Skip to main content

The Body Shop fyller 40 år og presenterer ny global CSR-strategi

Pressemelding   •   feb 10, 2016 07:00 CET

Enrich not Exploit™

I sitt førtiende år lanser The Body Shop en banebrytende forpliktelse i sitt arbeid mot å bli et av verdens ledende etiske og miljøvennlige, globale selskaper. Vårt nye globale rammeverk, vårt «Commitment», vil hjelpe oss mot den neste fasen av vår forretningsvirksomhet.

Når The Body Shop nå fyller førti kan vi endelig avsløre selskapets nye, globale CSR-strategi som vil underbygge alle aspekter av selskapet. Vårt «Commitment» vil på nytt stadfeste The Body Shop sin posisjon som et ledende, miljøvennlig selskap, og vil definere de neste stegene for The Body Shop sin fremtid.

Vårt «Commitment», som vil være styrende for The Body Shop sitt mål om å bli et av de mest etiske og miljøvennlige globale selskapene, er et omfattende program av globale aktiviteter og spesifikke, klare mål som berører alle sider av vårt selskap. Disse målene skal nåes i løpet av 2020. The Body Shop har alltid hatt troen på at forretningsdrift kan være en kilde til noe godt. Vårt «Commitment», Enrich Not Exploit™, bekrefter og omfavner de banebrytende prinsippene The Body Shop er bygget på.

Jeremy Schwartz, Chairman og CEO i The Body Shop, sier: "The Body Shop stormet modig frem med nye tankesett og turte å rope høyt om hva selskapet stod for. Våre banebrytende kampanjer var forut for sin tid og endret blant annet lovverk rundt testing av kosmetikk på dyr, vold i hjemmet og menneskehandel. Vi var det første selskapet i skjønnhetsindustrien som brukte ingredienser fra solidarisk handel, og vi har fortsatt det sterkeste solidarisk handels-programmet i skjønnhetsindustrien, «Community Trade». Vi er små, men vi vil ta rollen som et av de ledende miljøvennlige selskapene i verden, og bidra til bærekraftig utvikling. Vi står alle foran store utfordringer både innen miljøvern og samfunnsutvikling, og med The Body Shop sitt 40årsjubileum i 2016 er det for oss den perfekte tiden å gå inn for et lederskap innen bærekraftig og miljøvennlig forretningsdrift."

For oss betyr det å være bærekraftig å forme vår forretningsdrift slik at vi spiller på lag med jordens naturlige systemer slik at naturen har mulighet til å fornye seg. Med vårt «Commitment» utfordrer vi oss selv til å ta vårt ansvar til nye nivåer. Vi vil gå lengre enn vi noen gang har gjort tidligere. Vi skal være ekte, bærekraftige og gjøre en positiv forskjell. Vi har satt oss et høyt mål – vi skal bli et av de mest etiske og bærekraftige globale selskapene».

Vårt «Commitment» vil gjøre det mulig for The Body Shop å bidra til en positiv utvikling for miljø og samfunn gjennom hver eneste del av vår forretningsdrift: ingredienser, produkter, emballasje, butikker, ansatte, leverandører og kampanjer.

Under hver av vårt «Commitments» tre pilarer: «Enrich our People», «Enrich our Products» og «Enrich our Planet», har The Body Shop spesifikke mål som skal nåes i løpet av 2020.

Gjennom vårt «Commitment» forplikter vi oss til følgende 14 mål:

«Enrich our People»

 • 1. Utvide vårt solidariske handelsprogram, «Community Trade», fra 19 til 40 ingredienser og bidra til å styrke lokalsamfunnene som produserer dem.
 • 2. Hjelpe ca. 40 000 økonomisk vanskeligstilte til å få arbeid – over hele verden.
 • 3. Engasjere 8 millioner mennesker i vår «Enrich Not Exploit™»-misjon gjennom vår største kampanje noensinne.
 • 4. Bidra med 250 000 timer av vår ekspertise for å styrke og utvikle lokalsamfunnene vi handler med.

«Enrich our Products»

 • 5. Sikre at 100% av våre naturlige ingredienser er bærekraftig avlet og sporbare, slik at vi ikke ødelegger skog og andre naturlige habitater med vår produksjon.
 • 6. Hvert år skal vi redusere miljøpåvirkningen fra alle våre produktkategorier.
 • 7. Være transparente og hvert år publisere bruk av naturlige ingredienser og ingredienser vi bruker gjennom grønn forskning, samt nedbrytbarheten og påvirkningen produktene våre har på jordens vannressurser.
 • 8. Utvikle et innovativt miljø i vår produktutvikling, slik at vi finner funksjonelle kosmetikkingredienser fra utsatte miljøer, og samtidig beskytter disse områdene.

«Enrich our Planet»

 • 9. Bygge bio-broer for å beskytte og berike 75 millioner kvadratmeter med skog og planteliv, og å hjelpe samfunn i disse områdene til å leve mer bærekraftig.
 • 10. Redusere miljøpåvirkningen fra våre butikker hver gang vi pusser opp eller oppgraderer.
 • 11. Utvikle og lansere tre nye, bærekraftige typer produktemballasje.
 • 12. Sikre at 70% av vår emballasje ikke inneholder fossilt brensel.
 • 13. Påse at våre butikker bruker fornybar energi.
 • 14. Til enhver tid jobbe for at alle våre butikker reduserer sitt energiforbruk.

Jeremy Schwartz fortsetter, «The Body Shop kan både være en pådriver for noe godt, samtidig som vi driver suksessfull og lønnsom forretningsdrift. For 40 år siden startet Anita Roddick The Body Shop, blant annet for å bidra positivt i saker som var viktig i hennes tid. Vi vil nå gå inn for å bidra positivt til de store sakene som opptar oss i dagens verdensbilde. Vi vil at vårt «Enrich Not Exploit™ Commitment» skal inspirere en ny generasjon kunder, støttespillere og spesielt tusenvis av våre kunder som virkelig bryr seg om hvordan et selskap drives. Ved å nå disse ambisiøse målene om å bli et av de mest etiske og bærekraftige globale selskapene vil vi reetablere The Body Shop som en av de ledende selskapene i kampen for miljøet og planeten vår».

Chris Davis, International CSR and Campaign Director hos The Body Shop sier: «Vi har satt oss ambisiøse, målbare og inspirerende mål med denne forpliktelsen. Vi utvikler nye praksiser for å berike planeten vi bor på, samtidig som vi hjelper vårt eget selskap med å vokse og å blomstre. Vårt nye «Commitment» kombinerer all kunnskapen våre «in house-eksperter» sitter på. I samarbeid med andre forskermiljøer er vi overbevist om at dette vil skape store fremskritt innen bærekraftig vitenskap og teknologi».

«Vi skal alltid spørre oss selv; hva er det neste steget? Vi skal fortsette det tette samarbeidet med våre leverandører, frivillige organisasjoner, akademia, myndigheter og andre ansvarlige miljøer for å bidra til innovasjon og prosesser som er nødvendig for å nå våre ambisjoner», avslutter Chris Davis.

The Body Shop i Norge

Tim Christensen, eier av The Body Shop Norge, sier: «Vi startet The Body Shop i Norge fordi vi ble inspirert av Anita Roddicks unike forretningside. Vi så et modig selskap som snart ble en leder innen etisk og miljøvennlig forretningsvirksomhet. Vårt nye «Commitment» plasserer oss på nytt der vi bør være som selskap, og jeg er sikker på at våre kunder vil engasjere seg med oss. The Body Shop Norge er stolte av å representere vårt «Commitment» i Norge, og vi vil gjøre vår del av arbeidet for å nå målet om å bli et av verdens mest etiske og miljøvennlige, globale selskaper».

Om The Body Shop

The Body Shop er et globalt skjønnhetsmerke som ble grunnlagt i Brighton, UK i 1976. The Body Shops visjon er å skape en positiv endring i verden gjennom å tilby produkter som er inspirert av det naturlige, produkter av høy kvalitet og ikke minst gjennom en etisk forsvarlig og bærekraftig produksjon. The Body Shop gikk i bresjen for at forretningsdrift kan og skal være en kilde til noe godt. Etter at The Body Shop ble kjøpt av L’Oréal i 2006 kunne visjonen oppskaleres. The Body Shop har nå over 3000 butikker fordelt på 60 land.

Om Enrich Not Exploit™

Enrich not Exploit™ er The Body Shops banebrytende, globale CSR-strategi. Denne strategien ligger til grunn for hver eneste del av The Body Shops virksomhet og støtter opp om The Body Shops målsetning om å bli et av verdens mest etiske og miljøvennlige globale selskaper.

Den nye CSR-strategien omfatter de etiske prinsippene The Body Shop er bygget på og er et omfattende program av globale aktiviteter og spesifikke mål som berører hver eneste del av selskapet. Under hver og en av CSR-strategiens tre underområder – mennesker - produkter – planeten – har The Body Shop satt seg målbare, spesifikke mål som skal oppnås I løpet av 2020 og som stiller selskapet til ansvar for å levere.

Enrich not Exploit™ - It’s in our hands

The Body Shop i Norge

The Body Shop ble etablert i Norge i 1987. I Norge har vi for tiden ca. 50 butikker fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Aktivisme og frivillig arbeid har alltid vært og er fortsatt en viktig del av The Body Shop, også i Norge. Blant annet kan hver enkelt medarbeider benytte tre timer i måneden til frivillig arbeid og få dette dekket av arbeidsgiver. De siste årene har The Body Shop i Norge bidratt med frivillig arbeid for TV-aksjonen, Røde Kors, Frelsesarmeen med flere.