Skip to main content

Ledende industriaktører oppretter midt-norsk fornybarklynge

Pressemelding   •   aug 16, 2017 15:40 CEST

Konsernsjef i TrønderEnergi Ståle Gjersvold i samtale med ordfører Rita Ottervik og NRKs Kari Sørbø

TrønderEnergi, Powel, NTE, Statoil, Kongsberg, Siemens og en rekke andre industrielle og offentlige aktører går nå sammen om å etablere en midt-norsk fornybarklynge.

Klyngen er regionalt forankret men har kunder og samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt.

Målet for klyngen er å:

- skape et ledende miljø for forretningsutvikling innen fornybar energi

- utvikle fremtidens løsninger og forretningsmodeller innen fornybar energi

- øke den samlede innovasjonskapasiteten blant klyngens medlemmer

- styrke og synliggjøre Trøndelag som fornybarregion

Energinæringene står overfor enorme endringer og muligheter i tiårene som kommer, drevet frem av klimapolitikk, teknologiutvikling og digitalisering. Fornybarklyngens målsetning er at Trøndelag og Norge skal lykkes med å skape nye løsninger, arbeidsplasser og verdiskaping gjennom dette skiftet.

- Vi i Norge må klare å ta godt grep om noen av de mange forretningsmulighetene det grønne skiftet kommer til å by på. Fornybarklyngen blir et viktig verktøy i så måte, sier konsernsjef i TrønderEnergi Ståle Gjersvold, som er en av initiativtakerne til klyngen.

Trondheim kommune og ordfører Rita Ottervik (Ap) har også vært en pådriver for klyngeetableringen.

- Teknologihovedstaden Trondheim gleder seg over at mange samarbeidspartnere finner sammen i det skiftet vi ser innen energisektoren og de muligheter digitalisering og teknologi gir. Trondheim kommune har vært en pådriver for etablering av fornybarklyngen og byens fortrinn er sterke forskningsmiljø og framoverlente bedrifter innen teknologi og digitalisering. Her har vi også offentlige aktører som har høye miljømål og som aktivt vil bidra i arbeidet med de endringene og mulighetene som kommer, sier ordfører Rita Ottervik.

Slik så det ut når klyngen ble formelt etablert på TrønderEnergis hovedkontor på Lerkendal i dag.

Fornybarklyngens styre:
Olav Rygvold, styrelederTidligere leder for energidivisjonen i Siemens, og plassjef i Trondheim.
Eli YstadKonserndirektør for organisasjonsutvikling i Nord Trøndelag E-verk
Jørn Arvid EndresenAdm. dir for ASKO Midt-Norge
Kristian HolmVice President for Renewables & Utilities i Kongsberg Digital
Hanne WigumHead of Renewable Research and Technology i Statoil
Arnt Inge SæternKonserndirektør for marked i Trønderenergi
Christina IanssenVP Business Solutions i PBES
Tonje EvangerChief Design Officer / Executive VP i Powel

Vi baner vei for fornybarsamfunnet!

TrønderEnergi skal levere energi og skape verdi – for kunder, eiere, ansatte og samfunn.

TrønderEnergi er organisert som et konsern med TrønderEnergi AS som morselskap med en rekke datterselskaper. Konsernet har fem forretningsområder; Produksjon, Ny fornybar, Handel, Kunde og Nett. Konsernsjef Ståle Gjersvold er daglig leder av konsernet. TrønderEnergi har i overkant av 400 ansatte og omsetter for rundt 1,5 milliard NOK årlig.

TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Sør-Trøndelag, KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap) og Nordmøre Energiverk AS.