Pressemeldinger

Utelukker 11 selskaper for palmeolje

22-01-2014 07:00 CET Storebrand ASA Storebrand har utelukket elleve palmeoljeselskaper fra sine investeringer. – For å sikre god og langsiktig avkastning til kundene må vi øke investeringene i de som driver smart og bærekraftig, og unngå de selskapene vi ikke tror på, sier Christine Meisingset i Storebrand.

Mondelēz International når målsettingen om 100 % bærekraftig palmeolje to år tidligere enn planlagt

17-01-2014 09:13 CET Mondelez Norge Mondelēz International, Inc. (NASDAQ:MDLZ) kunngjorde i dag at selskapet har oppnådd RSPO-sertifisering (Roundtable for Sustainable Palm Oil) for 100 % av palmeoljen selskapet kjøpte i 2013.

50 000 kroner for gode emballasjeideer Coop Miljøpris 2014

18-10-2013 07:45 CEST Coop Norge

Coop lanserer miljøpris og etterlyser matsvinn-løsninger

21-08-2012 14:28 CEST Coop Norge Coop etterlyser nå «miljøsmartinger» til å konkurrere om Coop Miljøpris 2012. Målet med årest pris er å bidra til redusert matsvinn i Norge, og alle som har en god idé eller en smart løsning for å redusere kasting av mat i husholdningen eller i dagligvarehandelen, kan delta. Premiene er på til sammen kr. 100.000,-

EcoConsult AS tar markedsandeler i et fallende marked

31-07-2012 16:00 CEST EcoConsult Markedet for varmepumper hadde totalt sett en reduksjon i 2011 i forhold til 2010. Denne trenden har fortsatt inn i første kvartal 2012. Administrerende direktør i EcoConsult AS, Per Christian Olsen, kan bekrefte dette – men legger til at det er ulik utvikling innenfor de enkelte produktkategoriene.

 Gullbørsen – Vi kjøper ditt gull, det er trygt, og vi gjør det enkelt.

03-07-2012 10:00 CEST Bjørklund Norge as Bjørklund smykke og klokkekjede har etablert datterselskapet Gullbørsen Norge as etter en rekke henvendelser fra våre kunder. Gullbørsen Norge as kjøper gull for så å smelte om og gjenbruke gullet til nye flotte gullsmykker. De siste årene har det dukket opp flere aktører av gullkjøpere her i landet og konkurransen om gullet er stort.

Halvparten av verdens fiskeressurser er utmagret

22-05-2012 06:30 CEST FN-sambandet Havområder dekker nesten tre fjerdedeler av kloden. Fiske gir oss mer enn 15 prosent av det globale matinntaket av proteiner. Men globale fiskeressurser er sterkt utmagret. Hav og kyst er tema for FNs internasjonale dag for naturmangfold 22. mai.

Får millioner for å gjøre vindturbiner til havs mer attraktivt

24-01-2012 13:18 CET NCE Instrumentation Prosjektet "Windsense" har satt seg som mål å utvikle et nytt og fleksibelt instrumentsystem for vindturbiner. Systemet skal bidra til å gjøre vindturbiner til havs mer økonomisk attraktivt. Prosjektet, som har en størrelse på totalt 22 millioner kroner, er en del av samarbeidet ved instrumenteringsklyngen NCEI.

Debatten om konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen: - Dramatisk negativt for Nordland

14-04-2011 16:17 CEST Lederne - I 1970 hadde både Rogaland og Nordland 237.000 innbyggere. I 2010 bodde 235.000 i Nordland og 420.000 i Rogaland. Vi opplever fraflytting, nedbygging av primærnæringer og forgubbing. Dette er dramatisk, og debatten dysses ned selv om 80 prosent av Stortingspolitikerne ønsker konsekvensutredning.

12-04-2011 10:46 CEST Norsk institutt for skog og landskap Bli kjent med Norges unike rogn- og asalarter! For første gang kan du finne en nettbasert guide over disse artene.