Pressemeldinger

01-06-2011 17:12 CEST Mattilsynet Verdens Dyrehelseorganisasjon avholdt den 22-27. mai sin 79. generalforsamling i Paris.

13-05-2011 14:17 CEST Landbruks- og matdepartementet Staten mottar 11,8 millioner kroner mer i utbytte på sin 34 prosents aksjeandel i Veterinærmedisinsk oppdragssenter AS (Veso). Utbyttet fra Statskog SF blir 6,3 millioner kroner høyere enn stipulert i statsbudsjettet for 2011. Det betyr 18 millioner kroner i økt inntekt for staten.

05-04-2011 10:57 CEST Rikstotoklinikken Bjerke AS Bjerke Dyrehospital, eller Rikstotoklinikken Bjerke AS (RKB) som det offisielle navnet nå er, ble startet opp i 1980 og ligger i Økern Torgvei 52. Det var daværende landbruksminister som stod for innvielsen. Klinikken har helt siden starten utelukkende fokusert på hest.