Skip to main content

Tags

fraværsgrenser

føreropplæring

øvelseskjøring

Siste nyheter

Trafikkskoleorganisasjon kritisk til at trafikkskoler skal gjennomføre førerprøver

Trafikkskoleorganisasjon kritisk til at trafikkskoler skal gjennomføre førerprøver

Pressemeldinger   •   aug 19, 2019 11:58 CEST

Trafikkforum er overrasket over forslaget om at trafikkskolene selv skal overta ansvaret for og gjennomføring av praktisk førerprøve. Trafikkforum anbefaler at førerprøven også i fremtiden skal gjennomføres av Statens vegvesen.

Nei, færre trafikkstasjoner gir ikke færre drepte

Nei, færre trafikkstasjoner gir ikke færre drepte

Pressemeldinger   •   mai 10, 2019 23:42 CEST

En reduksjon i antall førerprøvesteder kan gi dårligere førerkompetanse, mindre muligheter til å vurdere risikovurdering og mindre relevante vurderingskriterier ved førerprøven, mener Trafikkforum.

Evaluering av valgfag trafikk

Evaluering av valgfag trafikk

Nyheter   •   mar 05, 2019 17:31 CET

Si din mening om områdegjennomgangen i Statens vegvesen
Plager vi eldre unødvendig?

Plager vi eldre unødvendig?

Pressemeldinger   •   feb 11, 2019 17:43 CET

Må slippe å reise i 2 timer for å kjøre opp

Må slippe å reise i 2 timer for å kjøre opp

Pressemeldinger   •   jan 26, 2019 20:30 CET

Halvparten av trafikkstasjonene kan bli nedlagt. At samferdselsdepartementet tar grep for å rydde opp i ukultur på regionnivå har vår fulle støtte, men vi forutsetter at eksisterende førerprøvesteder blir opprettholdt i alle førerkortklasser.

Unyansert om automatgir

Unyansert om automatgir

Pressemeldinger   •   jan 23, 2019 12:46 CET

Hovedprinsippet i føreropplæringsmodellen er at kunnskap og ferdigheter som lett kan måles skal vurderes ved førerprøve fremfor å stille krav om et bestemt antall undervisningstimer. Trafikkforum mener at det er viktig å opprettholde dette prinsippet. Det er derfor ikke opplagt at det er en fordel med overgangskurs fra automatgiret kjøretøy til kjøretøy med manuell giring uten førerprøve.

Obligatorisk opplæring gir gyldig fravær

Obligatorisk opplæring gir gyldig fravær

Nyheter   •   jan 18, 2019 10:27 CET

Føreropplæringen virker!

Føreropplæringen virker!

Pressemeldinger   •   jan 14, 2019 02:52 CET

Ungdom blir stadig tryggere i trafikken, mens risikoen øker for eldre bilførere, særlig for menn. Mens ungdom tidligere har vært overrepresentert i ulykkesstatistikken er det altså en bedring blant de yngste, samtidig som risikoen øker for alle over 45. Dette skyldes bedre føreropplæring, mener Trafikkforum, som er Norges nest største organisasjon for trafikklærere og trafikkskoler.

Støtter opp om føreropplæringsmodellen

Støtter opp om føreropplæringsmodellen

Nyheter   •   jul 19, 2018 10:00 CEST

Trafikklærere råder elever og foresatte til å gjennomføre opplæring ved trafikkskole tidlig, og å øve mye etterpå før førerprøven

Sommerhilsen 2018

Sommerhilsen 2018

Blogginnlegg   •   jun 30, 2018 11:12 CEST

Seks måneder ut i 2018 og etter noen særdeles fine uker og måneder ihvertfall i den sørlige delen av landet, er det for sent å si at sommeren står for døren. Uansett er tiden inne for Trafikkforums sommerbrev, hvor vi tar en liten oppsummering av årets seks første måneder og tar en liten realitetssjekk på status på nåtid og nær fremtid, det vil i denne sammenhengen si resten av året.

Vellykket gjennomført landsmøte

Vellykket gjennomført landsmøte

Blogginnlegg   •   mai 04, 2018 13:10 CEST

E-læringskurset Rus i trafikken lansert i dag

E-læringskurset Rus i trafikken lansert i dag

Pressemeldinger   •   apr 18, 2018 15:32 CEST

MA-Ungdom lanserte i dag et e-læringskurs for ungdom med tema rus i trafikken. Prosjektet har fått støtte fra Samferdselsdepartementet, og er utarbeidet i samarbeid med ressurspersoner fra Trafikkforum, Statens vegvesen og Sande Trafikkskole.

Gode råd til elev og ledsager

Gode råd til elev og ledsager

Pressemeldinger   •   apr 14, 2018 20:23 CEST

Det er flere ting som er viktig for at eleven skal ha mulighet til å få nødvendig erfaring. Det er viktig at den grunnleggende føreropplæringen blir gjennomført tidlig, og det er viktig at det er god tid til å øve hjemme etter at den formelle føreropplæringen er gjennomført. Det er dessuten viktig at eleven får øve under realistiske forhold i normal trafikk, og at eleven er uthvilt og opplagt.

Førerløse biler stiller store krav til førerne

Førerløse biler stiller store krav til førerne

Pressemeldinger   •   apr 06, 2018 16:32 CEST

Redusert ulykkesrisiko blir ofte forklart med sikrere biler og bedre førerstøttesystemer. Nylige hendelser bekrefter imidlertid at det er behov for førerkompetanse også i fremtiden.

Godt mottatt på CIECA-Workshop

Godt mottatt på CIECA-Workshop

Blogginnlegg   •   apr 05, 2018 20:54 CEST

​Den europeiske sammenslutningen for førerprøver var svært lydhøre da Trafikkforums styreleder Erik Steinbråten delte av sin erfaring med bruk av førerstøttesystemer innenfor den norske føreropplæringsmodellen på en workshop som ble arrangert i Stuttgart 22. mars.

Én eller to organisasjoner? –Mulig sammenslåing blir hovedtema på medlemsmøtet i april

Én eller to organisasjoner? –Mulig sammenslåing blir hovedtema på medlemsmøtet i april

Blogginnlegg   •   mar 21, 2018 21:02 CET

Én eller to organisasjoner? –Mulig sammenslåing blir hovedtema på medlemsmøtet i april. Her du en mening om saken? Bli med på landsmøtet og ta aktivt del i ordvekslingen!

Førerstøtteteknologi og presis kjøreteknikk

Førerstøtteteknologi og presis kjøreteknikk

Nyheter   •   mar 19, 2018 21:08 CET

Hvilken betydning vil dagens og fremtidens førerstøttesystemer få for førerens mulighet og kompetanse til å påvirke presis kjøreteknikk gjennom egne handlinger? Hovedkonklusjonen er at føreren må ha høy kompetanse for å kunne ta over når systemene ikke gjør det de skal. Utviklingen av førerstøttesystemer og økende grad av autonomi gir derfor ikke grunn til å redusere innholdet i føreropplæringen.

Gode råd til elev og ledsager

Gode råd til elev og ledsager

Blogginnlegg   •   jan 30, 2018 14:31 CET

Klart for utprøving av førerløse kjøretøy

Klart for utprøving av førerløse kjøretøy

Nyheter   •   jan 02, 2018 13:40 CET