Kundeservice må opp på direktørnivå – eller risikere døden

Pressemeldinger   •   jan 08, 2015 10:06 CET

Det er ikke lenger kundene som jakter på god kundeservice, men god kundeservice som jakter kundene. Big Data og ny teknologi endrer dramatisk måten virksomheter driver kundearbeid og de bedriftene som ikke følger med i timen risikerer å bli utkonkurrert av mer fremoverlente organisasjoner. Det hevder i hvert fall Tekna som arrangerer Kundeservicedagene 2015 i slutten av januar.

Big Data. Økt endringstakt. The Internet of Things. Sosiale medier. Digital renessanse. Bedrifter som ønsker å lykkes må ta inn over seg at verden er i en rivende utvikling og måten kunder forholder seg til produkter og tjenester er radikalt annerledes.

- Dagens forbrukere har googlet seg frem til en produktkunnskap som matcher selgerne, de vet at de vil finne 100 andre å handle med noen klikk unna og de har ikke tid til å vente til i morgen med å få svar på spørsmålene sine, sier Atle Tangedal som er prosjektleder for Kundeservicedagene, før han fortsetter; Er du ikke proaktiv og tilstede finner kundene noen andre å gjøre business med.

Kundedata blir avgjørende

Stadig flere virksomheter har forstått hvor viktig kundearbeidet er for virksomhetens fremtid og løfter kundeserviceproblematikk opp på direktørnivå. Dette gjør at det blir satt økte krav til både datafangst og analyse.

- Dyktige direktører forstår at det ikke lenger holder å bare levere det kundene tror de trenger, en må fange opp trender og nye behov og tilby nye løsninger kundene ikke var klar over at de ville elske, forklarer Teknas prosjektleder.

Blant direktørene på talerstolen på Kundeservicedagene finner vi Toril Nag (Lyse), Trond Bentestuen (DNB Personmarked), Ingelin Killengren (Difi) og mange flere.

Ingeniører trenger ikke smilekurs

Ideen om å lage en kundeservice-konferanse med fokus på teknologi, strategi og fremtid kom etter samtaler med Tekna-medlemmer som klaget over at de fleste kundeservice-konferansene de fant kun var motivasjonsforedrag.

- Våre medlemmer er ekstremt opptatt av faglighet og teknologi, og ønsker å være i forkant av utviklingen. De vet at i den digitale virkeligheten er det viktigere å løse problemer og gjennomføre endringer hurtig. Smilet er nok viktig ennå, men virkelig god kundeservice frem mot 2020 krever strategi, analyse og teknologiinnsikt , sier Tangedal.

20 000 nordmenn kårer årets kundeservice

Norges beste kundeservice kåre på konferansen 29. januar. Kåringen baserer seg på resultater fra 2014, der et panel på 20 000 personer har svart hva de mener om kundeservicen i ulike selskaper. Dette er den største kundetilfredshets-undersøkelsen i sitt slag i Norge, og basert på resultatene blir det kåret vinnere i 7 bransjer, i tillegg til totalvinneren for Årets kundeservice. Undersøkelsen gjennomføres i regi av TNS Gallup og Tekna.

Om Kundeservicedagene 2015

Tid: 29.- 30. januar 2013 kl. 16:20-18.00 
Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, GARDERMOEN

For mer informasjon om programmet: http://kundeservicedagene.no/

For spørsmål eller ønske om å dekke konferansen:

Atle Tangedal, prosjektleder Tekna Kurs,
Telefon: 932 59 543
atle.tangedal@tekna.no

Therese Sørensen, Avdelingsleder Tekna Kurs
Telefon: 928 45 312
Therese.Sorensen@tekna.no

Om Tekna

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har mer enn 64 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser.

Tekna ble grunnlagt i 1874 og arbeider etter verdiene Troverdig, Nyskapende og Modig.

Tekna Kurs er kursavdelingen til Tekna.

Tekna (Teknisk-naturvitenskapelig forening) er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har mer enn 64 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser.

Det er ikke lenger kundene som jakter på god kundeservice, men god kundeservice som jakter kundene. Big Data og ny teknologi endrer dramatisk måten virksomheter driver kundearbeid og de bedriftene som ikke følger med i timen risikerer å bli utkonkurrert av mer fremoverlente organisasjoner.

Les mer »

”Hver tredje 13-åring sexdebuterer i fylla” - Paradokset forskningsformidling

Pressemeldinger   •   jun 04, 2014 12:36 CEST

Hvorfor er vi så dårlig på forskningsformidling? Hvorfor må journalistene ringe de samme 3-4 forskerne uansett hvilket emne de skriver om? Hvorfor klarer ikke journalister å formidle komplisert stoff på en fengende måte?  Dette er blant temaene som diskuteres på Teknas konferanse om forskningsformidling.

”Hver tredje 13-åring sexdebuterer i fylla”

Denne setningen kunne vært en avisoverskrift basert på en forskningsrapport om tenåringssex. Forskningsrapporten ville riktignok sagt at (NB: fiktive tall) ”2% av norske 13-åringer har debutert seksuelt. 30% av disse sier det skjedde i alkoholpåvirket tilstand.”, men det selger jo ikke aviser.

Forvridning og fordumming av statistikk er noe av årsaken til at forskere kvier seg for å ha kontakt med journalister. Og skrekkeksempelet over er ikke langt fra hva som skjer i virkeligheten. Journalistens jobb er å jakte nyheter; Ting som er utenom det vanlige.

- Journalistens jobb er vel like mye – kanskje mer - å selge aviser som å drive folkeopplysning, sier Therese Sørensen som leder Teknas kursavdeling,  - så det er ikke rart at de velger de tabloide vinklingene. Men det ødelegger for den gode forskningsformidlingen og forskningsjournalistikken som gjøres, fortsetter hun.

Forskerne blir skremt av journalistene

Mange forskere blir skremt av sine første møter med journalister. Og det er ikke rart. Forskerens grunnholdning er nemlig å være objektiv og ikke ha noen personlig mening om forskningsresultatene. Journalistens jobb er den stikk motsatte: Journalisten må være subjektiv og personlig for å gjøre saken relevant for leserne. Forskerne, spesielt dem fra litt tyngre fagdisipliner, blir for komplekse i forklaringene og for vage i svarene. Journalistene på sin side trekker for kjappe konklusjoner og vrenger forskningen til å passe sine historier.

- Journalistene ønsker å gi forskningen form og farge, og gjerne gripe fatt i de små delene av et datasett som er uvanlige, mens for forskeren er i teorien alle data av samme verdi. Forskerne tør ikke ta risikoen på at arbeidet deres blir fremstilt unyansert, sier Sørensen.

Forskerne må selv ta ansvar for formidlingen

Forskning er ikke vitenskapelig uten objektiviteten intakt, men samtidig vet forskere at de har et samfunnsoppdrag. Forskningen må nå ut til folket for at den skal være relevant.

Mange institusjoner ansetter egne kommunikasjonsfolk for å drive forskningsformidling, men i følge Teknas representant drives det for mye god forskning til at kommunikasjonsfolkene rekker å sette seg inn i og formidle det skikkelig. Forskerne må selv ta ansvar.

- Konferansen tar opp ulike problemstillinger, og vi stiller spørsmål om forskningsformidling er et samfunnsansvar, sier Sørensen.

Profilerte foredragsholdere

Professor fra NTNU og president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg vil innlede konferansen med å ta for seg det samfunnsansvaret forskerne har for å formidle ny kunnskap. Hun blir fulgt av blant andre Dag Hessen, Jo Røislien og representanter fra både NRK, Forskningsrådet og UiO.

Fra UiO kommer Professor i naturfagdidaktikk,  Svein Sjøberg som også vant Formidlingsprisen 2013.

På Tekna kurs sine hjemmesider kan du lese mer om konferansen Forskningsformidling 2014.


Tekna Kurs er kursavdelingen til Tekna.

Tekna (Teknisk-naturvitenskapelig forening) er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har mer enn 64 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser.

Hvorfor er vi så dårlig på forskningsformidling? Hvorfor må journalistene ringe de samme 3-4 forskerne uansett hvilket emne de skriver om? Hvorfor klarer ikke journalister å formidle komplisert stoff på en fengende måte? Dette er blant temaene som diskuteres på Teknas konferanse om forskningsformidling.

Les mer »

Er beredskapen innen olje og gass god nok?

Pressemeldinger   •   apr 28, 2014 14:44 CEST

I oktober går Teknas konferanse om beredskap innen olje og gass av stabelen og emnet er mer aktuelt enn noensinne. Fjorårets terrorangrep på Statoils anlegg i Algerie er en av flere hendelser som har satt beredskapslanleggingen på prøve.

Sikring av miljø og verdier har vært høyt prioritert i olje- og gassindustriens beredskapsplaner og fikk et voldsomt fokus etter BPs tragiske eksplosjonsulykke med påfølgende oljeutslipp på Macondofeltet i Mexicogolfen. Ulykken førte til en rekke sikringsinitiativ og bransjen satte i gang flere forskningsprosjekter som bransjen i følge prosjektleder Anu Helena Laakso hos Tekna Kurs nå ser resultater av.

- Beredskapsdagene vil diskutere både forskning og nye produkter som er utviklet som konsekvens av Macondo-ulykken, og det er mye spennende som skjer på sikring av den operasjonelle driften, forteller Laakso.

Må utvide beredskapsplanleggingen

Norge fikk en brutal vekker om at vi er en internasjonal oljestorhet da Statoils anlegg ved In Amenas ble angrepet av terrorister og 5 nordmenn døde.  For bransjen var dette en påminnelse om at en beredskapsplan må ta i seg en rekke ulike former for risiko.

- Dette er en bransje er flinke på risikostyring og –håndtering og erfaringene fra den tragiske hendelsen i Algerie er viktige for flere enn Statoil og Norge. Bransjen er eksperter på risikostyring og beredskapsplanlegging, men de dyrekjøpte erfaringene fra In Amenas er viktige, mener programkomiteen for Teknas konferanse i følge Laakso.

Beredskapsdagene for Olje og Gass foregår 23. og 24. Oktober på Clarion Hotel Energy i Stavanger.

For mer informasjon om programmet besøk nettsidene for Beredskapsdagene for Olje og Gass eller kontakt prosjektleder for konferansen Anu Helena Laakso, Tekna på telefon 913 48 060 eller epost:  ahl@tekna.no

For mer informasjon:

Therese Sørensen, Avdelingsleder Tekna Kurs

Telefon: 9284 5312 E-post: tvs@tekna.no

Om Tekna Kurs

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har over 65 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser. Tekna Kurs er kursavdelingenn til Tekna.

Tekna ble grunnlagt i 1874 og arbeider etter verdiene Troverdig, Nyskapende og Modig.I oktober går Teknas konferanse om beredskap innen olje og gass av stabelen og emnet er mer aktuelt enn noensinne. Fjorårets terrorangrep på Statoils anlegg i Algerie er en av flere hendelser som har satt beredskapslanleggingen på prøve.

Les mer »

- Ta prosjektledelse seriøst!

Pressemeldinger   •   mar 17, 2014 15:31 CET

Det fortsetter å komme historier om prosjekter som går over på tid og kostnader selv om prosjektleder-faget for lengst er etablert og en kan gå tørrskodd fra prosjektleder-kurs til prosjektleder-kurs hele året om en vil.

Tekna, som organiserer mer en 64 000 medlemmer innen ingeniørtunge bransjer, er en av organisasjonene som satser hardt på kurs innen prosjektledelse. De oppfordrer til å legge et lengre løp innen prosjektlederkursing og anbefaler prosjektledere som vil lykkes å lære seg alle fasettene rundt et prosjekt.

  - Prosjektledelse handler jo om å få flere fag til å spille sammen og levere innenfor noen gitte rammer. Det høres kanskje ikke vanskelig ut, men det krever gode hoder og sterke skuldre å håndtere alle de utfordringene som oppstår under et prosjekt. For det oppstår alltid en utfordring og da gjelder det å ha kompetansen til å møte den, forteller Therese Sørensen hos Tekna Kurs.

Teknas kursportefølje inneholder en rekke ulike vinklinger inn mot prosjektfaget, fra teamsammensetting og –motivasjon til økonomistyring og fordypning i ulike prosjektverktøy.

- Vi har satt sammen et helhetlig opplegg nettopp for at prosjektledere som går vår prosjektskole skal være forberedt på utfordringene uansett om de kommer i planleggingsfase, økonomistyring eller i teamsammensetting, fortsetter Sørensen.

- Erfarne prosjektledere vet at problemer kan unngås ved god planlegging, og de beste sørger for å lære seg usikkerhetsanalyser og -styring slik at de er på ballen når det som ikke kan planlegges for inntreffer. Kunnskap gir trygghet, avslutter Teknas kurs-sjef.

For mer informasjon om prosjektlederkurs hos Tekna:

http://www.teknakurs.no/prosjektledelse

eller ring Therese Sørensen, Avdelingsleder Tekna Kurs

Telefon: 9284 5312 E-post: tvs@tekna.no


Om Tekna Kurs

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening - er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har mer enn 64 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser. Tekna Kurs er kursavdelingen til Tekna.

Tekna ble grunnlagt i 1874 og arbeider etter verdiene Troverdig, Nyskapende og Modig.


Prosjektledelse er en knallhard jobb og selv om det dukker opp stadig flere dyktige prosjektledere oppfordrer fagforeningen Tekna norske virksomheter til å investere i kompetanse på feltet. De har lagt opp et kursløp som tar for seg alle fasetter av faget.

Les mer »

Setter fokus på rammebetingelsene for infrastruktur

Pressemeldinger   •   mar 11, 2014 10:34 CET

Tekna avholder 27. mars Infrastrukturdagene 2014. Konferansen samler alle bransjer innen vei, asfalt, rør og kabler og setter fokus på samarbeid og felles problemstillinger. Oppgraderingsbehovet og behovet for nyetablering er stort på tvers av de ulike bransjene, og det knytter seg stor spenning til hvordan samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil adressere problemet.

Infrastrukturdagene 2014 er det femte i rekken og årets versjon avholdes i Bergen. Dette er en samling for bransjene som ”er i veien for hverandre” – altså vei, asfalt rør og kabler. Bransjer som i følge Teknas kursansvarlige er opptatt av om den nye regjeringen følger opp politikken med forbedrede rammebetingelser:

- Bransjen ser at det er behov for oppgradering av infrastrukturen. Det har de sett lenge, og med ny regjering på plass er det alltid spenning om hvilke reelle konsekvenser og rammebetingelser ny politikk fører med seg, sier Therese Sørensen i Tekna Kurs.

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen står på talerstolen 27. Mars og vil redegjøre for hvordan den nye regieringen vil utvikle rammevilkårene fremover.

Kompetansehungrige bransjer

Hovedfokuset for konferansen er  å belyse hva fremtiden krever av infrastruktur og hvordan bransjen skal møte de utfordringer som kommer, og i følge Tekna er hungeren etter kompetanse og samarbeid stor i disse bransjene

- Vi lager jo kun kurs for ingeniører, og vi ser at det er en enorm appetitt på kunnskap i disse bransjene. Og ikke bare etter læring , men også etter kompetente folk.  Infrastrukturområdet har behov for opprusting og bransjene er bekymret for om de får godt nok tilfang av kompetente medarbeidere.

Rekruttering er et av punktene på agendaen til konferansen. 

For mer informasjon om programmet:

http://www.teknakurs.no/portal/page/portal/kurs/vis_arrangement?p_kp_id=41805&p_action=PREVIEW

eller ring prosjektleder Tom Baade-Mathiesen, Norconsult AS på tlf.: 45 40 12 06

For mer informasjon:

Therese Sørensen, Avdelingsleder Tekna Kurs

Telefon: 9284 5312 E-post: tvs@tekna.no

Om Tekna Kurs

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening - er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har mer enn 64 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser. Tekna Kurs er kursavdelingen til Tekna.

Tekna ble grunnlagt i 1874 og arbeider etter verdiene Troverdig, Nyskapende og Modig.Tekna avholder 27. mars Infrastrukturdagene 2014. Konferansen samler alle bransjer innen vei, asfalt, rør og kabler og setter fokus på samarbeid og felles problemstillinger. Oppgraderingsbehovet og behovet for nyetablering er stort på tvers av de ulike bransjene, og det knytter seg stor spenning til hvordan samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil adressere problemet.

Les mer »

Helseteknologi – Viktig kveldsseminar om én pasientjournal

Pressemeldinger   •   des 19, 2013 08:52 CET

Tekna inviterer 9. Januar til gratis seminar og debatt der diskusjonen rundt én pasientjournal står på agendaen. Seminaret er en del av Kursdagene i Trondheim og blant debattantene finner du sterke ressurser fra de viktigste fagmiljøene.

Tekna vil nærmere medlemmene

Pressemeldinger   •   nov 25, 2013 15:23 CET

Kursdagene til Tekna (i samarbeid med NTNU) går av stabelen 7. til 10. januar 2014 og for arrangøren dreier dette seg om mer enn å sørge for faglig oppdatering til medlemmene. Tekna ønsker også å bli bedre kjent med medlemmene sine.

Ingeniørtung uke i Trondheim

Pressemeldinger   •   nov 21, 2013 14:48 CET

Tekna (Teknisk-naturvitenskapelig forening) og NTNU inviterer 7. - 10. januar 2014 til 33 ulike kurs i Trondheim. De venter mer enn 1500 deltakere, i hovedsak ingeniører fra ulike bransjer, som gjester Trondheim for faglig oppdatering og sosial omgang.

Om Tekna

Norges største fagforening for deg med master i realfag eller teknologi

Tekna Kurs er kursavdelingen til Tekna.

Tekna (Teknisk-naturvitenskapelig forening) er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har mer enn 64 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser.

Adresse

  • Tekna
  • Dronning Mauds gate 15
  • 0201 Oslo
  • Norge