Skip to main content

Hvem tjener på snus-krangelen?

Pressemelding   •   nov 20, 2016 09:37 CET

Snus

Tobakksforskerne Karl Erik Lund og Tord Finne Vedøy spør om Høie-boksen vil resultere i positiv folkehelseeffekt. Vi er ikke i tvil om at svaret er et klinkende klart ja.

Debattinnlegg av Legeforeningen, Kreftforeningen, Tannlegeforeningen, Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Norges Astma- og Allergiforbund, NSF's Faggruppe av Lungesykepleiere, Den norske jordmorforening, LMT og LHL.

Det er ingen motsetning mellom reklamefrie tobakkspakker og folkehelsen. Reklamefrie pakker er et folkehelsetiltak. Vi mener Lund og Vedøy undervurderer røykeslutterne hvis de tror de trenger rosa snusbokser eller liknende for å velge bort sigarettene.

Karl Erik Lund er tilhenger av standardiserte tobakkspakker, bare ikke på snus. Lund har sagt (9. november) at så lenge flertallet av snusbrukerne er røykesluttere, vil det sannsynligvis tjene folkehelsa å vente med å standardisere snus. Påstanden er både uforståelig og ubegrunnet. La det være sagt en gang for alle: Rosa og lysegrønne snusbokser med lakrissmak og tegninger som appellerer til unge jenter, er ikke laget for at røykere skal klare å slutte å røyke. Hvordan kan Lund mene at snusprodukter som er designet for å skape tobakksavhengighet hos unge - ofte jenter - motiverer voksne røykere, i hovedsak menn, til å slutte å røyke?

Vi heier på alle som klarer å slutte å røyke. Det er ingenting som er viktigere for helsa eller for folkehelsa. Snus er ikke like farlig som røyk, men også snusbruk medfører økt risiko for alvorlige helseskader.

Vi står i dag overfor et høyt snusforbruk blant ungdom i Norge. Mange unge under 25 år som bruker snus daglig, har ikke erstattet røyk med snus - de begynte med snus. Nå opplever mange at det nesten er umulig å slutte med dette svært avhengighetsskapende produktet. Vi er særlig bekymret for unge kvinner som finner det vanskelig, ofte umulig, å slutte når de blir gravide. Disse kvinnene klarer ikke å slutte, til tross for at de vet at snus er skadelig for fosteret og at risikoen for dødfødsler øker. Lund ser ut til å glemme den store gruppen av unge fortvilede mennesker som ønsker å slutte å snuse, men som ikke klarer det fordi snus er svært avhengighetsskapende. Det er også grunn til bekymring med tanke på økt kreftrisiko i fremtiden, fordi så mange debuterer i ung alder og vi ikke kjenner konsekvensene dette vil ha i fremtiden. Voksne røykere og ikke-røykere ønsker ikke at barna eller barnebarna skal begynne med tobakk, hverken snus eller røyk. 70% av nordmenn mener dessuten at Norge bør bli et tobakksfritt samfunn innen 2025. Standardiserte pakker er nettopp et tiltak som har dokumentert effekt. Det er et anbefalt tiltak etter tobakkskonvensjonen, og det er rettslig prøvd i mange land - også i EU.

I desember avgjør Stortinget om Norge skal innføre reklamefrie snusbokser og røykpakker. Vi forventer at forslaget får flertall. Tobakksforebyggende arbeid vil alltid være i grunnleggende konflikt med tobakksindustriens ønske om høyest mulig økonomisk profitt, og her er det ingen mulighet for kompromisser. Politikere og myndigheter har både en rett og plikt til å prioritere folkehelsen fremfor å beskytte tobakksindustriens kommersielle interesser.

Norge var det første landet i verden til å forby tobakksreklame. I dag er det kun tobakkspakningen som gjenstår som en mulig reklameplakat for tobakksindustrien i Norge, og nettopp derfor er den så viktig. Australia har hatt reklamefrie tobakkspakker siden 2012, og pakkene sammen med andre tobakksregulerende tiltak har fått ønsket effekt: Pakningene oppfattes som mindre attraktive av barn og unge, og det har vært en nedgang i andelen som røyker. I tillegg har man ikke registrert det industrien argumenterte så sterkt for før innføringen - nemlig økt smugling.

Det er ingen reell motsetning mellom det å forebygge snusbruk blant unge og ønsket om å hjelpe voksne til å slutte å røyke. Ingen andre enn tobakksindustrien tjener på at det skapes et slikt bilde.

Om Den norske tannlegeforening

Den norske tannlegeforening (NTF) er en yrkesorganisasjon for landets tannleger. Foreningen ivaretar tannlegenes faglige, økonomiske og sosiale interesser. Omlag 90 % av de yrkesaktive tannlegene er medlemmer. Hovedoppgavene er knyttet til tannhelsepolitikk, tannlegenes arbeids- og driftsbetingelser og etterutdanning. Foreningens sekretariat ligger i Håkon VIIs gate 6 i Vika i Oslo og har 24 fast tilsatte.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy