Dokumenter

Transparency International Rapport

06-12-2013 09:57 CET KLP Transparency International Norge, i samarbeid med KLP, lanserer i dag en rapport som viser graden av åpenhet i selskapsrapportering for de 50 største, norske børsnoterte selskapene knyttet til antikorrupsjonsprogrammer, organisatoriske opplysninger og land-for-land-rapportering.

Atlantis Medisinske Høgskole – vedtak og tilsynsrapport

19-07-2013 08:00 CEST Atlantis Medisinske Høyskole

Lindorffanalysen 2. utgave 2013

21-05-2013 09:13 CEST Lindorff AS Andre utgave av Lindorffanalysen for 2013 er klar. Last ned analysen, og les om inkasso- og misligholdsutviklingen!

A girl's right to learn without fear: Working to end gender-based violence at school

08-03-2013 07:00 CET Plan Norge Rapporten lanseres av Plan på FNs kvinnekonferanse 8. mars 2013. Viser blant annet at 150 millioner jenter og 73 millioner gutter har vært utsatt for seksuell vold. Vold og overgrep er et av de store hindrene for utdanning i verden i dag.

Årsrapport 2011 - Plan International

29-01-2013 10:48 CET Plan Norge Plans arbeid internasjonalt og regnskapstall for 2011.

Konjunkturrapport - september 2011

19-09-2011 14:16 CEST Veidekke ASA Veidekkes konjunkturrapport, september 2011. En analyse av konjunkturutsikter for bygg, anlegg og eiendom i et skandinavisk perspektiv.

KLPs rapport om generalforsamlingsresultatene 2011

18-08-2011 15:46 CEST KLP KLPs gjennomgang av resultatene fra generalforsamlingssesongen 2011.

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2011

08-08-2011 13:54 CEST KLP Rapporten belyser hvordan finansiering av offentlig tjenestepensjon henger sammen, og gir enkel tilgang til relevante og objektive statistikker fra Finansnæringens Fellesorganisasjon.

World Wind Energy Report 2010

06-05-2011 16:52 CEST NORWEA – Vind Bølge Tidevann Årlig rapport fra verdens vindkraftorganisasjon om global status og utvikling innen vindkraft. I 2010 økte verdens samlede kapasitet til 193 630 MW, hvorav 37 642 MW ble installert i 2010. Dette var litt mindre enn i 2009. Veksten i det globale markedet var på 23,6%, den laveste siden 2004 og den nest laveste siste tiår.

2010 rapporten Ocean Energy Systems (OES)

06-05-2011 09:38 CEST NORWEA – Vind Bølge Tidevann 2010 rapporten Ocean Energy Systems (OES) fra International Energy Agency (IEA) med sammendrag og overblikk over viktigste aktiviteter og de forskjellige lands status innefor bølge og tidevann.