Dokumenter

Norwegian Q2 2014 Report

17-07-2014 08:30 CEST Norwegian

Månedstall - juni

14-07-2014 10:29 CEST Oslo Lufthavn AS

Traffic Figures June 2014

07-07-2014 08:00 CEST Norwegian

Smart Helse-rapport

04-07-2014 10:00 CEST Siemens AS Denne rapporten belyser behov og muligheter for smartere bruk av ressurser i helsesektoren. Vi ser en tydelig trend til økende pengebruk innen helsesektoren, og økningen ser ikke ut til å avta. Samtidig har vi en befolkning som stadig blir eldre, økende problemer med livsstilslidelser og pasienter med komplekse og sammensatte behov.

Siemens Årsrapport 2013 engelsk

25-06-2014 10:48 CEST Siemens AS More wind power and increased electrification can take Norway from the oil age into a more sustainable future. Electrification based on clean energy makes it possible to maintain standards of living while we build a sustainable society. Better utilisation of renewable energy resources and increased electrification represent fantastic opportunities for smarter energy use.

Siemens Årsrapport 2013 norsk

25-06-2014 10:45 CEST Siemens AS Mer vindkraft og økt elektrifisering kan ta Norge fra oljealderen og inn i en mer bærekraftig fremtid. Elektrifisering basert på ren kraft gjør det mulig å opprettholde levestandarden samtidig som vi bygger et bærekraftig samfunn. Bedre utnyttelse av fornybare energiressurser og økt elektrifisering utgjør fantastiske muligheter for smartere bruk av energi.

Corporate Fact Sheet Juni 2014

24-06-2014 13:55 CEST Norwegian

Pressemelding fra ACI Europe (engelsk)

18-06-2014 13:29 CEST Oslo Lufthavn AS

Goodyears dekkbarometer 2014

18-06-2014 13:00 CEST Goodyear Dunlop Norge Goodyears dekkbarometer 2014 er basert på følgende undersøkelse fra 2013/2014: Goodyear Dunlop Brand Perception Survey, Winter 2013. Gjennomført av GFK Custom Research med 4200 forbrukere mellom 25 og 59 år i Estland, Latvia, Litauen, Sverige, Norge, Danmark og Finland. Undersøkelsen ble gjennomført i januar 2014.

Månedsstatistikk - Avinors flyplasser

11-06-2014 14:15 CEST Oslo Lufthavn AS Statistikk for Avinors flyplasser. For spesifikk informasjon om Oslo Lufthavn, se egen pdf-fil.