Skip to main content

​Arkivet etter Barselhjemutstillingen 1916 er blitt del av Norges dokumentarv

Pressemelding   •   des 07, 2018 12:00 CET

Kvinnesak i praksis: I 1916 tok kvinnesaksforkjemperen Katti Anker Møller initiativ til Barselhjemsutstillingen. Nå er arkivet tatt opp i Norges dokumentarv. Foto: Ukjent/ Norsk Teknisk Museum

Arkivet dokumenterer den første sosialpolitiske utstillingen i Norge. Utstillingen var en viktig kilde til kunnskap om moderne hygienisk barnestell og kvinner og barns rettigheter i sin samtid. Utstillingen ble først vist i Kristiania, deretter flere steder i landet.

Arkivet
Det unike og omfattende arkivet tas vare på av Norsk Teknisk Museum og eies av Oslo Met. Det inneholder fotografier, gjenstander og tekster, som ble vist på utstillingen, i tillegg til anmeldelser og dokumenter fra oppbyggingsfasen.

Kvinnesak i praksis
I 1916 tok kvinnesaksforkjemperen Katti Anker Møller initiativ til Barselhjemsutstillingen. Den åpnet i Teatersalen på Bøndenes hus i Kristiania 26. april i 1916. Utstillingen viste barsel og spedbarnsstell før og nå og fokuserte på hygiene, familieplanlegging, vitenskap og rasjonalitet fremfor overtro og tradisjoner.

Internasjonal trend
Arkivet viser at Katti Anker Møller og hennes krets var inspirert av en internasjonal bevegelse. Politiske rettigheter, medisin, naturvitenskap og sosiale reformer stod på agendaen over hele Europa og USA. Tidlig på 1900‐tallet ble sosialomsorgen et eget politisk område. Ansvaret for fødselsomsorg ble overført til det offentlige og lagt inn under helsevesenet, og det ble arbeidet aktivt for å bringe morsrollen inn i offentligheten.

Norge, et foregangsland
Barselhjemsutstillingen i Kristiania ble åpnet i nærvær av kongen og dronningen, regjeringsmedlemmer og andre prominente gjester. Den vakte stor interesse, og museer og foreninger i over 20 byer og tettsteder ba om å få vise den. Barselhjemutstillingen viste arbeidet for å spre kunnskap om helse og hygiene, samtidig som det pågikk en kamp for å bedre kvinner og barns rettigheter i alle sosiale lag. De Castbergske barnelover fra 1915 og allmenn stemmerett for kvinner fra 1913 var banebrytende reformer. Begge disse lovendringene gjorde Norge til et foregangsland, som reflekteres og kommuniseres i Barselhjemutstillingens arkiv.

Det hjalp oss ikke å få stemmerett
Teknisk museum har allerede satt opp en utstilling med utgangspunkt i dette unike materialet. 8. mars 2013 markerte Norsk Teknisk Museum hundreårsjubileet for kvinners stemmerett ved å åpne utstillingen Det hjalp oss ikke å få stemmerett. Utstilling tok utgangspunkt i arkivmaterialet etter Barselhjemutstillingen og handlet om kvinnesaksforkjemperen Katti Anker Møller (1868-1945). Utstillingen stod på museet til 7. mai, 2014.

Se mer: 
https://www.tekniskmuseum.no/det-hjalp-oss-ikke-a-fa-stemmerett

Tilgang til arkivet
Det kan gis tilgang til arkivets dokumenter ved henvendelse til biblioteket på Teknisk museum.

Teknisk museum tar vare på flere arkiv som er tatt opp i Norges dokumentarv.
Det dreier seg om Wilsearkivet 1900–1949, Arkivet etter Hjula Væveri 1855–1957 og Arkivet etter Akers mekaniske Verksted 1841-1982.

Norges dokumentarv
«Norges dokumentarv er et register over en del av de viktigste dokumentene i norsk historie, næringsliv, kulturliv og annen samfunnsvirksomhet. Registeret er en nasjonal utgave av UNESCOs Verdensminne-program (Memory of the World), som skal bidra til å verne og tilgjengeliggjøre verdens dokumentarv og framstå som menneskehetens kollektive hukommelse.

Dokumentene er valgt ut av den norske komiteen for verdens dokumentarv på grunnlag av nominasjoner i hovedsak fra arkiver, museer og biblioteker. Registeret blei åpna 8. februar 2012 med et innhold på seksti dokumenter og dokumentgrupper/arkivsamlinger. Det meste er tradisjonelle papirdokumenter, men registeret omfatter også andre medier som runestein, fagforeningsfane, filmnegativer, radioopptak og digitalfilm. Tidsspennet er rundt tusen år.» Kilde: Wikipedia

Se også Kulturrådets sider: https://www.kulturradet.no/norges-dokumentarv

Arkivportalen:

http://www.arkivportalen.no/entity/no-NTM_arkiv_000000000022

DigitaltMuseum til gjenstander og foto:

https://digitaltmuseum.no/search/?aq=owner%3A%22NTM%22&q=katti+anker+m%C3%B8ller

https://digitaltmuseum.no/search/?aq=topic%3A%22Barselhjemutstillingen%22+owner%3A%22NTM%22

Om Norsk Teknisk Museum 

Norsk Teknisk Museum er nasjonalmuseum for teknologi, industri, naturvitenskap og medisin og et eldorado for utforskende i alle aldre. Teknisk museums utstillinger: Museet har over 25 permanente og temporære utstillinger om energi, olje, industri, medisin, fly, biler og tog. Visjonen er å bli Norges mest synlige, dristige og dialogorienterte museum.

Oslo vitensenter setter undring og opplevelse i fokus. Gjennom lekende læring kan du utforske naturvitenskapelige og teknologiske prinsipper innenfor temaene energi, fysiske fenomener, kroppen, matematikk og verdensrommet. Her finner man både Robotsenteret og Planetariet.

Nasjonalt medisinsk museum inneholder medisinhistoriske utstillinger og samlinger av gjenstander, bøker og arkivalia. Museet er integrert i Norsk Teknisk Museum.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Personvernerklæring</a>.