Pressemeldinger

Statsbudsjettet: Sannsynlig med økt MRSA-erstatning

23-11-2015 21:04 CET Norges Bondelag Budsjettforliket åpner for at svinebønder kan få dekket mer av produksjonstapet etter å ha blitt rammet av MRSA. Forskriften skal gjennomgås, og det er sannsynlig at erstatningene vil dekke mer enn 10 - 20 prosent av produksjonstapet som dagens ordning dekker.

FN-sambandet består

23-11-2015 19:49 CET FN-sambandet Regjeringen, KrF og Venstre har valgt å opprettholde støtten til FN-sambandet i statsbudsjettet.

Statsbudsjettet: KrF og Venstre stanser skatteskjerpelse for unge bønder

23-11-2015 19:28 CET Norges Bondelag I regjeringas forslag til statsbudsjett ble det lagt opp til en kraftig skatteskjerpelse ved salg av gårdsbruk innad i familien. I budsjettforliket mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre som ble lagt fram i dag, er dette forslaget borte.

PRESSEMELDING – INVITASJON TIL MEDIA - Hæren øver i uke 48

20-11-2015 12:49 CET Hæren I uke 48 gjennomfører Brigade Nord, hans Majestet Kongen Garde (HMKG) og Krigsskolen, øvelser i Regionfelt Østlandet (Rena) og i Indre Troms. Øvelsene har fokus på å styrke avdelingenes beredskap, kampkraft og operative tilgjengelighet.

20-11-2015 12:49 CET Fellesforbundet ​Sentralbanksjef Øystein Olsen vil innlede for Fellesforbundets forbundsstyre mandag 23. november kl 16.00. Innledningen holdes på Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker.

Vil løfte valgdeltakelsen

19-11-2015 14:20 CET Eidsvoll 1814 Onsdag gjestet 90 elever fra Eidsvoll vg. skole Eidsvoll 1814 for å lære om viktigheten av dialog og det å delta i samfunnsdebatten. – Vi har satt mål om å vekke unges engasjement for demokratiske verdier og politisk medbestemmelse, og vi er glade for samarbeidet med Eidsvoll vgs. Sammen skal vi sørge for at valgdeltagelsen i Grunnlovsbygda går opp, sier Erik Jondell, direktør ved Eidsvoll 1814.

19-11-2015 12:19 CET Norges Bondelag

18-11-2015 15:30 CET Norges Bondelag

Norges største eiendomsutviklere med storskala elbildeling

18-11-2015 10:00 CET Hertz Norge Helt nytt konsept for Oslo Aspelin Ramm Eiendom, Selvaag Eiendom og ZERO, i samarbeid med Hertz BilPool, lanserer Norges største elbilpool. Målet er å få ned klimagassutslippet gjennom å endre Oslofolks reisevaner og å redusere bilbruken.

Kjemper om de beste lærlingene

18-11-2015 08:00 CET Scandic Hotels Norge