Skip to main content

Tags

Siste nyheter

Vannføring Orkla

Vannføring Orkla

Nyheter   •   jul 09, 2018 19:50 CEST

Tapping i Orkla-vassdraget nedstrøms Bjørset blir redusert til 10 m3/s i løpet av mandag 9. juli.

Trondheim blir europeisk smart-by

Trondheim blir europeisk smart-by

Nyheter   •   jul 06, 2018 17:27 CEST

I tøff europeisk konkurranse har Trondheim og NTNU blitt plukket ut av EU til å lede an i utviklingen av europeiske energismarte byer. TrønderEnergi er en av partnerne i arbeidet.

Klarsignal for Vigda kraftverk og Sagbergfossen

Klarsignal for Vigda kraftverk og Sagbergfossen

Nyheter   •   jul 05, 2018 18:11 CEST

Olje og energidepartementet har denne uka gitt klarsignal til to små, men likevel viktige vannkraftprosjekter i Melhus og delvis Skaun kommune.

Sommerstudenter skal videoblogge gjennom sommeren

Sommerstudenter skal videoblogge gjennom sommeren

Blogginnlegg   •   jul 02, 2018 20:09 CEST

TrønderEnergi har ansatt 13 høykompetente sommerstudenter i sommer. Studentene skal jobbe med viktige utviklingsprosjekter og løse krevende oppgaver for TrønderEnergi. Sammen med andre sommerstudenter i Statkraft, Powel og TechnipFMC skal noen av de videoblogge på energinettstedet enerWe i sommer.

Hydrogenbil nummer fire på plass i Trøndelag

Hydrogenbil nummer fire på plass i Trøndelag

Nyheter   •   jun 03, 2018 19:16 CEST

TrønderEnergi har nettopp anskaffet sin første hydrogenbil. Dette er Trøndelags fjerde hydrogenbil. Fra før har ASKO, SINTEF og Toyota hver sin bil i drift i Trondheim. Hvordan fungerer en hydrogenbil, og hva koster den på mila?

Oppdal kommune: Selger 49,9% av Oppdal e-verk til TrønderEnergi

Oppdal kommune: Selger 49,9% av Oppdal e-verk til TrønderEnergi

Nyheter   •   apr 26, 2018 15:21 CEST

Oppdal kommune: Selger 49,9 % av aksjene i Oppdal e-verk til TrønderEnergi. Kommunen kan frem til sommeren velge å utløse opsjon på salg av de resterende 50,1 % av aksjene.

Årsresultatet 2017: TrønderEnergi dobler utdelingen til eierkommunene

Årsresultatet 2017: TrønderEnergi dobler utdelingen til eierkommunene

Pressemeldinger   •   apr 13, 2018 07:30 CEST

TrønderEnergi leverer et godt resultat for 2017.

Informasjon fra TrønderEnergi vedrørende mulig streik

Informasjon fra TrønderEnergi vedrørende mulig streik

Nyheter   •   apr 06, 2018 14:19 CEST

I forbindelse med årets lønnsoppgjør i privat sektor kan 117 energimontører og kontoransatte i TrønderEnergi Nett (TEN) bli tatt ut i streik fra søndag den 8. april. Det vil i praksis bety at TEN i størstedelen av nettområdet vil stå uten en operativ montørstyrke i tilfelle streik.

Muligheter for større datasentre til Trøndelag

Muligheter for større datasentre til Trøndelag

Nyheter   •   mar 15, 2018 14:09 CET

På vegne av NTE, TrønderEnergi, Sparebanken 1 Midt-Norge og NHO Trøndelag har SINTEF utarbeidet en rapport som beskriver "Muligheter for større datasentre til Trøndelag". Rapporten ble overlevert til fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap).

TrønderEnergi rigger seg for fremtiden

TrønderEnergi rigger seg for fremtiden

Pressemeldinger   •   feb 28, 2018 08:34 CET

* Satser på løsninger for fremtidens energimarked * Planlegger nytt nettkonsern med NTE * Vil vokse innen operatørskap * Avhender strømsalgsvirksomheten

To strømleverandører blir til én

To strømleverandører blir til én

Pressemeldinger   •   feb 28, 2018 08:30 CET

TrønderEnergi selger strømsalgsvirksomheten sin, og selskapet TrønderEnergi Marked slås sammen med Trondheim Kraft.

NTE og TrønderEnergi ønsker å etablere et felles nettkonsern

NTE og TrønderEnergi ønsker å etablere et felles nettkonsern

Pressemeldinger   •   feb 28, 2018 08:29 CET

Styrene i NTE Holding AS og TrønderEnergi AS er enige om hovedprinsippene for etablering av et felles nettkonsern bestående av virksomhetene i NTE Nett og TrønderEnergi Nett. Målsetningen er å etablere et av Norges største, mest effektive og kompetente nettselskap, som vil bidra til en strømforsyning i Midt-Norge med høy leveringssikkerhet og en konkurransedyktig nettleie.

Trønderske aktører pekt ut til å lede Norge inn i energifremtiden

Trønderske aktører pekt ut til å lede Norge inn i energifremtiden

Pressemeldinger   •   des 15, 2017 12:07 CET

Innovasjon Norge, Enova og Forskningsrådet annonserer i dag tildeling av midler til ni prosjekter som "skal lede Norge inn i energi- og transportfremtiden". TrønderEnergi er en av disse ni aktørene, og fra Fornybarklyngen er også Powel, Kongsberg Digital, Siemens og Asko eiere av sine respektive prosjekter.

Slik vil vindparkene i Fosen Vind-prosjektet se ut

Slik vil vindparkene i Fosen Vind-prosjektet se ut

Blogginnlegg   •   des 06, 2017 12:23 CET

Fosen Vind har laget visualiseringer som viser hvordan vindparkene i Fosen Vind-prosjektet kommer til å se ut når de står ferdig.

Vil du bli en viktig del av vår HR-organisasjon?

Vil du bli en viktig del av vår HR-organisasjon?

Blogginnlegg   •   des 01, 2017 20:17 CET

TrønderEnergi søker ny nøkkelressurs innen vårt HR-arbeid. Vi lyser ut stilling som Seniorrådgiver HR.

Trøndelag bruker 10 milliarder kilowatt-timer strøm årlig

Trøndelag bruker 10 milliarder kilowatt-timer strøm årlig

Blogginnlegg   •   nov 30, 2017 18:32 CET

I Trøndelag bruker vi hvert år ca 10 milliarder kilowatt-timer (kWh) strøm. I TrønderEnergi jobber det mer enn 400 medarbeidere som hver dag, og noen av de også døgnet rundt, arbeider for at du skal ha strøm i stikk-kontakten til en hver tid.

TrønderEnergis juleseminar 2017: Nye teknologier og klimakamp - står vi overfor en revolusjon i energimarkedene?
Konsesjon til vindkraft på Stokkfjellet i Selbu

Konsesjon til vindkraft på Stokkfjellet i Selbu

Pressemeldinger   •   sep 19, 2017 10:05 CEST

Olje og energidepartementet (OED) har i dag gitt konsesjon til utbygging av vindkraft på Stokkfjellet i Selbu.

Høyere kraftpris, økt produksjon og forbedringsarbeid gir resultatbedring

Høyere kraftpris, økt produksjon og forbedringsarbeid gir resultatbedring

Pressemeldinger   •   aug 30, 2017 07:30 CEST

TrønderEnergi fikk i første halvår 2017 et overskudd etter skatt på 281 millioner kroner mot 202 millioner kroner første halvår 2016. Det bedrede halvårsresultatet skyldes først og fremst effekter av en noe høyere produksjon, noe høyere kraftpris, og et fortsatt målrettet og strukturert arbeid med forbedring i hele konsernet.

Ledende industriaktører oppretter midt-norsk fornybarklynge

Ledende industriaktører oppretter midt-norsk fornybarklynge

Pressemeldinger   •   aug 16, 2017 15:40 CEST

TrønderEnergi, Powel, NTE, Statoil, Kongsberg, Siemens og en rekke andre industrielle og offentlige aktører går sammen om å etablere en midt-norsk fornybarklynge. Målet for klyngen er å skape et ledende miljø for forretningsutvikling innen fornybar energi og øke den samlede innovasjonskapasiteten blant klyngens medlemmer.