Dokumenter

Trafikktall OSL september 2014

10-10-2014 12:30 CEST Oslo Lufthavn AS Oversikt over trafikktallene ved Oslo Lufthavn i september 2014.

Netthandelsstatistikk Norge 2103

02-09-2014 08:56 CEST Posten Norge

12-08-2014 15:03 CEST Oslo Lufthavn AS Trafikkstatistikk for Avinor juli 2014.

Traffic Figures July 2014

07-08-2014 08:00 CEST Norwegian

Norwegian Q2 2014 Report

17-07-2014 08:30 CEST Norwegian

Månedstall - juni

14-07-2014 10:29 CEST Oslo Lufthavn AS

Traffic Figures June 2014

07-07-2014 08:00 CEST Norwegian

Smart Helse-rapport

04-07-2014 10:00 CEST Siemens AS Denne rapporten belyser behov og muligheter for smartere bruk av ressurser i helsesektoren. Vi ser en tydelig trend til økende pengebruk innen helsesektoren, og økningen ser ikke ut til å avta. Samtidig har vi en befolkning som stadig blir eldre, økende problemer med livsstilslidelser og pasienter med komplekse og sammensatte behov.

Siemens Årsrapport 2013 engelsk

25-06-2014 10:48 CEST Siemens AS More wind power and increased electrification can take Norway from the oil age into a more sustainable future. Electrification based on clean energy makes it possible to maintain standards of living while we build a sustainable society. Better utilisation of renewable energy resources and increased electrification represent fantastic opportunities for smarter energy use.

Siemens Årsrapport 2013 norsk

25-06-2014 10:45 CEST Siemens AS Mer vindkraft og økt elektrifisering kan ta Norge fra oljealderen og inn i en mer bærekraftig fremtid. Elektrifisering basert på ren kraft gjør det mulig å opprettholde levestandarden samtidig som vi bygger et bærekraftig samfunn. Bedre utnyttelse av fornybare energiressurser og økt elektrifisering utgjør fantastiske muligheter for smartere bruk av energi.