Skip to main content

Betydelig resultatforbedring for TINE i 2015

Pressemelding   •   feb 17, 2016 08:05 CET

Effekter fra forbedringsprosjektet Styrk og god salgsutvikling for ost bidro til betydelig resultatforbedring for TINE Gruppa i 2015. For 2015 ble driftsresultatet 1.678 millioner kroner, som er en økning på 315 millioner kroner mot 2014. Resultatet er tidenes beste for TINE.

- Resultatet er godt, og vi er tilfreds med de forbedringer som vi har realisert de siste to årene. Fra vi startet Styrk høsten 2013 til utgangen av 2015 er driftsresultatet forbedret med 77 prosent. Flere forhold har bidratt, men vi kan slå fast at endringsprosessene har vært et taktskifte, sier konsernsjef Hanne Refsholt i TINE.

For året 2015 endte driftsinntektene på 22.241 millioner kroner, en vekst på 3,7 prosent (1,2 prosent justert for endring i valutakurser). Driftsinntektene i 2014 var på 21.440 millioner kroner.

TINEs resultat for 2015 påvirkes særlig av effekter fra TINEs forbedringsprosjekt Styrk, fordelaktige valutakurser og en god salgsutvikling for ost.

Styrk gir resultater

Ved utgangen av 2015 ble de siste av de 17 delprosjektene i Styrk overført fra prosjekt til drift. Styrk nådde den økonomiske målsettingen på 750 millioner kroner i oktober, og har så langt gjennomført tiltak som skal gi en helårseffekt på over 800 millioner kroner. Av den samlede forbedringen ble om lag 340 millioner kroner realisert i regnskapet for 2015. Kostnadsforbedringene er realisert i forretningsområdet Meieri Norge, hvor det også har vært gjennomført større omorganisering og styrking av arbeidsmåter for å bedre effektiviteten.

Konsernstyret i TINE vil ovenfor årsmøtet innstille på en etterbetaling på 59 øre per liter levert melk i 2015. Dette utgjør i gjennomsnitt NOK 97.000 per melkeprodusent i TINE. Etterbetaling og betaling for melk gjennom året utgjør en samlet melkepris på NOK 5,61 per liter levert melk i 2015, en økning på 33 øre (6,2 prosent) fra 2014.

Det var en positiv utvikling både i volum og verdi for ostekategorien i fjerde kvartal og for hele 2015. Veksten i totalkategorien skyldtes økt salg av faste hvitoster og det var TINE som drev veksten gjennom økt salg av Norvegia og TINE Revet Ost. Interessen for ost er stigende og forbruk per capita økte fra 18,8 kg i 2014 til 19,1 kg i 2015.

_________________________________________________________________________________

For ytterligere informasjon, se børsmelding under finansiell informasjon i TINEs presserom på tine.no, eller kontakt pressevakt i TINE på e-post: presse@tine.no eller mobil: 4823 0994

Årsmeldingen 2015.

TINE er en ledende, norsk merkevareleverandør som daglig leverer produkter over hele Norge. 12 500 bønder på 10 000 gårdsbruk er fundamentet for TINEs forretningsdrift.  Hver dag lager vi produkter med lidenskap og kjærlighet til tradisjoner bygget gjennom mange år på en rekke meierier i landet vårt.