Pressemeldinger

Cermaq at the frontier of progress on the UN Sustainable Development Goals

Cermaq at the frontier of progress on the UN Sustainable Development Goals

19-09-2016 16:44 CEST
Report to UN: Cermaq is driving extraordinary progress to meet UN Sustainable Developme...

Nedre Otta blir bygd ut

Nedre Otta blir bygd ut

06-09-2016 15:00 CEST
Eidefoss, sammen med E-CO Energi og Eidsiva (som eiere av Opplandskraft), har besluttet...

E-CO Energi – resultat på 293 millioner kroner i første halvår

E-CO Energi – resultat på 293 millioner kroner i første halvår

31-08-2016 22:00 CEST
Resultatet etter skatt ble 293 millioner kroner, som er 57 millioner kroner lavere enn ...

Undersøker potensialet for mineralutvinning på havbunnen

Undersøker potensialet for mineralutvinning på havbunnen

22-08-2016 13:02 CEST
I uke 33 dro forskere fra NIVA, NTNU og andre samarbeidspartnere på et tokt finansiert ...

Plast i norsk kysttorsk

Plast i norsk kysttorsk

19-08-2016 15:29 CEST
Nå foreligger den første publikasjonen som dokumenterer at plastpolymerer er funnet i m...

iFarm – Cermaq satser på individbasert oppdrett

21-07-2016 08:00 CEST
iFarm kan løse mange av utfordringene som nå begrenser vekst i lakseoppdrett. Dagens gr...

iFarm – Cermaq towards individual-based farming

21-07-2016 08:00 CEST
iFarm can solve many of the challenges that currently restrict growth in salmon farming...

Cermaq øker slakterikapasiteten i Nordland ved å bygge nytt slakteri på Storskjæret i Steigen

Cermaq øker slakterikapasiteten i Nordland ved å bygge nytt slakteri på Storskjæret i Steigen

24-06-2016 10:20 CEST
Cermaq Norway satser i Nordland, og har behov for økt slakterikapasitet i regionen. I d...

Rekordhøy kraftproduksjon ga et tilfredsstillende resultat i første kvartal for E-CO Energi

Rekordhøy kraftproduksjon ga et tilfredsstillende resultat i første kvartal for E-CO Energi

10-05-2016 08:10 CEST
E-CO fikk et resultat etter skatter på 289 millioner kroner i første kvartal 2016 mot 3...

Mindre gamle miljøgifter i fisk fra verdenshavene

Mindre gamle miljøgifter i fisk fra verdenshavene

09-05-2016 10:12 CEST
Fisk fra alle verdenshav inneholder miljøgifter. Den gode nyheten er at konsentrasjonen...