Skip to main content

​​Kjennelse i Follo Tingrett gir vern for registrerte varemerker

Pressemelding   •   feb 12, 2016 13:28 CET

 

TINE begjærte midlertidig forføyning overfor Synnøve Finden AS om å forby bruk av Jarlsberg-varemerket i markedsføringen og salget av sin nye ost. Kjennelsen fra Follo Tingrett i dag har gitt TINE medhold og medfører at det ikke er lov å omtale, markedsføre, selge eller distribuere osteprodukter under betegnelsen «jarlsbergost-type eller tilsvarende.

- Dette er en viktig kjennelse for vernet av registrerte varemerker og sender et signal om at det ikke er fritt frem for aktører å utnytte den goodwill som ligger i etablerte varemerker. Det er viktig å få frem at TINE ikke har noe ønske om å stoppe lanseringen av den nye osten Synnøve Finden har utviklet, men å få endret kommunikasjonen rundt produktet, sier direktør for Kommunikasjon og Samfunnsansvar, Lars Galtung.

Saken handler om det prinsipielle i bruken av et registrert varemerke. Retten slår fast at man kan ikke bruke det TINE-eide varemerket Jarlsberg for å markedsføre og selge nye produkter. Rettens kjennelse forbyr heller ikke Synnøve Finden å lansere osten, men at markedsføring og kommunikasjon må endres.

- Registrerte varemerker er den viktigste eiendelen for et merkevareselskap og vern av disse sikrer risikovilje og ønske til å utvikle nye produkter uten fare for at disse misbrukes, sier Galtung.

TINE er en ledende, norsk merkevareleverandør som daglig leverer produkter over hele Norge. 12 500 bønder på 10 000 gårdsbruk er fundamentet for TINEs forretningsdrift.  Hver dag lager vi produkter med lidenskap og kjærlighet til tradisjoner bygget gjennom mange år på en rekke meierier i landet vårt.