Skip to main content

Norsk Teknisk Museum tar hjem viktig internasjonal pris for omdiskutert FOLK-utstilling

Pressemelding   •   jul 17, 2019 10:08 CEST

Spørsmålene om tidligere vitenskapelig rasisme, dens effekter og etiske og politiske implikasjonene av DNA- forskningen er oftest skjult i samfunnsdebatter. FOLK bidrar med kritisk holdning og historisk bevissthet. Fotograf: Håkon Bergseth.

Juryens vurdering
BSHS berømmer museet for å utforske den historiske vitenskapelige rasismen og dennes ettervirkninger på dagens samfunn.

Juryen understreket at utstillingen er enestående med hensyn til innhold og at den demonstrerer hvilken rolle et nasjonalt museum kan spille som et forum for diskusjon av vanskelige temaer. Les juryens fulle begrunnelse her.

-Teknisk museum har de senere årene skapt mange relevante og utfordrende utstillinger, også internasjonalt, og vunnet priser for dette, og vi er en naturlig og viktig bidragsyter i samfunnsdebatten. At vi også vinner en pris for denne utstillingen som tar opp et vanskelig og viktig tema er ekstra gledelig. Vi skal være relevante og engasjere og samtidig ha ambisjoner om å påvirke i større målestokk. Denne prisen legger press på oss til å fortsette det gode arbeidet, og den utfordringen tar vi, sier direktør ved Teknisk museum, Frode Meinich.

Museet har en naturlig rolle i samfunnsdebatten
Kritiske perspektiver på vitenskap, teknologi og medisin blir enda viktigere når det gjelder de store spørsmålene i vår tid med bl.a. rasisme og fremmedfrykt, klima og utnyttelse av gammel og ny teknologi.

-Vi må i mange sammenhenger se tilbake på historien for å forstå dagens virkelighet. Museets oppgave er å koble historie med nåtid og fremtid og samtidig utføre forskning av høy kvalitet som genererer kunnskap, nye synergier og innsikt for omverden, avslutter Meinich.

I Norge er det en pågående offentlig debatt knyttet til rase, mens rasisme er en del av hverdagen for mange nordmenn og folk som bor i Norge. Vi trenger utstillinger som FOLK, for å forstå og kunne delta i disse viktige diskusjonene, men også for å komme opp med nye initiativer og handlinger.

-Det er helt fantastisk at museet vårt nok en gang har klart å markere seg internasjonalt. Prisen bekrefter den høye internasjonale forsknings- og museologiske standard som finnes ved museet, men viktigst, viser det den globale relevansen spørsmålene i utstillingen FOLK utforsker. Vi er dessverre ikke ferdige, verken med vitenskapelig rasisme eller rasisme i samfunnet generelt, sier utstillingskurator for FOLK ved Teknisk museum, Ageliki Lefkaditou.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktpersoner
Ageliki Lefkaditou, førstekonservator i helse-og medisinhistorie og utstillingskurator for FOLK. E-post: ageliki.lefkaditou@tekniskmuseum.no. Tlf. (+47) 48633441.

Tidligere vinnere
Tidligere vinnere inkluderer Adler Planetarium, Chicago, for its What is a Planet? And the Science Museum, London, for Alan Turing’s Life and Legacy.

Om FOLK fra rasetyper til DNA-sekvenser
Utstillingen FOLK utforsker de historiske og nåtidens studier av menneskelig biologisk variasjon og samspillet mellom forskning, samfunn og kultur. Utstillingens beskjed er tydelig: «Vi tilhører alle den samme arten, Homo sapiens, og vårt DNA er mer enn 99% identisk». Denne lille variasjonen er produkt av et samspill mellom gener, miljø, migrasjoner og kontakt mellom folk. På grunn av dette, kan vi ikke trekke klare grenser mellom distinkte grupper. Disse gruppene finnes ikke i naturen. Den vitenskapelige rasismens storhetstid er kanskje over, men raseforestillinger lever videre på ulike måter – ikke bare i ekstreme ideologier, men også i etablerte tenkemåter og hvordan vi i dagliglivet forholder oss til hverandre. Les om FOLK-utstillingen.

Utstillingskuratorer

Ageliki Lefkaditou: Førstekonservator i helse- og medisinhistorie, Nasjonalt Medisinsk Museum/Norsk Teknisk Museum.

Jon Røyne Kyllingstad: Førsteamanuensis, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Om British Society for the History of Science (BSHS)

BSHS ble grunnlagt i 1947 og er Storbritannias største faglige organisasjon, viet til vitenskap, teknologi og medisinske historie. Nåværende medlemmer inkluderer forelesere, forfattere, studenter, lærere, museumskonsulatorer og privatpersoner. Deres mål er å samle folk med interesser i alle aspekter av feltet, og å publisere relevante ideer innenfor de bredere forsknings- og undervisningsmiljøene samt i media.

Om Norsk Teknisk Museum
Norsk Teknisk Museum er nasjonalmuseum for teknologi, industri, naturvitenskap og medisin og et eldorado for utforskende i alle aldre. En viktig del av Teknisk museums samfunnsoppdrag er å formidle sammenhenger mellom teknologi, medisin og kultur over tid. Teknisk museums utstillinger: Museet har over 25 permanente og temporære utstillinger om energi, olje, industri, medisin, fly, biler og tog. Visjonen er å være det mest engasjerende, kunnskapsgivende og morsomste museet. Misjonen er å være nasjonalt referansesenter for forskning, formidling og forvaltning av teknologiens, medisinens og vitenskapens historie og muligheter. Museets ansatte kobler historien med nåtid og fremtid. 

Oslo vitensenter setter undring og opplevelse i fokus. Med over hundre interaktive installasjoner kan du utforske naturvitenskapelige og teknologiske prinsipper innenfor temaene energi, fysiske fenomener, kroppen, matematikk og verdensrommet.

Nasjonalt medisinsk museum viser permanente og temporære inneholder medisinhistoriske utstillinger og har samlinger av gjenstander, bøker og arkivalia. Museet er integrert i Norsk Teknisk Museum.

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.