Skip to main content

Bergen kommune fornyer med TDC

Pressemelding   •   feb 07, 2011 07:32 CET

TDC fikk fornyet tillit da Bergen kommune valgte telefoni- og nettleverandør for de neste årene. – Det er svært motiverende å bli gjenvalgt, sier administrerende direktør i TDC AS, Ketil Kivedahl.

TDC har vært Bergens leverandør av slike tjenester siden 2006, men nå utvides avtalen noe. TDC ble valgt i skarp konkurranse, og kommunaldirektør for finans, konkurranse og eierskap, Rune Haugsdal i Bergen kommune ser frem til et godt samarbeid også de neste årene.

- Når Bergen kommune nå inngår avtale med TDC, er det fordi de er en kvalifisert leverandør og de hadde det beste tilbudet. Vi er tilfredse med å inngå en ny avtale som vi håper skal gi gode tjenester for kommunen, sier Haugsdal.

Tilbudene i anbudskonkurransen er evaluert etter tre tildelingskriterier. Pris utgjorde halvparten, mens kvalitet og funksjonalitet samt tiden det vil ta for kommunen å ta i bruk tjenestene (implementeringstid) er vektet med 25 prosent hver. TDC kom samlet sett best ut med 9,6 av 10 mulige poeng. SLA-betingelser, kundeportal-løsninger og løsninger for management og overvåkning er blant kriteriene TDC er målt og funnet best på.

Avtalen innebærer blant annet at Bergen kommunes nettverkshastighet blir ytterligere forbedret, og at det innenfor telefoni og mobiltelefoni åpnes for nye tjenester og mer fleksibel bruk, samt at kostnadene reduseres. Kommunen oppnår også halverte kostnader knyttet til mobil datatrafikk og rimeligere fastpriser.

TDC skal levere telefoniløsninger for både fast- og mobiltelefon samt IP VPN løsninger og internett til kommunens ca. 450 avdelinger. TDC fortsetter således og videreutvikler løsningene som en komplett leverandør av bredbåndsløsninger som kan leveres innenfor hele spekteret. Avtalen med Bergen kommune er på tre år, med opsjon på ytterligere ett år, og har en erfaringsbasert kostnadsramme på ca 64 millioner kroner for perioden.

- For oss er det av stor strategisk betydning å kunne fornye avtalen med Bergen kommune. Vi beviser at vi er konkurransedyktige, og at vi er en dyktig totalleverandør til kommuner, sier administrerende direktør Ketil Kivedahl i TDC AS.

Fakta om avtalen mellom Bergen kommune og TDC:

  • Avtalen mellom TDC og Bergen kommune har en varighet fra 2011 og frem til 2014. Kommunen har opsjon på ytterligere ett år.
  • Basert på historiske forbrukstall har avtalen en verdi på anslagsvis 64,3 millioner kroner i perioden.
  • Nettverkskapasiteten blir vesentlig forbedret. Avdelingene med lavest hastighet får denne minst doblet.
  • Innenfor telefoni og mobiltelefoni åpnes det for økt fleksibilitet i bruk, nye tjenester og betydelig reduserte kostnader.
  • Mobil datatrafikk får halverte priser, rimelige fastpriser og bedre kostnadskontroll.
  • Integrasjon mellom kommunens og TDCs systemer skal gi enklere bestilling, fakturering og administrasjon.
  • Bergen kommunes samlede utgifter innenfor dette området blir redusert.

Om TDC
TDC leverer moderne og fleksible kommunikasjonsløsninger til bedriftsmarkedet og offentlig sektor i Norge og Norden. Løsningene implementeres på eget multiservicenettverk som sikrer høy kvalitet til konkurransedyktige priser. TDC har 215 ansatte i Norge og omsetter årlig for i overkant av 1 milliard NOK (2009). 

TDC i Norge er en del av TDC konsernet, Danmarks ledende leverandør av telekommunikasjon, med en årlig omsetning på ca 36 milliarder DKK (2009) og ca. 15.000 ansatte.
For mer informasjon se www.tdc.no eller www.tdc.dk