Skip to main content

Informasjon fra TrønderEnergi vedrørende mulig streik

Nyhet   •   apr 06, 2018 14:19 CEST

Blir det streik må det påregnes at en del mennesker og virksomheter i TrønderEnergis nettområde vil bli uten strøm i streikeperioden

I forbindelse med årets lønnsoppgjør i privat sektor kan 117 energimontører og kontoransatte i TrønderEnergi Nett (TEN) bli tatt ut i streik fra søndag den 8. april.

Det vil i praksis bety at TEN i størstedelen av nettområdet vil stå uten en operativ montørstyrke i tilfelle streik.

I streikens første fase vil nettområdene i Kvikne, Rennebu og Meldal ikke være berørt i samme grad, og i disse områdene vil det ved streik til å begynne med være tilnærmet normal drift.

Det er LO og YS sentralt som har valgt ut hvilke virksomheter og geografiske områder som rammes av streiken, og som har varslet plassfratredelse for TEN og 35.000 øvrige av sine medlemmer.

Det er satt frist for den sentrale meklingen til klokken 24:00 lørdag 7. april. Kommer ikke partene til enighet innen da, kan en streik være faktum fra og med søndag 8. april.

TEN vil i tilfelle streik opprettholde beredskap for å avverge fare for liv og helse, eller fare for betydelig materiell skade.

Alle andre feil i strømnettet som medfører strømbrudd vil vi ikke ha anledning til å rette opp i streikeperioden.

Det er derfor viktig at våre kunder er forberedt beredskapsmessig på hendelser som feil i strømnettet kan forårsake.

- Jobben vår er å sørge for at våre kunder alltid skal ha strøm, og i fjor hadde vi mer enn 1300 utrykninger for å rette opp feil i strømnettet. Blir det streik vil vi ikke ha anledning til å yte denne servicen for våre kunder, og vi må påregne at en streik vil medføre at en del mennesker og virksomheter dessverre vil bli uten strøm i streikeperioden, sier nettdirektør i TrønderEnergi Bjørn Rune Stubbe.

Samtidig understreker nettdirektøren at TrønderEnergi Nett har en avtale med de tillitsvalgte som betyr at feil i strømnettet som kan ha svært alvorlige konsekvenser likevel vil bli håndtert.

- Er det fare for liv og helse, eller fare for betydelig materiell skade, så har vi dispensasjon fra streiken til å rykke ut, sier Stubbe.

Værsituasjonen og hvor kaldt det er vil også påvirke hvorvidt en situasjon i strømnettet kan medføre fare for liv og helse, eller fare for betydelig materiell skade.

- Vi må vurdere fra tilfelle til tilfelle hvilke situasjoner som eventuelt kvalifiserer for å komme inn under definisjonen fare for liv og helse, eller fare for betydelig materiell skade. Disse retningslinjene som er utarbeidet fra arbeidslivets parter på sentralt hold har ikke vi lokalt mye handlingsrom til å gjøre egne tolkninger av, sier Stubbe.