Videoer

Betongarbeider E18 Sky-Langangen

20-12-2011 10:40 CET Veidekke ASA 4-felts motorvei, tunneler, bruer, lokal- og fylkesveier på nye E-18 mellom Sky og Langangen. Time lapse og fotoslides fra prosjektet. Arbeidene utføres i arbeidsfellesskap med Hæhre Entreprenør der Veidekke står for alt betongarbeid som å støpe bruer, kulverter og tunnelsikring og Hæhre skal flytte fjell og masser.
Lengde  2:09