Pressemeldinger

Forhåndsgodkjent refusjon for Vi-Siblin og Lunelax

20-08-2015 10:33 CEST Meda AS Statens Legemiddelverk har godkjent refusjon for Vi-siblin og Lunelax for pasienter som har IBS-C (Irritabel-tarmsyndrom med forstoppelse). Produktene kan være veldig effektive og er til god hjelp; da er det gull verdt å slippe å tenke på kostnader, sier klinisk ernæringsfysiolog Kristine Møller.

Ny lungekreftmedisin godkjent – Zykadia tilgjengelig for norske pasienter fra 1. juli 2015

18-08-2015 11:08 CEST Novartis Onkologi Statens legemiddelverk har godkjent Zykadia (ceritinib) til behandling av voksne pasienter med anaplastisk lymfom kinase (ALK) -positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som tidligere har blitt behandlet med crizotinib .

The Lancet: studie på Cosentyx (sekukinumab) viser positive resultater

17-08-2015 14:49 CEST Novartis Immunologi & Dermatologi Sekukinumab er den første interleukin -17A (IL-17A) hemmeren som har vist effekt i en fase 3 studie på voksne pasienter med aktiv PsA1.

10 tips for en friskere barnehagehverdag

14-08-2015 07:00 CEST Antibac AS Les våre råd om hva du og barnehagen kan gjøre slik at dere har friskere barn med mindre sykdom og smitte.

Kombinasjonsbehandling med Tafinlar og Mekinist øker overlevelsen for pasienter med metastatisk melanom

11-08-2015 12:58 CEST Novartis Onkologi COMBI-d studien bekrefter overlevelsesgevinst ved kombinasjonsbehandling av pasienter med BRAF V600E/K- mutert metastatisk melanom. Studien viser en median totaloverlevelse på over 2 år hos pasienter behandlet med kombinasjonen av Tafinlar og Mekinist, sammenlignet med 1,5 år ved behandling med Tafinlar alene.

Sterke data for Tasigna i stor europeisk KML-studie

07-08-2015 06:00 CEST Novartis Onkologi Ved årets europeiske hematologikongress EHA ble det presentert data fra en studie som omfatter mer enn 1 000 europeiske pasienter med kronisk myelogen leukemi. Norske pasienter deltok også i studien.

Panobinostat dobler tiden uten sykdomsutvikling for pasienter med myelomatose

08-07-2015 13:27 CEST Novartis Onkologi - Det er veldig positivt å se at medisinen gir en stor og meningsfull forlengelse av tiden til sykdommen kommer tilbake. Dette er en hyggelig nyhet for myelomatosepasienter, sier Anders Waage, avdelingssjef ved Medisinsk klinikk, St Olavs Hospital og professor ved NTNU.

Xolair®(omalizumab) forbedrer livskvalitet med 78 % hos pasienter med kronisk spontan urtikaria

03-07-2015 14:43 CEST Novartis Immunologi & Dermatologi Nye data presentert på World Congress of Dermatology (WCD): - Nye data bekrefter at Xolair, i tillegg til å forbedre symptomene på CSU, effektivt bedrer livskvaliteten hos de pasientene som blir rammet av denne uforutsigbare og plagsomme sykdommen, sier Vasant Narasimhan, Global Head of Development i Novartis Pharmaceuticals.

MinElveblest  Norges første helseapp for de som har elveblest

03-07-2015 14:38 CEST Novartis Immunologi & Dermatologi MinElveblest er gratis og kan lastes ned fra Appstore og Google Play.

American Academy of Dermatology (AAD): Nye data viser at Cosentyx™ er signifikant bedre enn Stelara ® og gir clear skin (PASI 90) hos nesten 80 % av psoriasis-pasientene.

03-07-2015 10:50 CEST Novartis Immunologi & Dermatologi CLEAR studien viste at mer enn 21 % av psoriasis pasientene oppnådde clear eller almost clear skin (PASI 90) med Cosentyx ™ sammenliknet med Stelara® i uke 16 (1)