Skip to main content

Pressemeldinger Se alle 6 treff

Bedre føreropplæring - færre drepte

Bedre føreropplæring - færre drepte

Pressemeldinger   •   des 30, 2017 07:00 CET

Ikke siden 1947 har færre blitt drept på norske veier. Ungdom blir stadig tryggere i trafikken, mens risikoen øker for eldre bilførere, særlig for menn. Dette skyldes bedre føreropplæring, mener Trafikkforum, som er Norges nest største organisasjon for trafikklærere og trafikkskoler.

Føreropplæring er viktig for samfunnet

Føreropplæring er viktig for samfunnet

Pressemeldinger   •   okt 21, 2016 12:56 CEST

Den norske føreropplæringsmodellen forutsetter at eleven har god tid til både innlæring på trafikkskolen og mengdetrening hjemme etterpå. God læring tar tid. Og vi vet at den beste muligheten til å bruke tid på føreropplæringen er når eleven begynner med timer på trafikkskolen allerede som 16-åring. Jo lenger man venter, jo kortere tid er man innstilt på å bruke på trafikkopplæringen.

Færre ungdomsulykker som følge av mer refleksjon i føreropplæringen
Juks på førerprøven - piratene må bort!

Juks på førerprøven - piratene må bort!

Pressemeldinger   •   apr 29, 2016 12:03 CEST

Vi mistenker at det nettverket som organiserer juks ved teoriprøven er de samme som tilbyr trafikkopplæring mot vederlag uten godkjenning. Det viktigste tiltaket for å stoppe juks ved teoriprøven er dermed å ta bort grunlaget for piratvirksomhet. Det kan gjøres ved å innføre krav om registrering av ledsagere, med et øvre antall elever som den enkelte ledsager har lov til å kjøre med.

Nyheter 4 treff

Førerstøtteteknologi og presis kjøreteknikk

Førerstøtteteknologi og presis kjøreteknikk

Nyheter   •   mar 19, 2018 21:08 CET

Hvilken betydning vil dagens og fremtidens førerstøttesystemer få for førerens mulighet og kompetanse til å påvirke presis kjøreteknikk gjennom egne handlinger? Hovedkonklusjonen er at føreren må ha høy kompetanse for å kunne ta over når systemene ikke gjør det de skal. Utviklingen av førerstøttesystemer og økende grad av autonomi gir derfor ikke grunn til å redusere innholdet i føreropplæringen.

Krav om disposisjonsrett over lærevogn – men fortsatt tillatt med dobbelt pedalsett
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet

Nyheter   •   mar 06, 2017 13:25 CET

Det er vanskelig å måle tiltak rettet mot trafikanten, og det er vanskelig å synliggjøre hvor stor betydning trafikkopplæring og føreropplæring har for trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikkopplæring og føreropplæring må ha en tydeligere plass i nasjonal tiltaksplan, og trafikantkompetanse må i større grad defineres som en samfunnsoppgave, ikke et ansvar som er begrenset til den enkelte trafikant.

Derfor er trafikkopplæring viktig

Derfor er trafikkopplæring viktig

Nyheter   •   jan 12, 2017 13:33 CET

Flere fremhevet trafikkopplæring som en av de viktigste trafikksikkerhetstiltakene på åpen høring i stortinget tirsdag 10. januar. Føreropplæringen blir beskrevet som vellykket, mens skoleverkets rolle oppfattes som uavklart og lite konkret. Trafikkforum fokuserte blant annet på at trafikkopplæring ikke er en privatsak men et samfunnsansvar.

Blogginnlegg 1 treff

Videoer 1 treff

Samfunnsansvaret

Samfunnsansvaret

Føreropplæring er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar. Trafikkforum skal være en samfunnsaktør som blir lyttet til, og vi skal være...

Lisens Bruk i media
Last ned
Størrelse

640 x 360 px

Kontaktpersoner 1 treff

Trafikklærer- og faglig lederutdanning fra Statens trafikklærerskole, og har også utdanning i samfunnsvitenskap, sosiologi,... Vis mer