Pressemeldinger

Nye toårsdata for Cosentyx presentert på ACR: Ingen progresjon i leddskade hos 84 % av pasientene med psoriasisartritt

26-11-2015 14:38 CET Novartis Immunologi & Dermatologi Novartis presenterte 8.november nye resultater for Cosentyx (sekukinumab) som viser ingen ytterligere progresjon i leddskader hos 84 % av pasientene med psoriasisartritt (PsA). I tillegg vedvarte behandlingsresponsen med Cosentyx i ledd og hudsykdom, fysisk funksjon og livskvalitet gjennom to år med behandling.

Nye toårsdata for Cosentyx presentert på ACR: Vedvarende effekt og ingen progresjon av ryggskade påvist med røntgen hos 8 av 10 pasienter med ankyloserende spondylitt (Bekhterev)

26-11-2015 14:31 CET Novartis Immunologi & Dermatologi Novartis presenterte 8.november nye toårsdata for Cosentyx (sekukinumab) på den årlige American College of Rheumatology-kongressen i San Francisco. De nye resultatene kommer fra en forlengelse av MEASURE 1 studien, og viser at opptil 80 % av pasientene med AS ikke hadde røntgenologisk progresjon av ryggskade.

Ny medisin mot myelomatose nå tilgjengelig i Norge

23-11-2015 11:30 CET Novartis Onkologi Fra 16. november er den nye medisinen tilgjengelig for norske pasienter. Farydak er en histon deacetylase-hemmer og er det første medikamentet i denne gruppen av medisiner mot myelomatose. Myelomatose (benmargskreft) er den nest vanligste formen for blodkreft i Norge med over 350 nye tilfeller årlig.

Beslutningsforum godkjenner bruk av ny biologisk psoriasismedisin

18-11-2015 13:29 CET Novartis Immunologi & Dermatologi Statens Legemiddelverk har i sin metodevurdering konkludert med at det nye biologiske legemiddelet Cosentyx (sekukinumab) er et kostnadseffektivt alternativ. Beslutningsforum har på bakgrunn av denne vurderingen bestemt at Cosentyx kan innføres som behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling.

18-11-2015 08:30 CET AstraZeneca Med virkning fra 1.desember er legemidlet Moventig® (naloksegol), som behandler opioidforårsaket forstoppelse, tilgjengelig på blå resept i Norge. Moventig refunderes for pasienter med kroniske smerter eller i palliativ behandling som ikke har tilstrekkelig effekt av vanlig avførende midler. Forstoppelse er den vanligste bivirkningen av opioidbehandling (2,3).

Revolade EU-godkjent for alvorlig aplastisk anemi (beinmargssvikt)

16-11-2015 12:15 CET Novartis Onkologi Revolade (eltrombopag) er første behandlingsalternativ i sin klasse for pasienter med alvorlig aplastisk anemi.

Biovotec has won the SME instrument stage 2 project!

13-11-2015 14:28 CET Oslo Medtech First phase development has been supported by the NFR through an extended BIA project and EU grants, and together with Oslo Medtech, Biovotec applied for the SME instrument stage 2 project grant. It has to be said that only 3-5 % for the projects that apply for this type of grant are funded. And yesterday it was final; Biovotec won the SME instrument stage 2!

Repatha godkjent i Norge - et nytt behandlingsprinsipp for å redusere LDL-kolesterol

02-11-2015 14:39 CET Amgen AB Norge Repatha (evolokumab) er et nytt legemiddel og et nytt behandlingsprinsipp for konsistent senkning av LDL-kolesterol, hos pasienter som ikke når sine behandlingsmål, uavhengig av pasienttype og tidligere statinbehandling

​Fase III data publisert i New England Journal of Medicine (NEJM):  Bekrefter signifikant effekt av sekukinumab hos pasienter med psoriasisartritt

02-11-2015 12:08 CET Novartis Immunologi & Dermatologi I FUTURE 1 studien viste sekukinumab rask og signifikant effekt hos pasienter med aktiv psoriasisartritt (PsA), inkludert reduksjon av symptomer i hud og ledd og redusert progresjon av strukturelle leddskader.

Positiv CHMP opinion for Cosentyx; Den første IL-17A hemmeren til behandling av ankyloserende spondylitt og psoriasisartritt.

02-11-2015 11:58 CET Novartis Immunologi & Dermatologi Cosentyx (sekukinumab) anbefales godkjent i Europa for behandling av pasienter med ankyloserende spondylitt (AS) og psoriasisartritt (PsA). Behovet for nye medisiner er stort ettersom et signifikant antall AS og PsA-pasienter ikke er tilfreds med nåværende behandling.