RegTech

Blogginnlegg   •   sep 25, 2018 15:48 CEST

Regulatory Technology, eller «RegTech», er en samlebetegnelse på løsninger og selskap som bruker informasjonsteknologi til å forbedre prosesser relatert til regelverketterlevelse og risikostyring. Dette omfatter blant annet å overvåke regulatoriske endringer, sikre regeletterlevelse, og rapportere til tilsynsmyndighetene.

DEFCON og sosial manipulasjon

Blogginnlegg   •   sep 25, 2018 15:43 CEST

En håndfull cyber-sikkerhetskonsulenter fra Transcendent Group var på plass for videre kompetansebygging og få med seg det nyeste av det nye.

Fremtidens GRC

Blogginnlegg   •   sep 25, 2018 15:36 CEST

GRC skaper trygghet og muligheter for virksomheter ved å støtte oppunder ledelse og styring av virksomheten på en god måte. For å kunne leve med et akseptabelt risikonivå sørger GRC for at det identifiseres, vurderes og håndteres risiko. I tillegg skaper GRC et miljø hvor ulike regelverk, både eksterne eller interne, kan følges og etterleves.

God styring muliggjør digitalisering

Blogginnlegg   •   sep 25, 2018 15:30 CEST

Vellykket digitalisering bidrar til økt verdiskaping, produktivitet og innovasjon. Den digitale endringsprosessen er kompleks og involverer mange ressurser. For å sikre at din virksomhet når sine digitaliseringsmål er det lurt å ha god styring gjennom endringsreisen... I denne artikkelen vil jeg utdype seks områder som styringselementene bør konsentreres om.

Transcendent Group utnevner eksterne styremedlemmer

Pressemeldinger   •   jun 07, 2018 16:21 CEST

Transcendent Group har valgt inn eksterne styremedlemmer for å forbedre virksomhetsstyringen og styrke styrets uavhengighet.

Revidert tjenestepensjonskassedirektiv/ IORP II

Blogginnlegg   •   mai 02, 2018 09:58 CEST

IORP II, et ord for spesielt interesserte. Samtidig er det kanskje ikke helt så enestående som det kan virke ved første øyekast. For hva det medfører har vi antagelig til en viss grad både sett og hørt før. Det er bare det at pensjonskasser har fått lov til å være unntatt.

​Hvordan lykkes med digital transformasjon?

Blogginnlegg   •   mai 02, 2018 09:53 CEST

Vi lever i en tid som preges av store forandringer, en tid der mulighetene synes å være grenseløse. Den teknologiske utviklingen endrer samfunnet raskere enn noensinne. Bare tenk på det: vi er siste generasjon i menneskets historie som har opplevd et liv uten internett.

Livet etter 25. mai (1. juli i Norge)

Blogginnlegg   •   mai 02, 2018 09:48 CEST

GDPR 2019 - hvordan ser det ut? Hva jobber dere med da? 2020? Her bør mange organisasjoner allerede nå løfte blikket og se fremover (til tross for alle møter om avtaler og annet). Konkrete spørsmål å tenke på er for eksempel...

IDD – Forsikringsdistribusjonsdirektivet

Blogginnlegg   •   mai 02, 2018 09:36 CEST

EU har vedtatt et nytt direktiv for distribusjon av forsikringsprodukter som trer i kraft i EU 1. oktober 2018. Direktivet er foreløpig ikke tatt inn i EØS avtalen, men forslag til norsk gjennomføring ble sendt på høring fra departementene 6. mars 2018, med høringsfrist 6. juni 2018.

​Forslag til ny hvitvaskingslov i Norge

Blogginnlegg   •   mai 02, 2018 09:10 CEST

Hvitvasking og kampen mot terrorfinansieringer er et område som stadig får økt oppmerksomhet i media, og det er god grunner til det. I Norge har man sett en tydelig økning av kriminalitet knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering og ifølge Økokrim er det mer aktuelt og utfordrende enn noen gang.