Skip to main content

Tags

fraværsgrenser

føreropplæring

øvelseskjøring

Trafikkskoleorganisasjon kritisk til at trafikkskoler skal gjennomføre førerprøver

Trafikkskoleorganisasjon kritisk til at trafikkskoler skal gjennomføre førerprøver

Pressemeldinger   •   aug 19, 2019 11:58 CEST

Trafikkforum er overrasket over forslaget om at trafikkskolene selv skal overta ansvaret for og gjennomføring av praktisk førerprøve. Trafikkforum anbefaler at førerprøven også i fremtiden skal gjennomføres av Statens vegvesen.

Nei, færre trafikkstasjoner gir ikke færre drepte

Nei, færre trafikkstasjoner gir ikke færre drepte

Pressemeldinger   •   mai 10, 2019 23:42 CEST

En reduksjon i antall førerprøvesteder kan gi dårligere førerkompetanse, mindre muligheter til å vurdere risikovurdering og mindre relevante vurderingskriterier ved førerprøven, mener Trafikkforum.

Plager vi eldre unødvendig?

Plager vi eldre unødvendig?

Pressemeldinger   •   feb 11, 2019 17:43 CET

Må slippe å reise i 2 timer for å kjøre opp

Må slippe å reise i 2 timer for å kjøre opp

Pressemeldinger   •   jan 26, 2019 20:30 CET

Halvparten av trafikkstasjonene kan bli nedlagt. At samferdselsdepartementet tar grep for å rydde opp i ukultur på regionnivå har vår fulle støtte, men vi forutsetter at eksisterende førerprøvesteder blir opprettholdt i alle førerkortklasser.

Unyansert om automatgir

Unyansert om automatgir

Pressemeldinger   •   jan 23, 2019 12:46 CET

Hovedprinsippet i føreropplæringsmodellen er at kunnskap og ferdigheter som lett kan måles skal vurderes ved førerprøve fremfor å stille krav om et bestemt antall undervisningstimer. Trafikkforum mener at det er viktig å opprettholde dette prinsippet. Det er derfor ikke opplagt at det er en fordel med overgangskurs fra automatgiret kjøretøy til kjøretøy med manuell giring uten førerprøve.

Føreropplæringen virker!

Føreropplæringen virker!

Pressemeldinger   •   jan 14, 2019 02:52 CET

Ungdom blir stadig tryggere i trafikken, mens risikoen øker for eldre bilførere, særlig for menn. Mens ungdom tidligere har vært overrepresentert i ulykkesstatistikken er det altså en bedring blant de yngste, samtidig som risikoen øker for alle over 45. Dette skyldes bedre føreropplæring, mener Trafikkforum, som er Norges nest største organisasjon for trafikklærere og trafikkskoler.

E-læringskurset Rus i trafikken lansert i dag

E-læringskurset Rus i trafikken lansert i dag

Pressemeldinger   •   apr 18, 2018 15:32 CEST

MA-Ungdom lanserte i dag et e-læringskurs for ungdom med tema rus i trafikken. Prosjektet har fått støtte fra Samferdselsdepartementet, og er utarbeidet i samarbeid med ressurspersoner fra Trafikkforum, Statens vegvesen og Sande Trafikkskole.

Gode råd til elev og ledsager

Gode råd til elev og ledsager

Pressemeldinger   •   apr 14, 2018 20:23 CEST

Det er flere ting som er viktig for at eleven skal ha mulighet til å få nødvendig erfaring. Det er viktig at den grunnleggende føreropplæringen blir gjennomført tidlig, og det er viktig at det er god tid til å øve hjemme etter at den formelle føreropplæringen er gjennomført. Det er dessuten viktig at eleven får øve under realistiske forhold i normal trafikk, og at eleven er uthvilt og opplagt.

Førerløse biler stiller store krav til førerne

Førerløse biler stiller store krav til førerne

Pressemeldinger   •   apr 06, 2018 16:32 CEST

Redusert ulykkesrisiko blir ofte forklart med sikrere biler og bedre førerstøttesystemer. Nylige hendelser bekrefter imidlertid at det er behov for førerkompetanse også i fremtiden.

Bedre føreropplæring - færre drepte

Bedre føreropplæring - færre drepte

Pressemeldinger   •   des 30, 2017 07:00 CET

Ikke siden 1947 har færre blitt drept på norske veier. Ungdom blir stadig tryggere i trafikken, mens risikoen øker for eldre bilførere, særlig for menn. Dette skyldes bedre føreropplæring, mener Trafikkforum, som er Norges nest største organisasjon for trafikklærere og trafikkskoler.

135 drepte i 2016 - Bedre føreropplæring gir stadig større utslag.

135 drepte i 2016 - Bedre føreropplæring gir stadig større utslag.

Pressemeldinger   •   jan 02, 2017 13:13 CET

Det er selvfølgelig gledelig at uerfarne førere i dag har mye lavere risiko enn på 80-tallet, men det som er virkelig oppsiktvekkende er at de uerfarne førerne fra 80-tallet er de samme førerne som topper ulykkesstatistikken i 2016. Uerfarne førere i dag har en helt annen føreropplæring bak seg, som i større grad setter dem i stand til å vurdere risiko og ta riktige beslutninger.

Føreropplæring er viktig for samfunnet

Føreropplæring er viktig for samfunnet

Pressemeldinger   •   okt 21, 2016 12:56 CEST

Den norske føreropplæringsmodellen forutsetter at eleven har god tid til både innlæring på trafikkskolen og mengdetrening hjemme etterpå. God læring tar tid. Og vi vet at den beste muligheten til å bruke tid på føreropplæringen er når eleven begynner med timer på trafikkskolen allerede som 16-åring. Jo lenger man venter, jo kortere tid er man innstilt på å bruke på trafikkopplæringen.

Trafikklærerdemonstrasjon - føreropplæring er samfunnsnyttig!

Trafikklærerdemonstrasjon - føreropplæring er samfunnsnyttig!

Pressemeldinger   •   okt 19, 2016 12:58 CEST

Utgangspunktet for demonstrasjonen er at innskjerpingen i fraværsreglene som fant sted fra skoleåret 2016/2017 fører til at det er vanskelig å oppnå målene i læreplanverket for føreropplæringen.

Kunnskapsløst å oppfordre til kjøretimer på kveldstid

Kunnskapsløst å oppfordre til kjøretimer på kveldstid

Pressemeldinger   •   aug 26, 2016 12:48 CEST

Grunnen til at det er viktig å ha de fleste kjøretimene på dagtid på hverdager, er at de som skal lære å kjøre må ha erfaring, opplevelser, øving og veiledning i å kjøre i normal trafikk. Da er det av avgjørende betydning at trafikkopplæring finner sted til tider og på steder med trafikkmengde som samsvarer med målene i læreplanverket.

Færre ungdomsulykker som følge av mer refleksjon i føreropplæringen
Vil ha flere 16-åringer til trafikkskolene

Vil ha flere 16-åringer til trafikkskolene

Pressemeldinger   •   aug 06, 2016 12:31 CEST

-Viktig å begynne med trafikkopplæring tidlig for å unngå mye fravær på kort tid, sier Stig Anders Ohrvik, daglig leder i Trafikkforum. Primært mener trafikkskoleorganisasjonen at trafikkopplæring burde vært unntatt fra fraværsreglene.

Juks på førerprøven - piratene må bort!

Juks på førerprøven - piratene må bort!

Pressemeldinger   •   apr 29, 2016 12:03 CEST

Vi mistenker at det nettverket som organiserer juks ved teoriprøven er de samme som tilbyr trafikkopplæring mot vederlag uten godkjenning. Det viktigste tiltaket for å stoppe juks ved teoriprøven er dermed å ta bort grunlaget for piratvirksomhet. Det kan gjøres ved å innføre krav om registrering av ledsagere, med et øvre antall elever som den enkelte ledsager har lov til å kjøre med.

Strengere fraværsregler kan gi dårligere trafikkopplæring

Strengere fraværsregler kan gi dårligere trafikkopplæring

Pressemeldinger   •   nov 03, 2015 11:54 CET

Trafikkopplæring må anses som grunnleggende allmennkunnskap, og må derfor ikke føres som fravær, mener Trafikkforum. Føreropplæringen bidrar til lavere risiko i trafikken. Det er av avgjørende betydning at trafikkopplæring finner sted til tider og på steder med trafikkmengde som samsvarer med målene i læreplanverket.

Pirater og landeveisrøvere

Pirater og landeveisrøvere

Pressemeldinger   •   nov 02, 2015 11:34 CET

Trafikkforum berømmer skatteetaten for å slå ned på svart omsetning i bransjen, men stiller seg uforstående til at organisert piratvirksomhet går under radaren. -Ulovlige piratvirksomheten representerer større omsetning som unndras beskatning enn i godkjente trafikkskoler. -I tillegg fører piratvirksomhet også til mangelfull opplæring som ikke i tråd med mål og intensjoner i læreplanen