Kontaktpersoner

Turid Wiik Melve

Turid Wiik Melve

29-05-2017 13:15 CEST

Johan Bruun

Johan Bruun

29-05-2017 11:55 CEST

Elyette Roux

Elyette Roux

11-05-2017 13:42 CEST

Margret Run Einarsdottir

Margret Run Einarsdottir

10-05-2017 21:21 CEST

Oddmund Brevik

Oddmund Brevik

09-05-2017 14:25 CEST

Wenche S. Holm

09-05-2017 12:59 CEST

Ta kontakt med meg for spørsmål relatert til miljø, bærekraft og samfunnsansvar.

Leif Henning Asla

08-05-2017 16:01 CEST

Jørgen Bakke Fredriksen

Jørgen Bakke Fredriksen

28-04-2017 10:44 CEST

Tone Magnussen

Tone Magnussen

27-04-2017 15:50 CEST

Tone Magnussen har brei erfaring frå forsking på endringsprosessar i nordområda. Særlig...

Merete Kvamme Fabritius

Merete Kvamme Fabritius

27-04-2017 15:25 CEST

Merete Kvamme Fabritius forsker blant annet på turisme og reiseliv, med vekt på oppleve...