Pnqbrnipkaq5deqdr1ho

Talent Norge styrkes

Pressemeldinger   •   okt 06, 2016 12:53 CEST

​Talent Norge AS ble stiftet 21. januar 2015 og har hatt 30 millioner kroner årlig til talentutvikling på høyt nivå innen kunst og kultur. Nå styrkes satsningen med nye 36,1 millioner over statsbudsjettet. Samtidig tildeles 5 millioner i tippemidler.

Nd08ymwxpfff0bwoobzg

Talent Norge presenterer: Offentlig-Privat Samarbeid i kulturlivet

Nyheter   •   apr 04, 2016 15:49 CEST

Onsdag 20. april inviterer Talent Norge kulturlivet, bransje, talenter og fremtidige satsninger til en dag hvor erfaringsutveksling står i sentrum.

Qw7iimfb0tkrhgomr997

Talent Norge inn i film, litteratur og billedkunst

Pressemeldinger   •   mar 03, 2016 14:50 CET

Talent Norge har inngått avtaler med fire talentprogrammer som skal fokusere på nye stemmer i norsk film, forfattere som ønsker å satse internasjonalt, unge billedkunstnere og pianotalenter. De fire nye satsningene representerer både genremessig og geografisk spredning.

Ahaify55fxhlakr3t32a

Fire nye satsinger fra Talent Norge

Nyheter   •   sep 16, 2015 11:00 CEST

Sceneprosjektet TekstLab Inkubator, Senter for Talentutvikling i regi av Barratt Due, mentorprogrammet Crescendo og ungdomssymfoniorkesteret BFUng ble i dag presentert som de siste satsningene fra Talent Norge. Første halvår ble det inngått avtaler om talentutvikling for 21,4 millioner kroner. Midlene utløser over 40 millioner kroner i private gaver. (Foto. FREDERIC BOUDIN)

Pqaurebljloq9feqby0y

Talentutvikling på Henie Onstad Kunstsenter

Nyheter   •   aug 18, 2015 09:00 CEST

Henie Onstad Kunstsenter (HOK) får tildelt til sammen 300 000 kroner fra Talent Norge og Bergesenstiftelsen til konseptutredningen Unge talenter på HOK. For pengestøtten vil HOK konseptutrede, og på sikt etablere, et langsiktig talentutviklingsprogram rettet mot ungdommer i Norge. Gjennom programmet vil HOK skape morgendagens kunstnere. (Foto: CAMILLA SUNE)

Media no image

Ballettgutt får studielån likevel

Pressemeldinger   •   jun 16, 2015 12:34 CEST

Talent Norge ble tidligere i år tipset om en spesiell sak hvor Lånekassen i forhåndsvurdering av støtterett til Royal Ballet School (Lower School) i London hadde kommet til at det ikke var hjemmel for å gi støtte til utdanningen. Dette var en del av bakgrunnen for vårt høringsinnspill til Kunstnerøkonomiutredningen (vedlagt).

På bakgrunn av opplysningene i den konkrete saken har Kunnskapsdepartementet foretatt en vurdering av bestemmelsen. Departementet har nå kommet til at "det skal gis støtte i tilfeller hvor elever har fullført tiårig grunnskole i Norge, og blir opptatt på Lower School (og ikke Upper School) fordi man er født etter 1. september i det året man fyller 16 år".

Det skal dermed gis utdanningsstøtte fra Lånekassen i slike tilfeller, allerede fra høsten 2015, heter det i brevet som Kunnskapsdepartementet sendte til Lånekassen i går (vedlagt).

Sentralt i departementets vurdering er at aldersskillet som lærestedet praktiserer i enkelte tilfeller gir urimelige og utilsiktede konsekvenser for norske elever som kommer inn ved skolen. Departementet vil endre tildelingsforskriften fra undervisningsåret 2016-17, slik at det går klart fram av § 35-3 at det er støtterett i tilfeller som nevnt.

Talent Norge samarbeider om å styrke og spisse talentutvikling innen kunst og kultur

Kunnskapsdepartementet sikrer studielånet for ballettgutten som kom inn på Royal Ballet School i London fra høsten, og vil endre forskriften slik at det går klart fram at det er støtterett i slike tilfeller.

Les mer »
Ao87czupftd9vukikbl3

Ungdomskompani til Nasjonalballetten

Nyheter   •   jun 16, 2015 09:00 CEST

Nasjonalballetten får eget ungdomskompani -- takket være et treårig spleiselag på til sammen 3,0 mill. kroner per år mellom Talent Norge, Sparebankstiftelsen DNB og Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse. I tillegg bistår Statkraft med midler til turne i 2016. (Foto: Jörg Wiesner, Den Norske Opera & Ballett)

Aj0y2m0r8neuacuq3uup

Her er Talent Norges nye ansikt

Nyheter   •   jun 03, 2015 07:06 CEST

Nationaltheatrets sjefsprodusent Maria Mediaas Jørstad har takket ja til å bli daglig leder for Talent Norge AS. Jørstad er utdannet teaterprodusent og har dessuten erfaring fra frie grupper og privat musikalteater. (Foto: Caroline Roka)

R1w5ihdzhtjnbau8nu1k

Fra Nationaltheatret til talentsatsing: Maria Mediaas Jørstad blir daglig leder for Talent Norge

Pressemeldinger   •   jun 03, 2015 07:05 CEST

Nationaltheatrets sjefsprodusent Maria Mediaas Jørstad har takket ja til å bli daglig leder for Talent Norge AS. Jørstad er utdannet teaterprodusent og har dessuten erfaring fra frie grupper og privat musikalteater. (Foto: Caroline Roka)

Meykhtufa2agu6b95ujk

Priv. til red. - Hvem blir Talent Norges nye ansikt utad?

Pressemeldinger   •   jun 02, 2015 16:20 CEST

I morgen får dere vite hvem som blir daglig leder for Talent Norge AS.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Pressekontakt
  • Daglig leder
  • maria@talentnorge.no
  • (+47) 40 10 30 20
  • (+47) 40 00 14 50

Om Talent Norge AS

for bedre kunstnerisk utvikling

Talent Norge samarbeider om å styrke og spisse talentutvikling innen kunst og kultur

Adresse

  • Talent Norge AS
  • Arbins gate 2
  • 0253 Oslo
  • Norge

Linker