Pressemeldinger

Westerdals Oslo ACT til Chr. Krohgs gate 32, Oslo. Politiets utlendingenhet flytter ut og bygget rehabiliteres

15-12-2014 14:59 CET Anthon B Nilsen Eiendom AS Anthon B Nilsen Eiendom AS og OBOS Forretningsbygg AS har kjøpt Chr. Krohgs gate 32 – et bygg på 11.300 m2 – fra Aberdeen. Overtagelse skjer i januar 2015. Planen er å rehabilitere og konvertere store deler av bygget til undervisningsformål og det er inngått avtale med Westerdals Høyskole – Oslo School of Arts, Communication and Technology (Westerdals Oslo ACT) om leie av 75 % av bygget.

Høyskolen Campus Kristiania ved Aktiv Læring, overtar Varehandelakademiet

11-12-2014 14:09 CET Høyskolen Campus Kristiania Aktiv Læring AS utvider virksomheten med overtagelse av Varehandelakademiet AS. Selskapet har NAV som hovedkunde og skal fortsette sitt fokus med å skreddersy kursopplegg til det enhver tid rådende behovet i arbeidsmarkedet, samtidig som det nå også satses på bedriftsmarkedet. Målet er å gi et bredere og langt større tilbud innen kurs- og opplæring, både faglig og geografisk.

80 000 kjører med ferdigbriller

25-11-2014 09:03 CET Norges Optikerforbund Ferdigbriller er ikke egnet for bilkjøring, men mange bruker dem likevel til det, viser undersøkelse. Trafikkfarlig, mener Trygg Trafikk.

3 av 4 har vurdert å bytte studieretning

25-11-2014 07:30 CET Adecco Norge AS Nærmere 3 av 4 studenter har vurdert å bytte studieretning, og 41 % angret så sterkt at de skiftet studie. – Frustrerende for studentene, sløsing for samfunnet, sier Hilde Lekven, direktør for general staffing i Adecco Norge.

Klimanøytral høyskole

19-11-2014 17:11 CET Høyskolen Campus Kristiania Høyskolen Campus Kristiania har de siste årene jobbet aktivt for å redusere sitt CO2-fotavtrykk, og har for fjerde året på rad oppnådd å bli klimanøytral. - Som utdanningsinstitusjon er det viktig å ha et miljøengasjement, og vise at vi har fokus på dette i vår daglige drift, sier adm.direktør Solfrid Lind. "Det gjør også oss studentene mere miljøbevisste", sier Dina Sivertsen og Jonas Irmer.

40-åringer ser dårlig i mørket

13-11-2014 07:30 CET Norges Optikerforbund Mørkesynet forverrer seg raskt med alderen. Allerede i 40-årene er synet blitt merkbart dårligere når du kjører bil.

Måler effekt av fysisk aktivitet hos barn.

17-10-2014 13:13 CEST Norges Helsehøyskole Norges Helsehøyskole er i gang med et omfattende forskningsprosjekt sammen med Horten kommune. Effekten av fysisk aktivitet skal testes på 3000 barneskoleelever.

Verdens synsdag 9. oktober: Norske optikere hjelper Moldova

09-10-2014 10:02 CEST Norges Optikerforbund 600 millioner mennesker verden over er blinde eller svaksynte fordi de ikke får enkel helsehjelp. Norske optikere jobber aktivt for å gjøre noe med problemet, blant annet med optikerkurs i Moldova, Europas fattigste land.

Utdanning for alle

24-09-2014 12:18 CEST Høyskolen Campus Kristiania Når Høyskolen Campus Kristiania feirer sitt hundreårsjubileum denne uken, er det i visshet om at arven etter skolens grunnlegger er godt ivaretatt. - Vi blir ydmyke når vi tenker på at vi i løpet av disse 100 årene har utstedt vel 3 millioner vitnemål og eksamensbevis, sier adm. direktør Solfrid Lind.

Mange førsteklassinger ser for dårlig

22-09-2014 13:17 CEST Norges Optikerforbund Flere enn hver tiende førsteklassing har ukorrigerte synsfeil.