Skip to main content

Synnøve Finden respekterer ikke Follo Tingretts kjennelse

Pressemelding   •   feb 15, 2016 09:48 CET

TINE reagerer på at Synnøve Finden ikke respekterer Follo tingretts kjennelse om å ikke utnytte TINEs registrerte og innarbeidede varemerke Jarlsberg i sin markedskommunikasjon. I helgen ble det solgt ost benevnt «jarlsbergtype-ost» i flere butikker. Samtidig mener Synnøve Finden at Follo tingretts kjennelse er sensur, mens tingrettens kjennelse er derimot et tydelig forbud mot ulovlig og kommersielt misbruk av varemerket Jarlsberg. TINE har orientert retten om dette.

I dag kommer det også frem i Aftenposten (Synnøve Finden bestilte to typer emballasje) at Synnøve hadde tatt høyde for en reaksjon på lanseringen fra TINE ettersom de hadde bestilt to typer emballasje til det nye produktet.

-Det er svært overraskende at en aktør som Synnøve Finden ikke respekterer rettens beslutning. Retten mener Synnøve tok en bevisst og kalkulert risiko på tross av at de visste om TINEs rettigheter. Aftenpostens informasjon i dag om at selskapet også har produsert annen emballasje fordi sitatet «Vi kjenner jo Tine, så da det nærmet seg lanseringen, visste vi at de ville benekte fakta og trekke oss for retten. Så vi tok høyde for at vi måtte tape noe sånt i første instans», viser at Synnøve Finden har spekulert i et brudd på varemerkeloven for å få en reaksjon. Det er trist og lite innovativt fra en konkurrent, sier direktør for Kommunikasjon og Samfunnsansvar, Lars Galtung.

Gitt dagens informasjon fra selskapet i Aftenposten, synes lanseringen av osten å ha som forutsetning å gjøre brudd på varemerkeloven, det vil si misbruke TINEs varemerkerettigheter for Jarlsberg. Som del av merkevarekonsernet Scandza Holding som igjen er eid av det britiske private equity-selskapet CapVest, er det overraskende. CapVest har over 4 milliarder EURO i forvaltningskapital til å investere i selskaper som Synnøve Finden.

- Synnøve Finden har fremstilt seg som en tillitvekkende og urnorsk seterbudeie, dog med et betydelig profesjonelt og internasjonalt eierskap, men fremstår kanskje ikke slik under denne lanseringen. Sensur-merkelappene blir bare en ny PR-gimmick for å skape blest om produktet med klar henvisning til Jarlsberg. Saken viser ikke god forretningsskikk og merkingen kan være et brudd på markedsføringsloven siden merkingen ikke er nøytral. Uansett har Follo tingrett har konkludert med at Synnøves bruk var rettstridig, sier Galtung

TINEs fremste oppgave er å sørge for best mulig verdiskapning for TINEs 12 000 melkeprodusenter og eiere for å drive norsk melkeproduksjon videre.TINE er også opptatt av innovasjon, sunn konkurranse og valgmuligheter for forbrukerne.

- Vi ønsker derfor den nye osten hjertelig velkommen når markedsføringen er i samsvar med rettens beslutning og innenfor de rammer som gjelder for varemerkebruk og god forretningsskikk, avslutter Galtung.

TINE er en ledende, norsk merkevareleverandør som daglig leverer produkter over hele Norge. 12 500 bønder på 10 000 gårdsbruk er fundamentet for TINEs forretningsdrift.  Hver dag lager vi produkter med lidenskap og kjærlighet til tradisjoner bygget gjennom mange år på en rekke meierier i landet vårt.