Skip to main content

Tannlegeforeningen er fornøyd med regjeringens forslag til statsbudsjett

Pressemelding   •   okt 08, 2012 17:20 CEST

Forrige uke ble det klart at regjeringen vil sette av 40 millioner kroner til tannlegeskjekk annethvert år for alle over 75 år fra og med annet halvår 2013 i forslag til statsbudsjett. Helårs budsjettvirkningen vil være på 80 millioner kroner.

I dagens budsjettfremlegg kommer det frem at regjeringen også foreslår å øke Folketrygdens stønadsordning til tannbehandling for personer med varig sykdom eller med varig nedsatt funksjonsevne med 20 millioner, som en del av utfasingen av ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter.

-Økt stønad til de med manglende evne til å ta vare på egen tannhelse er et skritt i riktig retning, og representerer en styrking av den norske tannhelsemodellen, sier Camilla Hansen Steinum.

Den norske tannlegeforening håper politikerne følger opp med videre satsing på tannhelse for dem som trenger det mest fremover.

Videre forslår regjeringen å styrke tiltak innenfor tannhelsetjenestens kompetanseløft og tiltak overfor særskilt utsatte grupper med 30 millioner kroner ved omdisponering fra folketrygdens stønadsordning til tannlegehjelp.

-Regjeringen legger opp til et mer omfattende samarbeid mellom oss som jobber med tannhelse og helsesektoren forøvrig i behandling av pasienter med komplekse lidelser.  Økt samhandling er noe vi har etterlyst lenge, og vi er derfor fornøyd med at regjeringen har tatt initiativ til dette gjennom statsbudsjettet, sier Steinum.

 

Om Den norske tannlegeforening

Den norske tannlegeforening (NTF) er en fagforening for landets tannleger. Foreningen ivaretar tannlegenes faglige, økonomiske og sosiale interesser. Omlag 90% av de yrkesaktive tannlegene er medlemmer. Hovedoppgavene er knyttet til tannhelsepolitikk, tannlegenes arbeids- og driftsbetingelser og etterutdanning. Foreningens sekretariat ligger i Frederik Stangs gate 20 på Frogner i Oslo og har 21 fast tilsatte.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy