Pressemeldinger

Nei, barnet ditt blir ikke sterkere av sykdom

24-03-2015 07:00 CET Antibac AS Mange tror at barnet blir sterkere etter å ha vært syk. Men dette er slett ikke tilfelle. Foreldre til barnehagebarn er oftere syke enn andre. Familiesykdom skaper frustrasjon, slitasje og store samfunnskostnader.barnet holder seg frisk.

Flere KOLS-pasienter oppfordres til røykeslutt

26-02-2015 11:04 CET Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre KOLS-registeret bidrar til at KOLS-pasienter får bedre informasjon om hva de selv kan gjøre for å leve lenger.

Vet ikke om barn med kreft får senskader

25-02-2015 14:51 CET Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Flere barn overlever kreft enn tidligere, og de får like god behandling uansett hvor de bor i landet; men mangelfull rapportering gjør det vanskelig å si noe om senskader etter kreftbehandlingen.

Bedre behandling for slagpasienter i Flekkefjord

25-02-2015 14:27 CET Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre I 2013 viste tall fra Hjerneslagregisteret at sykehuset i Flekkefjord var dårligst i klassen til å legge pasienter med slag rett inn i riktig avdeling. Året etter kan man se en markant forbedring.

Færre opereres for medfødt hjertefeil

25-02-2015 14:08 CET Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Nedgang i antall pasienter som opereres for medfødt hjertefeil kan ha sammenheng med økning i antall aborter som følge av sykdom hos fosteret.

​Døvblinde misfornøyde med opplæring

25-02-2015 14:03 CET Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 65 prosent av døvblinde mener selv at de ikke får tilstrekkelig opplæring i hvordan de skal bruke hjelpemidlene de får.

Barn med CP fratas muligheten til å kommunisere

25-02-2015 13:55 CET Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Tall fra Cerebral pareseregisteret i Norge viser at halvparten av barn med cerebral parese ikke får hjelpen de trenger til å kommunisere.

Syke barn for en halv milliard

12-02-2015 07:00 CET Antibac AS Sju av ti barnehagebarn har vært hjemme på grunn av sykdom det siste året. Ved mer fokus på håndhygiene kan smitte og sykdom reduseres med opptil 70 prosent.

Her blir du smittet

11-02-2015 07:00 CET Antibac AS Sykdomsbakterier stortrives på ting vi mennesker berører hver dag. Mobiltelefonen, knappen i heisen og dørhåndtaket til barnehagen kan være oppholdssted for sykdomsbakterier som kan sette deg ut i flere dager.

Ren jobb gir friskere kollegaer

10-02-2015 07:00 CET Antibac AS God tilgang på hygieneartikler bidrar til å holde norske arbeidstakere friske. Og mens arbeidsplassene tilrettelegger, trenger ansatte en ekstra dytt for å bli enda mer hygieniske.