Skip to main content

Tags

«Robuste kommuner for framtida» - og hva med tannhelsetjenesten?

«Robuste kommuner for framtida» - og hva med tannhelsetjenesten?

Nyheter   •   apr 22, 2015 13:26 CEST

23. - 24. april inviterer Sør-Trøndelag tannlegeforening landets tannleger til det årlige Midt-Norgemøtet. I år åpnes konferansen med en debatt om regjeringens forslag om å flytte ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene. Tannlegeforeningen krever at saken å utredes forsvarlig før vedtak kan fattes. Hva tenker politikerne?

Tannleger tar etterutdanning på alvor

Tannleger tar etterutdanning på alvor

Nyheter   •   mai 14, 2014 16:31 CEST

Mandag rapporterte P4 at 17 prosent av Tannlegeforeningens medlemmer er registrert med null timer etterutdanning. P4 fortalte imidlertid bare deler av historien, og Tannlegeforeningen er ikke bekymret for pasientsikkerheten. Foreningen satser nemlig tungt på å etterutdanne medlemmene sine.

Mer av det som faktisk virker på tannhelseområdet

Mer av det som faktisk virker på tannhelseområdet

Nyheter   •   okt 08, 2013 12:53 CEST

Videreføring av det offentlige tannhelsetilbudet og utvidet tilbud til pasientgrupper med store tannhelseproblemer. - Dette spilte vi inn til de politiske partienes før valget, fordi vi vet at det gir god tannhelse, sier Tannlegeforeningens president Camilla Hansen Steinum. Nå er dette den kommende regjeringens plan for utviklingen på tannhelseområdet i stortingsperioden 2013-2017.

Høy kvalitet på offentlige tannleger

Høy kvalitet på offentlige tannleger

Nyheter   •   sep 23, 2013 14:00 CEST

Barn og unge i Norge får god behandling hos tannlegen, uavhengig av hvor i landet de bor. Dette viser en ny studie fra Universitetet i Oslo.

Sprek tannhelsedebatt på Trondheimskonferansen

Nyheter   •   apr 30, 2013 11:36 CEST

Det blir ingen egentlig «reform», men stadig mer offentlige tannhelsepenger, både til dem som trenger det mest og til alle andre. Dessuten skal tannlegene få henvisningsrett til spesialist og pasientene stønad til forebyggende behandling. I alle fall om vi skal tro debattantene på Trondheimskonferansen, som gikk av stabelen kvelden før årets Midt-Norgemøte ble åpnet..

Tannlegene er klare for å ta ansvar

Tannlegene er klare for å ta ansvar

Nyheter   •   feb 17, 2013 12:00 CET

Tannhelsen reflekterer helsen for øvrig. Som helsearbeidere i førstelinjen er tannlegene ofte de som blir oppmerksom på behov for videre veiledning og oppfølging først. Kanskje er vi helsetjenestens minst utnyttede ressurs?

Verdens tannhelsedag 2012: Fedre dårligst til å følge opp barnas tannpuss

Nyheter   •   sep 12, 2012 09:31 CEST

Bare halvparten av fedre med barn under seks år hjelper alltid til med tannpussen. Dette viser en fersk undersøkelse som NTF har fått utført i forbindelse med markeringen av verdens tannhelsedag onsdag 12. september.

Anne Rønneberg tildelt pris av Redd Barna

Anne Rønneberg tildelt pris av Redd Barna

Nyheter   •   aug 30, 2012 20:36 CEST

Rønneberg er klinikksjef ved Barneklinikken på UiO. Hun fikk årets Eglantyne Jebb-pris fordi hun tør å bekymre seg og bry seg om de barna som trenger det aller mest. NTF gratulerer!