Pressemeldinger

Enova kutter støtte til kommunekartlegging

04-09-2014 11:30 CEST Enova SF I løpet av sju år har nesten halvparten av landets kommuner fått støtte fra Enova til å kartlegge aktuelle energi – og klimatiltak. Nå avvikler Enova tilbudet. Siste frist for å søke er 1.desember.

Velkommen til lansering av generasjonsportrettet "Fra ungdommen"

02-09-2014 14:35 CEST Cappelen Damm "Fra ungdommen" er et unikt prosjekt laget av reportasjebyrået Paragon Features, hvor 25 norske ungdommer fra hele landet gir oss sin historie og portretteres med fantastiske bilder. Boka gir dagens ungdom en stemme, og tar samtidig pulsen på samfunnet vårt slik det er her og nå.

02-05-2014 17:17 CEST Bygdefolk for Rovdyr 20 000 har allerede skrevet under på Bygdefolk for Rovdyrs underskriftskampanje for ulven!

13-12-2013 11:00 CET Coop Norge Dersom Konkurransetilsynet helt eller delvis godkjenner ICA/NorgesGruppen-samarbeidet, starter COOP Norge Handel og REMA 1000 et felles innkjøpsselskap. Avtalen er signert, og innkjøpsselskapet har fått navnet CORE. Det eies 50/50 prosent av de to partene.

14-04-2013 21:16 CEST Tallsomteller.no I dag kan man lese i Aftenposten at området rundt Akerselva i Oslo har nesten like mange væpnede ran som resten av landet til sammen. På en gjennomsnittlig dag i Norges hovedstad skjer det 32 lommetyverier, 23 brudd på narkotikaloven, 13 voldshandlinger, to grove ra to seksualforbrytelser. Tallsomteller.no vil fremover hver morgen presentere et kart som viser det siste døgns hendelser i Oslo.

10-04-2013 23:25 CEST Tallsomteller.no Analyse fra Tallsomteller.no sammenligner pris på bensin og pris på en Big Mac hos McDonalds i ulike land. Tallene viser at sett i forhold til prisnivået på hamburgere er det få land som har billigere bensin enn Norge.

10-04-2013 23:05 CEST Tallsomteller.no Tallsomteller.no har gjort en analyse på hvor mye ressurser de ulike kommunene i Norge bruker på hver enkelt elev i grunnskolen.

10-04-2013 22:51 CEST Tallsomteller.no Tallsomteller.no har gjort en analyse som sammenligner ungdomsskoler i Oslos matematikkresultater. Analysen viser utvikling over en fireårsperiode og sammenligner resultater opp mot lærerressurser og om skolen er offentlig eller privat.

10-04-2013 22:19 CEST Tallsomteller.no Analyse fra Tallsomteller.no viser at Norge er i Europa-toppen på overdosedødsfall. Justert for folketall er det kun Estland og Storbritannia som har flere overdosedødsfall enn Norge. Tallene er hentet fra EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction).

09-04-2013 21:48 CEST Tallsomteller.no Analyse fra Tallsomteller.no viser andel av 15-åringer som konfirmerer seg i Den norske kirke og hvor mange gudstjenester innbyggerne i kommunen går på i gjennomsnitt i løpet av året. I 2012 var det kun 32% av 15-åringene i Oslo som konfirmerte seg i Den norske kirke. Kommunene Karmøy, Ålesund, Kristiansund og Askøy ligger i 2012 høyt på andel som konfirmerer seg i Den norsk kirke