Kontaktpersoner

Stig Nordal

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange Stig Nordal er advokat og partner ved Steenstrup Stordranges kontor i Oslo og er tilknyttet faggruppen for Skatt og avgift. Han arbeider særlig med eier- og selskapsstruktureringer for å optimalisere kommersielle og forretningsmessige muligheter i konsernforhold, samt for å tilrettelegge for strategiske transaksjoner, exit, internasjonalisering eller generasjonsskifter på en hensiktsmessig...

Tine Solberg Johansen
Jenny Oskarsson
Torunn Aaslund
Guro Bjørnstad
Inger Johanne Sæterbakk
Marthe Haugdal
Brita Skallerud
Kristin Ianssen