Pressemeldinger

25-06-2014 16:57 CEST Bygdefolk for Rovdyr Myndighetene har skutt en genetisk viktig ulv uten først å undersøke DNA-viktigheten!!! Dette er brudd på loven og internasjonale avtaler. Hannulven som ble skutt i Sykkylven i Møre- og Romsdal 5. juni i år kommer fra det genetisk viktige Tiveden-reviret sør i Sverige. Bygdefolk for rovdyr stiller seg svært kritisk til at det felles ulv før det er gjennomført gentest.

H.K.H.Kronprinsesse Mette-Marit markerer Verdens miljødag 5. juni på Geitmyra matkultursenter

04-06-2014 07:05 CEST Geitmyra matkultursenter for barn På Verdens miljødag 5. juni besøker H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit Geitmyra matkultursenter for barn. Der har klasse 5a fra Bolteløkka skole undervisning om økologisk dyrking og bærekraftig matlaging.

Skynd deg og forsyn deg av naturen!

20-05-2014 07:15 CEST Geitmyra matkultursenter for barn

04-05-2014 13:47 CEST Bygdefolk for Rovdyr

02-05-2014 17:17 CEST Bygdefolk for Rovdyr 20 000 har allerede skrevet under på Bygdefolk for Rovdyrs underskriftskampanje for ulven!

Sterk vekst i salget av økologiske varer hos Coop

24-04-2014 06:40 CEST Coop Norge I første kvartal i år har Coops salg av økologiske varer økt med 26 prosent sammenlignet med samme periode i 2013.

YumYum-nudler uten palmeolje - bare hos Coop i Norge

11-04-2014 06:45 CEST Coop Norge Nå er en forbedret utgave av de populære YumYum-nudlene på plass hos Coop. En av verdens største nudelprodusenter har fjernet palmeolje i alle produktene som leveres til Norge, i nært samarbeid med Coop.

Bedret resultat for TAFJORD

28-02-2014 13:24 CET TAFJORD Foreløpig regnskap for 2013 viser et resultat etter skatt på 121,6 mill. kr. Dette er en økning på vel 70 mill. kr i forhold til 2012. Årsaken til resultatforbedringen ligger fortrinnsvis i nettselskapet, som oppnådde et vesentlig bedre resultat enn tidligere.

Tine Sundtoft vegrer seg for å svare på brev fra Sivilombudsmannen om snøskuterforsøk

05-02-2014 09:00 CET Friluftslivets fellesorganisasjon Klima- og miljødepartementet klarer ikke å svare på spørsmålene Sivilombudsmannen stilte klima- og miljøministeren i desember. Sivilombudsmannen ga departementet fire uker på å svare på spørsmålene om snøskuterforsøket. Nå har departementet for andre gang bedt om utsettelse, denne gang til 6. februar.

Sammenslåing av nettvirksomhetene i TUSSA og TAFJORD

20-12-2013 13:30 CET TAFJORD Generalforsamlingene i Tussa Kraft AS og Tafjord Kraft AS har i dag vedtatt å fusjonere nettvirksomhetene i konsernene og etablere et felles nettselskap. Det nye nettselskapet, Mørenett AS, vil ha regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2014.