Blogginnlegg

Lansering av norsk standard innen passivhusbygging

11-09-2012 15:44 CEST Veidekke ASA Tirsdag 11. september var jeg invitert til Blindern for å snakke om bygging av passivhus – en byggemetode vi i Veidekke stadig får økende erfaring med. Tallhall ved Forskningsparken, et passivhus i bruk av Meteorologisk Institutt, var stedet for arrangementet, og det var en glede å kunne komme med en utbyggers positive erfaring ved å bygge passivhus.

Canada trekker seg fra Kyoto: trist og skuffende!

14-12-2011 14:35 CET KLP

Etterlysning: Mot og handlekraft

09-12-2011 12:55 CET KLP

Veidekke i front på miljøsmart bygging

26-11-2010 13:51 CET Veidekke ASA Miljøbygget for KLP i Trondheim ble i 2009 et tydelig referanseprosjekt på hva som er mulig å få til når det gjelder energivennlig bygging. I 2010 ble det Bellonahuset som har frontet videreføringen av vårt arbeid . Det er gledelig å kunne registrer at dette har utløst etterspørsel etter mer energismarte bygg.

26-03-2010 13:45 CET Veidekke ASA Veidekke har et klart mål om å gjennomføre våre prosjekter med minst mulig belastning for våre omgivelser. Vi driver våre aktiviteter med minst mulig bruk av energi og vi bygger på en måte som gjør at våre kunder bruker minst mulig energi, år etter år. Reduksjon i utslipp av klimagasser er en viktig del av vårt samlede miljøansvar.