Skip to main content

Tags

føreropplæring

øvelseskjøring

Områdegjennomgang av Statens vegvesen, Capgemini Consulting, 2017
Rapport - Føreropplæring og øvelseskjøring - Anbefaler trafikklærerne en opplæring som er i tråd med intensjonen i føreropplæringsmodellen?

Trafikkforum har gjennomført en undersøkelse med sikte på å kartlegge trafikklærernes holdninger til øvelseskjøring. Undersøkelsen viser at trafikklærerne i hovedsak støtter opp om den norske føreropplæringsmodellen.

Infobrosjyre Rus i trafikken

Infobrosjyre Rus i trafikken

Dokumenter   •   18-04-2018 15:32 CEST

Rapport - Førerstøtteteknologi og presis kjøreteknikk

Hvilken betydning vil dagens og fremtidens førerstøttesystemer få for førerens mulighet og kompetanse til å påvirke presis kjøreteknikk gjennom egne handlinger? Rapport fra fagsamling på Golsfjellet.

Invitasjon til landsmøtet 2018

Invitasjon til landsmøtet 2018

Dokumenter   •   21-03-2018 21:02 CET

Invitasjon, program og påmelding

Hele rapporten kan lastes ned her

Hele rapporten kan lastes ned her

Dokumenter   •   19-03-2018 21:08 CET

Hvilken betydning vil dagens og fremtidens førerstøttesystemer få for førerens mulighet og kompetanse til å påvirke presis kjøreteknikk gjennom egne handlinger? Hovedkonklusjonen er at føreren må ha høy kompetanse for å kunne ta over når systemene ikke gjør det de skal. Utviklingen av førerstøttesystemer og økende grad av autonomi gir derfor ikke grunn til å redusere innholdet i føreropplæringen.