This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Sikkerhet på arbeidsplassen er ditt og mitt ansvar. Det er enda viktigere nå som arbeidsplassen vår har flyttet hjem.

Blogginnlegg -

Sikkerhet på arbeidsplassen er ditt og mitt ansvar. Det er enda viktigere nå som arbeidsplassen vår har flyttet hjem.

Har du kollegaer som klikker på alt de mottar av lenker via e-post og i ulike meldingstjenester? Og som kanskje ukritisk gir fra seg informasjon? Nå som stadig flere av oss har tatt med oss jobben hjem, er god sikkerhetshygiene virksomhetskritisk.

Nordmenn har dessverre blitt de cyberkriminelles favoritter. Vi er en av verdens rikeste land, vi har høy grad av tillit til hverandre, høy velstand og veldig mange undersøkelser viser at vi i tillegg er veldig naive. Samlet sett en gavepakke for svindlere.

Trygghet og tillit er to viktigere bærebjelker i et moderne samfunn. Det gjelder også på arbeidsplassen. Hver og en av oss har et ansvar for å bidra til at vi føler oss trygge. I dagens digitale samfunn er det derfor viktig at alle ansatte også opptatt av å opptre sikkert på internett. Ikke minst har dette blitt hyperaktuelt nå som svært mange ansatte ikke lenger drar på jobb, men jobber hjemme.

Det er viktig å huske på at du er den første forsvarslinjen. Derfor er det viktig at du er på vakt. At du er oppmerksom. At du er kritisk til alt du mottar av e-poster og telefoner. At du vet hva du skal gjøre hvis du oppdager noe som ikke er som det burde.

God IT-sikkerhet på arbeidsplassen er ikke noe som kommer av seg selv. Det krever innsats, tilsyn, opplæring & veiledning. Og tydelige retningslinjer som ansatte forstår hvordan de skal forholde seg til. Det hjelper ikke med en god plan, hvis planen ikke blir implementert og tatt i bruk. Hver enkelt ansatt må være innforstått med hva som gjelder. Ikke minst har dette blitt enda viktigere nå som arbeidsplassen har flyttet hjem.

  • Har du fått opplæring i hvordan du kan avsløre og oppdage e-postsvindel?
  • Har du riktig kunnskap og kjennskap til å vite når du har gjort noe ureglementert?
  • Ville du rapportert det?
  • Og om du ville rapportere noe ureglementert, vet du hvem du skal ta kontakt med?

Hvis du ikke vet hva som utgjør dårlig praksis, vil du ikke vite hva du skal se etter, og dermed vil du heller ikke kunne gjøre noe med det. Dette er kjernen i god bevissthet rundt informasjonssikkerhet. Du kan også ha dine grunner til å ikke rapportere også. Kanskje du frykter represalier. Du håper kanskje at det ikke var alvorlig, og satser på at det ikke var så farlig. At du ikke vil bli involvert.

Sier alt om organisasjonens kultur og prosesser
Hvorvidt den enkelte føler seg ansvarlig for tryggheten og sikkerheten på arbeidsplassen, sier mye om organisasjonens kultur. God kultur og gode prosesser er avgjørende, og er uavhengige av den sikkerhetsteknologien som organisasjonen har installert. Teknologi er viktig. For all del. Det er nødvendig å investere i gode sikkerhetsløsninger, men teknologien alene er ingen garantist for vellykket beskyttelse.

Uten det riktige bevissthetsnivået, den riktige kulturen og de riktige prosessene for å styrke ditt og mitt forhold til IT-sikkerheten på arbeidsplassen, vil ingen teknologi-investeringer være gode nok.

Hvis en e-post eller melding virker mistenkelig eller for god til å være sann, så er det viktig å tenke seg om to ganger før man klikker seg videre. Koronakrisen har ført til en kraftig vekst i antall svindelforsøk på internett. Med IT-sjefen og ledelsen utenfor rekkevidde, har det aldri blitt lettere å bli lurt.

Derfor har det aldri vært viktigere at du er på vakt og at du vet hva du skal gjøre skulle du oppdage noe som virker mistenksomt.

Karianne Myrvold
Kommunikasjon- og markedssjef
Trend Micro Norge
Mobil: +47 908 29 666,

e-post: karianne_myrvold@trendmicro.no

Emner


Trend Micro Incorporated er en global leder innen løsninger for sikkerhet på nett, som bidrar til en tryggere verden for utveksling av digital informasjon. Trend Micros nyskapende løsninger er utviklet for å tilby forbrukere, virksomheter og myndigheter sikkerhet til alle internett-tilkoblede enheter. 

Samtlige produkter fungerer sammen for å dele trusselinformasjon og gir et tilkoblet trusselforsvar med sentralisert synlighet og kontroll, noe som resulterer i bedre og raskere beskyttelse.Trend Micro har over 5000 ansatte i over 50 land samt verdens mest avanserte globale trusselinformasjon. Trend Micro gir organisasjoner muligheten til sikre overgangen til nettskyen.

For mer informasjon kan du gå til www.trendmicro.no eller følge oss på @TrendMicroNO på Twitter.

Pressekontakt