Pressemeldinger

Bedre behandling for slagpasienter i Flekkefjord

26-11-2015 10:31 CET Medisinske kvalitetsregistre I 2013 viste tall fra Hjerneslagregisteret at sykehuset i Flekkefjord var dårligst i klassen til å legge pasienter med slag rett inn i riktig avdeling. To år etter kan man se en markant forbedring.

Helsekutt vil kunne ramme de sykeste

19-11-2015 15:36 CET Medisinske kvalitetsregistre Ti prosent av pasientene bruker størstedelen av ressursene i den somatiske helsetjenesten i Helse Nord. Dette viser en fersk rapport fra Helse Nord RHF ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE).

Repatha godkjent i Norge - et nytt behandlingsprinsipp for å redusere LDL-kolesterol

02-11-2015 14:39 CET Amgen AB Norge Repatha (evolokumab) er et nytt legemiddel og et nytt behandlingsprinsipp for konsistent senkning av LDL-kolesterol, hos pasienter som ikke når sine behandlingsmål, uavhengig av pasienttype og tidligere statinbehandling

Vet ikke om barn med kreft får senskader

02-11-2015 08:45 CET Medisinske kvalitetsregistre Flere barn overlever kreft enn tidligere, og de får like god behandling uansett hvor de bor i landet. Men mangelfull rapportering gjør det vanskelig å si noe om senskader etter kreftbehandlingen.

Bedre behandling og økt overlevelse for tarmkreftpasienter

23-10-2015 11:28 CEST Medisinske kvalitetsregistre I løpet av de siste 20 årene er det stadig flere som overlever tarmkreft, og andelen tilbakefall er redusert, viser årsrapporten fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft.

Flere KOLS-pasienter oppfordres til røykeslutt

20-10-2015 10:50 CEST Medisinske kvalitetsregistre KOLS-registeret bidrar til at KOLS-pasienter får bedre informasjon om hva de selv kan gjøre for å leve lenger.

EU godkjenner Intuniv - en ny behandling for barn og unge med ADHD

07-10-2015 09:30 CEST Shire Norge De europeiske legemiddelmyndighetene (EMA) godkjenner det ikke-sentralstimulerende ADHD-legemiddelet Intuniv (guanfacin hydroklorid) for behandling av barn og unge med ADHD.

Vanskelig tid for ungdom med diabetes

05-10-2015 12:00 CEST Medisinske kvalitetsregistre Tall fra Barnediabetesregisteret viser at insulinpumpa velges bort når barn med diabetes når ungdomsalderen. Det medfører økt fare for komplikasjoner.

10 tips for en friskere barnehagehverdag

14-08-2015 07:00 CEST Antibac AS Les våre råd om hva du og barnehagen kan gjøre slik at dere har friskere barn med mindre sykdom og smitte.

Hold deg ren og smittefri på festival

26-06-2015 07:00 CEST Antibac AS Du har nok mest sannsynlig erfart skitne hender og møkkete bein på festival. Det kan være en del av sjarmen ved hele tilstedeværelsen, men de færreste tenker over at de skitne hendene faktisk kan gjøre deg syk.