like god behandling uansett hvor de bor i landet; men mangelfull rapportering gjør det vanskelig å si noe om senskader etter kreftbehandlingen.

Bedre behandling for slagpasienter i Flekkefjord

25-02-2015 14:27 CET Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre I 2013 viste tall fra Hjerneslagregisteret at sykehuset i Flekkefjord var dårligst i klassen til å legge pasienter med slag rett inn i riktig avdeling. Året etter kan man se en markant forbedring.

Færre opereres for medfødt hjertefeil

25-02-2015 14:08 CET Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Nedgang i antall pasienter som opereres for medfødt hjertefeil kan ha sammenheng med økning i antall aborter som følge av sykdom hos fosteret.

​Døvblinde misfornøyde med opplæring

25-02-2015 14:03 CET Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 65 prosent av døvblinde mener selv at de ikke får tilstrekkelig opplæring i hvordan de skal bruke hjelpemidlene de får.

Barn med CP fratas muligheten til å kommunisere

25-02-2015 13:55 CET Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Tall fra Cerebral pareseregisteret i Norge viser at halvparten av barn med cerebral parese ikke får hjelpen de trenger til å kommunisere.

 Nytt inspirationshäfte om demens

19-01-2015 10:06 CET Nordens Välfärdscenter Nordens Välfärdscenter har under 2014 anordnat flera workshoppar om demens för att sätta fokus på ökat nordiskt samarbete. Nu kan du läsa om deltagarnas diskussioner i vårt senaste inspirationshäfte.

Dedicare: ”VD-jakten är i full gång!”

14-01-2015 15:00 CET Dedicare AB ​- Efter 12 år som VD för Dedicare är det dags att kliva åt sidan – i alla fall i en vecka, avslöjar Stig Engcrantz, som även är koncernchef.

Dedicare: ”VD-jakten är i full gång!”

14-01-2015 15:00 CET Dedicare AB ​- Efter 12 år som VD för Dedicare är det dags att kliva åt sidan – i alla fall i en vecka, avslöjar Stig Engcrantz, som även är koncernchef.

Helseministeren offentliggjør behandlingskvalitet

08-12-2014 09:03 CET Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 15. desember presenterer helseministeren nye fakta om behandlingskvalitet ved norske sykehus. Kilden er de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.