Kontaktpersoner

Torbjørn Heitmann Valum

Torbjørn Heitmann Valum

29-04-2016 19:13 CEST

Andreas Feen Sørensen

Andreas Feen Sørensen

29-04-2016 18:56 CEST

Espen Stedje

Espen Stedje

22-12-2015 13:17 CET

Espen Stedje har vært Foreningen Nordens generalsekretær siden 2010. Han har en MA i st...

Katrine Ziesler

Katrine Ziesler

22-12-2015 13:06 CET

Katrine er Foreningen Nordens informasjonsrådgiver og redaktør for norden.no og forenin...

Vegard Smevoll

01-12-2014 14:40 CET

Jørn Arve Flått

Jørn Arve Flått

24-10-2013 12:46 CEST

Yngvild L. Schei

Yngvild L. Schei

06-09-2012 09:23 CEST

Tor-Anders Hanssen

07-12-2011 08:51 CET

Frode Scheie

Frode Scheie

22-11-2011 15:02 CET

Anders Thelberg

22-11-2011 14:26 CET