Skip to main content

Er din kommune forberedt på den nye arbeidskulturen?

Blogginnlegg   •   jan 12, 2018 15:27 CET

Enhetsledere i kommunene har en kompleks hverdag med å håndtere alle sine ansatte innenfor sine budsjettrammer.

Den daglige håndteringen av ressursene er tidkrevende og enda mer kompleks blir det når både ansatte og vikarer også ønsker fleksibilitet med tanke på arbeidstid og stillinger. Vi ser oftere at ansatte jobber på tvers av avdelinger eller kommuner og at ansatte selv ønsker å involveres i planleggingen. I tillegg har kommende generasjoner store forventinger til forenklinger og automatisering av arbeidsprosesser når de kommer ut i jobb - og disse ungdommene er allerede på vei ut i arbeidslivet. Vil du kunne håndtere fremtidens arbeidskultur?

Smarte digitale løsninger forenkler din hverdag- og dette bør løsningen for tids- og ressursstyring inneholde:


1: Ressursplanlegging

Sørg for å ha et system som takler alle typer turnus, timeplanlegging for skole samt skiftordninger og timefangst for de som går i fast arbeidstid. Da får du oversikt over alle ressurser i ett og samme system og kan utnytte ressursene maksimalt. Dermed har du også oversikt over tidsforbruk og kostnad knyttet til eksempelvis sykehjemmets turnusplan.

2: Innkalling av vikarer

Sørg for at du har funksjonalitet som gir ansatte selv mulighet til å melde seg interessert i å ta ekstravakter og at det ikke blir dobbeltbookinger om vikaren jobber både i skole og innen pleie og omsorg. Kommunikasjonen bør foregå med SMS.

3: Anvisning/godkjenning av timer

Sørg for at systemet generere automatiske timelister og at alle lønnsarter er lagt inn i systemet. Da får den ansatte en ferdig timeliste når de har tatt ekstravakt og kan levere denne elektronisk til kontroll og anvisning. Når timelistene er godkjent i henhold til virksomhetens rutine importeres dataene direkte inn i lønnssystemet. Dette gir en enorm besparelse.

4: Fordeling av timer pr prosjekt

Sørg for å ha et system som kan ta imot timebelastning på et prosjekt. Dette gir verdifulle styringsdata og oversikt over alle nye prosjekter som virksomheten har. Erfaring viser at stadig flere oppgaver blir prosjektorganisert, og desto viktigere er det å ha oversikt over tidsforbruket.

5: Styringsdata

Sørg for at systemet kan levere styringsdata. Da får du raskt oversikt over eksempelvis sykefravær, kostnader ved ekstravakter og innleie av vikarer. Dette gir deg muligheter til å sette inn tiltak på et tidlig tidspunkt for å redusere kostnader.

IT-løsninger utviklet i samarbeid med kunder

I store og komplekse organisasjoner stilles det store krav til gode IT-løsninger som samhandler på tvers av avdelinger og virksomheter.

Triangel sine løsninger for tids- og ressursstyring er utviklet i tett samarbeid med kommuner og virksomheter. Gjennom kundedrevet innovasjon har selskapet utviklet løsninger som bidrar til å løfte kundene inn i en digital hverdag.

Ny digital løsning som forenkler og automatiserer tids- og ressursstyring

minVakt-kommune er et felles system for ressursstyring for alle ansatte i kommunen som håndterer vikarer og timeplanlegging i skolen, turnus og vikarer innen helse og pleie, og timeregistrering i administrasjonen og teknisk avdeling. Løsningen fra Triangel er 100 % i skyen, har ingen oppgraderinger og er enkel å bruke.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy