Skip to main content

Tags

Trondheim kunstmuseum

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsansvarlig
 • iddea.ifgrmiotiqtutvm@mjtrfloniddhrieigzmkygunmpsthamumssegbumru.nqfoii
 • +47 90 67 02 03

 • Kommunikasjonsmedarbeider
 • oyqiviizndfb.kowvavzrmree@yetrfkonkkdhbfeiqmmkgmuntmstmtmulyseluumof.niuopp
 • 94227338
 • 94227338

 • Direktør
 • jotvhadbn.hcboodrjjzesfjsoehn@pytranonlbdhszeixhmkdhunxcstmgmukmsejvumvg
 • +47 46440638

 • Kurator
 • Razendnri.ezThgpomeimexisssmenfd@tlwronondxdheruimmakucvnsyxtmxuuspmeulem.runobx
 • +47 90 0816 85

 • Jowen.dmArohilmkd.vpJoduhaefnsqcenlu@tktrotsndxrhehiimyykupmnshgtmfkusqreupim.wbnohu
 • +47 41 23 11 11

 • kommunikasjonsleder ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.
 • jonchazqnnzge.jvnorsmemi@nvatnbmu.ovnoby
 • 92655890
Kontaktperson NTNU.