This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Akasia Regnskap blir Tet Bergen
Akasia Regnskap blir Tet Bergen

Pressemelding -

Tet vokser videre, og får nå fotfeste på Vestlandet

Det er en glede å kunne meddele at Tet har inngått en avtale med Akasia AS – om kjøp av Akasia Regskap AS. Akasia Regnskap blir med dette en del av Tet-konsernet fra 1. april, og Tet får et etterlengtet kontor i Bergen.

Tet har doblet omsetning og antall ansatte de siste to årene. Tet forventer en omsetning i 2020 på nærmere 200 millioner, og denne avtalen er et viktig steg på veien i denne vekstambisjonen.

Som en del av avtalen skjer også en virksomhetsoverdragelse fra Akasia Kirke og Gravplass AS til Akasia Regnskap AS – dette inkluderer en overgang av de ansatte som arbeider med regnskapene for Bergen kirkelige fellesråd og alle menigheter i Bergen. Leveransene til Bergen kirkelige fellesråd, menighetene i Bergen og Akasia AS (konsern) videreføres.

- Som leder for Akasia er jeg glad for at vi kom til enighet med Tet Gruppen – spesielt siden selskapet tar med seg alle ansatte i Akasia Regnskap, har som mål å vokse i Bergensområdet og på den måten ønsker å bygge videre på det som er etablert og bygget av oss sammen med våre mange gode og kompetente medarbeidere, sier Jan Arthur Hammer, daglig leder i Akasia AS.

Største aktør innen kirkelige fellesråd og menigheter
Akasia Regnskap AS er lokalisert i Bergen, og har spesialkompetanse på regnskap for kirkelige fellesråd og menigheter, barnehager og eiendomsdrift/forvaltning. Selskapet benytter Xledger, har 13 ansatte og kunder på store deler av Vestlandet.

- Dette er utrolig spennende, og vi i Tet er stolte over at Akasia Regnskap blir med på laget. Selskapet jobber på mange måter likt som vi gjør, og til sammen blir vi den største aktøren innen kirkelige fellesråd og menigheter – hvor vi har gode og skreddersydde løsninger. Det at vi får vårt første kontor på Vestlandet, og attpåtil i Bergen, er et godt steg på veien i Tet sin ambisiøse vekststrategi, sier Bjørnar Fjeld, adm.dir. i Tet.

Tet inngikk i 2016 en rammeavtale med Den norske kirke om leveranse av regnskap, lønn og systemtjenester. Denne avtalen inneholder muligheter for fellesråd og menigheter å knytte seg til løsningen.

Tet styrker kompetansen ytterligere og satser på kundebegeistring
​- Tet styrker med dette både regnskaps- og systemkompetansen ytterligere, og får fotfeste på Vestlandet. Det innebærer flere spennende muligheter med tanke på kunder, teknologisk utvikling og utviklingsmuligheter for alle våre ansatte. Vi gleder oss, og ser frem til å jobbe sammen for å levere gode kundeopplevelser, avslutter Fjeld.

Related links

Emner

Regioner


Tet jobber hver dag for å skape trygghet for morgendagens beslutninger, og har som ambisjon å være den ledende partneren for utvikling, vekst og verdifulle løsninger i sine markeder. Konsernet har et kompromissløst fokus på fremtidsrettede løsninger, forenkling av prosesser, nærhet til kunden og positive kundeopplevelser.

Tet er et økonomikonsern med kjernekompetanse innen regnskap, rådgivning og systemløsninger. I dag har konsernet 150 ansatte fordelt over kontorer i Oslo, Bærum, Rjukan, Tønsberg, Grenland, Kristiansand og Bergen.

Pressekontakt

Relatert materiale