Pressemeldinger

Sykdom skal og kan forebygges

28-01-2015 07:00 CET Antibac AS Foreldre til barnehagebarn er oftere syke enn andre. Familiesykdom skaper frustrasjon, slitasje og store samfunnskostnader.

Tasigna overlegen Glivec ved behandling av nydiagnostiserte KML-pasienter

27-01-2015 12:20 CET Novartis Onkologi Nye seksårsdata fra den randomiserte fase III-studien ENESTnd bekrefter de overlegne behandlingsresultatene med Tasigna (nilotinib) fremfor Glivec (imatinib). Pasienter med Philadelphiakromosom-positiv kronisk myelogen leukemi (Ph+ KML) opplever en tidligere, dypere og vedvarende molekylærrespons når de behandles med Tasigna fremfor Glivec.

26-01-2015 17:22 CET Celgene Celgene har fått en god start på 2015. Virksomheten har tilsatt ny administrerende direktør og CHMP har anbefalt bruk av Revlimid til nydiagnostiserte myelomatosepasienter som ikke er kvalifisert for transplantasjon.

Tips og råd til en friskere barnehagehverdag

24-01-2015 07:00 CET Antibac AS Hvordan få en friskere barnehagehverdag? Ettersom hendene er i kontakt med svært mye er hendene dessverre også ofte i kontakt med punkter som blir smitteoppsamlingssteder. Ved å sette fokus på håndhygiene har det vist seg at man kan redusere sykdom med opptil 70% (Nasjonalt Folkehelseinstitutt: fhi.no).

Reduserte sykefraværet med 69 prosent

23-01-2015 07:00 CET Antibac AS Hvordan klarte «Phonero» å redusere sykefraværet med 69%? Teleselskapet Phonero så potensialet i å redusere sykefraværet, ettersom dette går utover både ansatte, trivsel, effektivitet og økonomi. I januar 2014 tok de grep og innførte «frisk på jobben» på deres kundesenter med 60 ansatte. De kan nå glede seg over at tall fra samme periode i fjor viser en reduksjon i sykefraværet på hele 69%!

Riktig mengde sprit

14-01-2015 15:39 CET Antibac AS Det er lett å bli forvirret av alt man leser. Noen sier man skal bruke 2 ml sprit, noen sier 3 ml, og andre sier 4 ml. Hva er riktig? Og hvordan vet man hvor mye f.eks. 3 ml er i hånden? Skal virkelig en grov mannehånd og en liten kvinnehånd bruke samme mengde?

14-01-2015 14:08 CET Bristol-Myers Squibb

Brystkreftmedisinen Afinitor godkjent på blå resept

13-01-2015 16:35 CET Novartis Onkologi Statens legemiddelverk vurderer Afinitor som kostnadseffektiv, basert på registreringsstudien BOLERO-2 som viser mer enn en dobling av progresjonsfri overlevelse. Fra 1. januar 2015 har Afinitor forhåndsgodkjent refusjon ved behandling av kvinner med hormonreseptorpositiv, HER2-negativ metastatisk brystkreft i kombinasjon med eksemestan etter progresjon på ikke-steroid aromatasehemmer.

Ikke gå i tyggisfella!

08-01-2015 07:15 CET Apotek 1 Har du bestemt deg for å kutte røyken? Mange bruker nikotinlegemidler for å slutte å røyke, og forskningen viser at det dobler sjansene for å lykkes. –Røyketyggis er populært, men mange tygger feil, og får ikke den effekten de burde, forteller farmasøyt og fagredaktør Gunhild Kile Sandvik i Apotek 1.

Ny behandling av den sjeldne hormonsykdommen akromegali

06-01-2015 09:42 CET Novartis Onkologi EU-kommisjonen har godkjent legemiddelet Signifor i behandlingen av pasienter med akromegali. Studier viser bedre effekt av Signifor sammenlignet med dagens standardbehandling. Legemiddelet antas å bli tilgjengelig i Norge i begynnelsen av 2015.