Dokumenter

IEA Bioenergy Task 40 – Country report 2013 for Norway

05-05-2015 07:55 CEST Enova SF Rapport utarbeidet av NMBU på oppdrag for Enova. Rapporten inngår i arbeidet til det internasjonale energibyrået IEAs arbeidsgruppe Bioenergy Task 40, hvor Enova er involvert.

Sustainable Brand Index 2015 official report Norway

23-03-2015 17:24 CET Sustainable Brand Insight The official report for Sustainable Brand Index 2015 in Norway.

23-03-2015 17:24 CET Sustainable Brand Insight Sustainable Brand Index 2015 - Ranking for Norway, Sweden, Denmark and Finland in Excel.

About Sustainable Brand Index 2015

23-03-2015 17:23 CET Sustainable Brand Insight Information about Sustainable Brand Index 2015 and how the study was carried out.

Markedsutviklingen 2013

22-12-2014 10:36 CET Enova SF Markedsrapporten er et supplement til Enovas resultatrapport (lenke). Mens resultatrapporten ser på Enovas direkte bidrag i form av støttebeløp og energiresultater, ser denne rapporten på om markedene som helhet utvikler seg i tråd med Enovas mål.

Restaurant  Hjemmet

06-10-2014 08:30 CEST Philips Restaurant Hjemmet

Transparency International Rapport

06-12-2013 09:57 CET KLP Transparency International Norge, i samarbeid med KLP, lanserer i dag en rapport som viser graden av åpenhet i selskapsrapportering for de 50 største, norske børsnoterte selskapene knyttet til antikorrupsjonsprogrammer, organisatoriske opplysninger og land-for-land-rapportering.

Konjunkturrapport - september 2011

19-09-2011 14:16 CEST Veidekke ASA Veidekkes konjunkturrapport, september 2011. En analyse av konjunkturutsikter for bygg, anlegg og eiendom i et skandinavisk perspektiv.

KLPs rapport om generalforsamlingsresultatene 2011

18-08-2011 15:46 CEST KLP KLPs gjennomgang av resultatene fra generalforsamlingssesongen 2011.

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2011

08-08-2011 13:54 CEST KLP Rapporten belyser hvordan finansiering av offentlig tjenestepensjon henger sammen, og gir enkel tilgang til relevante og objektive statistikker fra Finansnæringens Fellesorganisasjon.