Skip to main content

Ny utstilling: FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser på Norsk Teknisk Museum fra 21. mars.

Pressemelding   •   mar 15, 2018 13:02 CET

Utstillingen FOLK - fra rasetyper til DNA-sekvenser kan oppleves på Norsk Teknisk Museum fra 21. mars 2018 til august 2019.

Årets storsatsing på Teknisk museum, FOLK, tar for seg et tema som burde gått ut av historien, men som vi fortsatt bringer med oss inn i samfunnsdebatter og hverdagsliv: vitenskapelige forestillinger om rase.

Folk er like og ulike på mange forskjellige måter. Fra opplysningstiden og fram til i dag har vitenskapen identifisert, klassifisert, visualisert, forklart og vurdert biologiske likheter og forskjeller. Forskningen har gjennom historien vært preget av vekslende ideer om rase, opphav og identitet.

I dag vet vi at det gir lite mening å dele mennesker inn i biologiske raser. Likevel har ikke ideene om rase forsvunnet. Den vitenskapelige rasismens storhetstid er kanskje over, men raseforestillinger lever videre på ulike måter – ikke bare i ekstreme ideologier, men også i etablerte tenkemåter og hvordan vi i dagliglivet forholder oss til hverandre.

Utstillingen FOLK utforsker samspillet mellom vitenskap, samfunn og kultur, og peker på de store konsekvensene vitenskapelig rasisme har hatt for samfunn og enkeltmennesker. Samtidig får publikum innblikk i hvordan vår tids forskere studerer og tenker om genetiske likheter og forskjeller mellom mennesker og folkegrupper. Utstillingen inviterer til refleksjon om muligheter og utfordringer i dette kunnskapsfeltet.

– Rase som et biologisk begrep burde vært dødt for lenge siden. Men rasetenking og beslektede ideer er dessverre i framgang. Dette ubehagelige paradokset er bakgrunnen for utstillingen FOLK, forteller prosjektlederne Jon Røyne Kyllingstad og Ageliki Lefkaditou.

En utstilling om oss, og om hvordan vi forstår hvem vi egentlig er

Hvordan klassifiserer, stereotypiserer, eksotifiserer og romantiserer vi hverandre? Forskere er, som oss andre, ikke unndratt fordommer. Hva har så det gjort med vitenskapen? Utstillingen innbyr til nysgjerrighet og refleksjon over disse spørsmålene.

FOLK skal være en åpen og inkluderende arena som stimulerer til diskusjoner, og bidra til forståelse med tilnærmingsmåter som gjør det mulig for alle besøkende å engasjere seg i temaet. Målet er å legge til rette for debatt og kunnskap om det komplekse samspillet mellom vitenskap, samfunn og kultur, og peke på de store konsekvensene denne type forskning kan ha for samfunn og enkeltmenneskers liv.

Fra 1920-tallets rasekartlegging til genforskning på deg og meg

I utstillingen FOLK finner vi fortellinger og objekter knyttet til fortidens raseforskning, moderne genetikk, og sammenhenger mellom fortidens og nåtidens vitenskap: 

Vi får blant annet et innblikk i historisk forskning på norske rekrutter, på samene i Tysfjord og på setesdøler på 1920-tallet. Vi får studere nazistisk propaganda og tanken om rasehygiene. Vi får stifte bekjentskap med moderne genetikk, se gjenskapte ansikter av vikinger, høre intervjuer med genforskere, vi blir kjent med UNESCOs arbeid for å bekjempe rasisme og fordommer, og mye mer.

Åpningskonferanse, aktivitetsprogram og skoleopplegg

I tilknytning til utstillingen FOLK er det utviklet et eget aktivitetsprogram med blant annet offentlige møter, foredrag, kveldsarrangement for voksne, helge- og ferieaktiviteter for barn, samt en arrangementsserie for ungdom/voksne.

Åpningsdagen 21. mars avholdes en internasjonal konferanse som markerer åpningen av utstillingen og avslutningen av forskningsprosjektet "From racial typology to DNA sequencing: 'Race' and 'ethnicity' and the science of human genetic variation 1945-2012".

I tillegg vil publikum som besøker utstillingen kunne delta på en lydaktivitet, "Lyden av FOLK", en del av undervisningsopplegget som følger med utstillingen: Lyden av FOLK lar deg beskrive følelsene dine ved hjelp av lydbilder. Du velger blant et begrenset utvalg følelser og rundt 100 lyder. Vil det lydbildet du skaper likevel være helt unikt? Aktiviteten er del av et pågående forskningsprosjekt ved museet, og er utviklet i samarbeid med en gruppe ungdommer fra Groruddalen.

Bakgrunn for utstillingsideen

FOLK er produsert av Nasjonalt medisinsk museum på Norsk Teknisk Museum, i samarbeid med Museum for universitets- og vitenskapshistorie ved Kulturhistorisk Museum i Oslo (UiO).
Utstillingen springer ut av forskningsprosjektet "From racial typology to DNA sequencing: 'Race' and 'ethnicity' and the science of human genetic variation 1945-2012". En arbeidsgruppe fra museet har jobbet med temaet i to år. Det er også gjennomført en rekke workshops med inviterte gjester, feltarbeid og samarbeid med institusjoner og personer i Norge og utlandet, samt fire offentlige møter for å drøfte utstillingens tema.
FOLK er støttet økonomisk av Norges forskningsråd og Fritt ord. Den åpner 21. mars kl. 18 og forventes å stå til august 2019.

For mer informasjon, kontakt:

Ageliki Lefkaditou
Prosjektleder og utstillingskurator
Ageliki.Lefkaditou@tekniskmuseum.no
Mob: 486 33 441

Jon Røyne Kyllingstad
Prosjektleder og utstillingskurator
jonrk@muv.uio.no
Mob: 482 28 253

Pressehenvendelser:

Camilla M. Klevstrand

Kommunikasjonsrådgiver
cmk@tekniskmuseum.no
Mob: 975 08 738

Om Norsk Teknisk Museum 

Norsk Teknisk Museum er nasjonalmuseum for teknologi, industri, naturvitenskap og medisin og et eldorado for utforskende mennesker i alle aldre. Teknisk museums utstillinger: Museet har over 25 permanente og temporære utstillinger om energi, olje, industri, medisin, fly, biler og tog. Visjonen er å bli Norges mest synlige, dristige og dialogorienterte museum.

Oslo vitensenter setter undring og opplevelse i fokus. Gjennom lekende læring kan du utforske naturvitenskapelige og teknologiske prinsipper innenfor temaene energi, fysiske fenomener, kroppen, matematikk og verdensrommet. Her finner man både Robotsenteret og Planetariet.

Nasjonalt medisinsk museum inneholder medisinhistoriske utstillinger og samlinger av gjenstander, bøker og arkivalia. Museet er integrert i Norsk Teknisk Museum.

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.