Skip to main content

Elever fra Herøy videregående skole med glimrende idé til sjømatnæringen!

Pressemelding   •   jan 12, 2018 16:53 CET

Fra venstre: Sander, Sander, Sander, Saner og Elin. Foto: Bitmap

Elever fra Herøy videregående skole med glimrende idé til sjømatnæringen!

Det er utrolig inspirerende å møte unge med spennende ideer, og ikke minst entusiasme og pågangsmot. Det lover godt for framtidens sjømatnæring, sier Liv Holmefjord som er styreleder i stiftelsen Nor-Fishing som er hovedsponsor for den nasjonale finalen.

Stiftelsen ønsker å støtte ulike tiltak som bidrar til oppmerksomhet og rekruttering til sjømatnæringene. «Ringer av vann-Sjømat for fremtiden» var derfor et naturlig prosjekt for oss å være med på. Holmefjord var juryformann i juryen som fikk alle løsningsforslagene presentert før tre grupper gikk videre til en superfinale.

Gruppen fra Møre og Romsdal, «Sander & Co» sitt løsningsforslag gikk ut på å kombinere et oppdrettsanlegg der det lever både sjøpølser, tang og tare. Foretningsidéen var så god at den fikk publikumsprisen som ble delt ut under Det Norske Måltid i Stavanger. Her kan du se deres videopitch

Juryen som hadde stemt frem vinnerlaget mener at forretningsidéen både kan gi økt verdiskapning og flere arbeidsplasser, ved å legge grunnlag for en innovativ produktutvikling av en uutnytta ressurs gjennom en kontrollert prosess mellom flora og fauna.

Får vist frem sjømatnæringen

I 2017 eksporterte Norge sjømat for 94,4 milliarder kroner. Dette gjør sjømat til en av våre viktigste eksportartikler. Til tross for dette har de unge lite kunnskap om bransjen og yrkesmulighetene den tilbyr.

Over 1 000 elever i videregående opplæring i ti av landets fylker deltok høsten 2017 på marine innovasjonscamper i regi av det nasjonale rekrutterings- og kompetansesamarbeidet Sett Sjøbein og organisasjonen Ungt Entreprenørskap. For mange av ungdommene var dette det første møtet med sjømatnæringen.

– Vårt mål med prosjektet er at flere unge får øynene opp for sjømatnæringen, og at innovasjonscampene bidrar til at elevene får ønske om, og styrket evne til, å være med å bidra til økt verdiskaping i tilknytning til sjømatnæringen, sier Janita Arhaug, leder for Sett Sjøbein.

Sjømatnæringen må satse på de unge. Gjennom denne konkurransen har vi sett at ungdom har mye å bidra med bare vi slipper dem til. Om lag 200 ideer har elevene jobbet med i løpet av konkurransen. Vi er mektig imponert over elevene og hvordan de har jobbet med våre utfordringer, og vi er også veldig glad for engasjementet lærerne deres har utvist.

10. - 12. januar reiste fylkesvinnerne, 44 elever sammen med sine lærere, til Stavanger for å delta i en nasjonal finale.

Vi vil takke aktørene fra næringen og andre ressurspersoner som har stilt opp, delt sin kompetanse og deltatt med bedriftspresentasjoner, veiledning og juryarbeid i Ringer av vann. Og en spesiell takk til stiftelsen Nor-Fishing som har stilt som hovedsponsor for den nasjonale finalen.

Samarbeid mellom skole og næringsliv

Helen Fet fra Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal var med under finaledagene og er imponert over kreativiteten og innsatsen til dei nasjonale vinnarane fra Herøy vgs.

– Dette har vært et godt eksempel på samarbeid mellom skole og næringsliv. Vi bygger kunnskap om sjømatnæringen, samtidig som elevene får prøvd seg på innovasjon, nytenkning og samarbeid. Læringen blir virkelighetsnær og det engasjerer elevene, sier Grete Ingeborg Nykkelmo, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.

Jobbet med verdiskapingsoppdrag fra sjømatnæringen

Oppdraget i de innledende fylkesfinalene var å ta utgangspunkt i ressurser fra havet eller innsjøer og utvikle en tjeneste eller et produkt som vil bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i tilknytning til sjømatnæringen.
-Vi vurderte lenge om vi skulle gi elevene et nytt oppdrag under den nasjonale finalen, men vi syntes at det kom så mange spennende ideer i fylkesfinalene at vi ønsket å la elevene få jobbe videre med konseptene sine. I den nasjonale finalen fikk elevene i oppdrag å videreutvikle sine konsepter, og de skulle levere en forretningsplan som tydeliggjør:

  • Forretningskonseptet (hva, hvorfor og hvordan)
  • Hvordan løsningen bidrar til økt verdiskaping for sjømatnæringen
  • Kunnskap om yrker og bedriftsmuligheter i sjømatnæringen
  • Hvordan løsningsforslaget kan bli til en ungdomsbedrift (UB)

Elevene måtte også lage en presentasjon og en kort video som forklarer løsningskonseptet

Underveis i oppdraget fikk elevene veiledning av representanter fra Kristin Haver Sevheim i Fiskerifaglig Opplæringskontor for Rogaland og Skagerak-kysten, Mali Hartviksen fra fôrprodusenten Cargill/ Ewos, Inger Hanne Vikshåland fra Stavanger kommune, Maritog Sett Sjøbein.

Innovative sjømatprodusenter og kokker kåret vinneren

Etter å ha fått presentert alle bidragene innstilte Finalejuryen tre grupper som gikk videre til superfinalen og fikk fremføre sine løsninger på scenen foran deltakerne på Det Norske Måltid som fikk ansvaret for å kåre en vinner. Sander & Co fikk flest stemmer av de vel 130 deltakerne.


Finalejuryen:

Liv Holmefjord, Styreleder Nor-fishing og Fiskeridirektør

Minnah F. Haniffa, Entreprenørsenteret- Universitetet i Stavanger

Joakim Wikström, Hrogn

Cathrine Hermansen, Fredrik Hermansens minnefond

Britt Elisabeth Fossdal, Designkokken


Kontaktinformasjon til elevene:

Publikumsprisen: Møre og Romsdal «Sander & Co», Herøy Vgs. Kontaktperson: Lærer, Svein Gunnar Frantsen, tlf 90082171

2. plass: Troms «Senjakassen». Senja Vgs, Kontaktperson: lærere Anita Henriksen, Tlf 911 15 299

3. plass: Rogaland «Lazer Lice», Strand Vgs, kontaktperson lærerSven Atle Kvernenes tlf 47642568


SETT SJØBEIN er et nasjonalt samarbeidsprosjekt for å synliggjøre muligheter i sjømatnæringen, innenfor havbruk, fiskeri og sjømatforedling – og alle ledd i disse næringene, overfor ungdom. Ulike rekrutterings- og kompetansetiltak gjennomføres i henhold til årlige føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Sett Sjøbein administreres av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). www.settsjobein.no

STIFTELSEN NOR-FISHING ble etablert i 1992 av det Kgl. Fiskeridepartement og har ansvaret for å avholde de internasjonale messene Nor-Fishing for fiskerinæringen og Aqua Nor for akvakulturnæringen. I tillegg til utstillingen arrangeres det flere seminarer, konferanser og egen studentdag. Begge messene avholdes i Trondheim Spektrum i august og har rundt 20 .000 besøkende hvert år. www.nor-fishing.nowww.aqua-nor.no

DET NORSKE MÅLTID startet i 2008 og er landets viktigste matpris. I år har over 200 produsenter fra hele landet meldt på sine produkter i 13 kategorier. Gjennom tre dommerrunder blir produktet smakt, vurdert og evaluert. Vinnerne blir annonsert under finalen 12.01.18, og det å gå til topps gir mange nye muligheter for synlighet og markedstilgang. Målet til Det Norske Måltid er å bidra til næringsutvikling gjennom å øke etterspørselen, skape stolthet og styrke omdømmet for norsk matproduksjon. www.detnorskemaltid.no

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell og uavhengig organisasjon som arbeider for å bygge opp elevers og studenters entreprenørskapskompetanse gjennom utdanningsløpet. UE er en landsdekkende organisasjon med et nasjonalt ledd og 17 fylkesorganisasjoner. De om lag 100 ansatte bistår lærerne og er bindeledd mellom utdanning og aktører i arbeids- og næringsliv.

UE tilbyr et tyvetalls entreprenørskapsprogrammer, fra 1. trinn til høyere utdanning. Alle UEs programmer er forankret i Kunnskapsløftet (LK-06).