Pressemeldinger

Motgang snudd til medvind - nå trenger vi flere folk!

Motgang snudd til medvind - nå trenger vi flere folk!

14-05-2018 11:19 CEST
Det har vært tøffe tider, men nå peker pilene i riktig retning for Trainor.

Utfordringer for nyutdannede mastere

Utfordringer for nyutdannede mastere

25-04-2018 13:17 CEST
Til tross for nedgang i arbeidsledigheten i Norge i fjor, var det fortsatt store utford...

Blandet erfaring med kompetanseløft for mangfold

Blandet erfaring med kompetanseløft for mangfold

09-04-2018 10:36 CEST
Det store omfanget av deltakelse i Kompetanse for mangfold kombinert med knapphet på ti...

Nå kan også de over 50 få dekket høyspenningskurs

Nå kan også de over 50 få dekket høyspenningskurs

16-03-2018 09:00 CET
-En seier for sikkerhet og kompetanseheving, og for at man skal kunne stå lenger i jobb...

Har du prøvd å ta e-læringskurs på mobilen? Det fungerer bedre enn du tror!

Har du prøvd å ta e-læringskurs på mobilen? Det fungerer bedre enn du tror!

08-03-2018 10:00 CET
Vi har ønsket å lage en slags digital lommekniv for våre kunder og deres ansatte, sier ...

God dekning av kompetansebehov i barnevernstjenesten

God dekning av kompetansebehov i barnevernstjenesten

06-03-2018 14:37 CET
Barnevernsansatte og barnevernsledere opplever kompetansen til å mestre arbeidsoppgaven...

Godt læringsutbytte med vekslingsmodell

Godt læringsutbytte med vekslingsmodell

31-01-2018 11:03 CET
Veksling i fag- og yrkesopplæringen gir god læring, men er ressurskrevende.

Muligheter og utfordringer i studensentrerte undervisningsformer

Muligheter og utfordringer i studensentrerte undervisningsformer

23-01-2018 10:55 CET
En ny rapport undersøker erfaringene med ulike studentsentrerte tilnærminger i høyere u...

Ulikhet opprettholdes

Ulikhet opprettholdes

16-01-2018 11:19 CET
Elever med svakest utgangspunkt når de starter i videregående skole i Østfold, oppnår d...

Opplever utbytte av lærerspesialistordning

Opplever utbytte av lærerspesialistordning

02-01-2018 11:23 CET
Lærerspesialister i Oslo mener at lærerspesialistordningen bedrer undervisningskvalitet...