Skip to main content

Takeda med den første godkjente behandlingen av søvnløshet hos barn med autismespekterforstyrrelser (ASD)

Pressemelding   •   jun 25, 2019 16:42 CEST

Legemiddelfirmaet Takeda har inngått avtale med selskapet RAD Neurim Pharmaceuticals om å markedsføre legemiddelet Slenyto i Norge. Legemidlet er godkjent til behandling av søvnløshet hos barn og ungdom i alderen 2–18 år med autismespekterforstyrrelser (ASD) og eller Smith-Magenis syndrom. Dette er en langtidsvirkende depottablett som inneholder melatonin, og som ble godkjent av det europeiske legemiddelverket EMA høsten 20181. Takeda vil introdusere legemidlet på det norske markedet høsten 2019.

Omlag 18 000 norske barn og unge i alderen 1-19 år er rammet av ASD2, gjerne omtalt som autisme. Anslagsvis 50-75% av disse barna har søvnforstyrrelser3, som påvirker livskvaliteten til barnet og eller dets pårørende4. Barn med ASD har lavere naturlig produksjon av melatonin5, som er hormonet som styrer søvnmønsteret vårt. I den generelle befolkningen er 1-6 prosent av barna rammet av søvnforstyrrelser6.

Det finnes ingen medisinsk behandling som er godkjent for behandling av søvnløshet hos barn med ASD i Norge i dag7. Slenyto er det første legemiddelet som er godkjent for bruk, med en dokumentert sikkerhetsprofil. Tidligere er ulike legemidler, som eksempelvis antihistaminer, antipsykotika og antidepressiva, benyttet i eksperimentell behandling av søvnproblemer hos barn, utenfor indikasjon8.

Dette er en depottablett som etterligner den naturlige melatoninutskillelsen i kroppen. Dette innebærer at virkestoffet melatonin avgis kontrollert fra tabletten gradvis gjennom natten. På grunn av melatonins rolle i søvn og døgnrytmeregulering kan medikamentet forbedre innsoving og vedlikehold av barnets søvn9.

Den mest vanlige bivirkningen ved behandling er trøtthet og hodepine, som i en sikkerhets-studie tilsammen rammet 41,7 prosent av pasientene som fikk behandling, mot 21,5 prosent av pasientene i kontrollgruppen. I studiene er det ikke rapportert noen alvorlige bivirkninger1,9.

Takeda har inngått en avtale med innehaveren av markedsføringstillatelsen, RAD Neurim Pharmaceuticals, om å markedsføre dette legemidlet i Norge, Sverige og Danmark.

For mer informasjon, vennligst kontakt

Henry Werner, Kommunikasjonsdirektør Norden, henry.werner@takeda.com, +46 70 970 22 27

1. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/slenyto (13.05.2019)

2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.) (2013) American Psychiatric Association;

3. Glickman G. Circadian rhythms and sleep in children with autism (2010) Neurosci. Biobehav. Rev. 34: 755-68;

4. Cuomo B.et al. Sleep Problems in Children with Autism Spectrum Disorders: Impact on Caregiver Quality of Life (2017) IMFAR Abstract 144.246;

5. Tordjman S. et al. Day and night time excretion of 6-sulphatoxymelatonin in adolescents and young adults with autistic disorder (2012) Psychoneuroendocrinology 37: 1990-7

6. Mindell JA. et al. Pharmacologic management of insomnia in children and adolescents: consensus statement (2006) Pediatrics 117; e1223-32;

7. https://helsenorge.no/sykdom/sovnproblemer/sovnproblemer-barn (13.05.2019)

8. Stojanovski SD; Rasu RS; Balkrishnan R; Nahata MC. Trends in medication prescribing for pediatric sleep difficulties in us outpatient settings. SLEEP 2007;30(8):1013-1017.

9. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2017.09.414

Om Takeda

Takeda er et globalt, forsknings - og innovasjonsdrevet farmasøytisk selskap med hovedkontor i Japan. I vår forskning fokuser vi hovedsaklig på fire terapeutiske områder; onkologi, gastroenterologi, sentralnervesystemet og sjeldne sykdommer. I tillegg har vi målrettet forskning innen plasmabaserte behandlinger og vaksiner.

Gjennom vår omfattende forskningsportefølje fokuserer vi på å utvikle legemidler som skal bidra til å gjøre en forskjell i menneskers liv. Våre medarbeidere samarbeider med partnere innen helsesektoren i over 80 land og regioner, for å forbedre livskvaliteten til pasienter verden over.

For ytterligere informasjon besøk www.takeda.no

Om Neurim

Neurim Pharmaceuticals er et nevrovitenskapelig forsknings- og utviklingsselskap med hovedkontor i Israel. Selskapet utvikler medisiner rettet mot sentralnervesystemet, og har flere legemidler under utvikling. Neurim Pharmaceuticals fokuserer særlig på sykdommer knyttet til søvnløshet og nevro-degenerative sykdommer, med sikte på å forbedre pasientenes livskvalitet. Neurims første godkjente legemiddel, Circadin, er lansert i Europa, Asia, Latin-Amerika, Afrika og Midtøsten. Les mer på www.neurim.com

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.