Blogginnlegg

Statsbudsjettet: Ny start for hydrogen?

25-11-2015 07:29 CET Hyundai Motor Norway Norsk Hydrogenforum ser positivt på det nye statsbudsjettet i forbindelse med utarbeidelse av ny avtale og mandat for Enova.

Vi fyrer med ved! Tips om ved og vedfyring

05-01-2015 15:14 CET Krogsveen Ved er en viktig oppvarmingskilde i norske hus og hytter. Ved er anbefalt av energimyndighetene, den er klimanøytral og en fornybar og kortreist ressurs. Med dagens rentbrennende og effektive ildsteder reduseres utslippene med opptil 90 %. Som regel er også oppvarming med ved det rimeligste alternativet. Her presenterer vi de viktigste ved- og fyringsrådene:

11-09-2012 15:44 CEST Veidekke ASA Tirsdag 11. september var jeg invitert til Blindern for å snakke om bygging av passivhus – en byggemetode vi i Veidekke stadig får økende erfaring med. Tallhall ved Forskningsparken, et passivhus i bruk av Meteorologisk Institutt, var stedet for arrangementet, og det var en glede å kunne komme med en utbyggers positive erfaring ved å bygge passivhus.

Canada trekker seg fra Kyoto: trist og skuffende!

14-12-2011 14:35 CET KLP

Etterlysning: Mot og handlekraft

09-12-2011 12:55 CET KLP

26-11-2010 13:51 CET Veidekke ASA Miljøbygget for KLP i Trondheim ble i 2009 et tydelig referanseprosjekt på hva som er mulig å få til når det gjelder energivennlig bygging. I 2010 ble det Bellonahuset som har frontet videreføringen av vårt arbeid . Det er gledelig å kunne registrer at dette har utløst etterspørsel etter mer energismarte bygg.

26-03-2010 13:45 CET Veidekke ASA Veidekke har et klart mål om å gjennomføre våre prosjekter med minst mulig belastning for våre omgivelser. Vi driver våre aktiviteter med minst mulig bruk av energi og vi bygger på en måte som gjør at våre kunder bruker minst mulig energi, år etter år. Reduksjon i utslipp av klimagasser er en viktig del av vårt samlede miljøansvar.