Dokumenter

Postens høringssvar til ny postlov

26-01-2015 15:41 CET Posten Norge Vi viser til brev fra Samferdselsdepartementet (SD) datert 22. oktober 2014 hvor departementet sender utkast til ny postlov og postforskrift på offentlig høring. Nærværende dokument inneholder høringsuttalelse fra Posten Norge AS (Posten).

Flytrafikk tall 2014

19-01-2015 10:09 CET Bergen Lufthavn, Flesland Antall reisende fordelt på inn- ,utland og helikoptertrafikk.

Trafikktall OSL desember og 2014

13-01-2015 12:35 CET Oslo Lufthavn AS Trafikktall for 2014 og desember 2014.

13-01-2015 11:29 CET Avinor

Traffic Figures December 2014

07-01-2015 08:02 CET Norwegian

Oppsummering av klage til EU-kommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan (ESA)

15-12-2014 08:27 CET Norwegian

11-12-2014 12:19 CET Avinor

Trafikktall OSL november 2014

11-12-2014 12:16 CET Oslo Lufthavn AS Vedlagt er trafikktallene for Oslo Lufthavn i November 2014.

08-12-2014 13:00 CET Goodyear Dunlop Norge

Traffic Figures November 2014

04-12-2014 08:05 CET Norwegian