Skip to main content

SMART? SMARTERE. SMARTEST! Trøndelag

Pressemelding   •   des 07, 2015 09:34 CET

Elevene finner nye løsninger på kjente problemer. Foto: Bård Halvorsen, Høgskolen i Østfold.

Hva vil det si å være smart? Er det å være intelligent? Eller kunnskapsrik? Erfaren?


For oss i Ungt Entreprenørskap handler smart om å kunne anvende kunnskap og kreativitet til å se nye muligheter. Vi er ikke født smarte. Det kan og må trenes.

Ungt Entreprenørskaps program SMART (4. til 7. trinn) gir aktive og motiverte elever som ønsker å lære mer. SMART gir fornøyde lærere fordi de opplever at elevene synes det er gøy å lære! Dette vet vi fordi over 50 000 elever på mellomtrinnet har jobbet med SMART.

Ja, takk! Jeg vil gjerne ha lærerveiledning for SMART gratis på epost

(Pris i vår nettbutikk er kr. 120,-).


SMART er ikke noe skolen skal gjøre i tillegg til alt det andre; SMART er en metode for læring. Programmet kan kobles til mange ulike temaer, som for eksempel klima og miljø, energi, kosthold og ernæring, sosialt entreprenørskap, trafikk og teknologi. Mulighetene i SMART er uendelige!

SMART inspirerer lysten til å utforske, tenke fritt og være løsningsorienterte. Elevene jobber i grupper med å avdekke behov, utvikle ideer og realisere løsninger andre kan nyttiggjøre seg. Gjennom SMART får elevene bruke teorien i praktisk og kreativt arbeid.

Fase 1 Detektiv. Jakte etter gode problemstillinger. Se løsninger der andre ser problemer.
Fase 2 Nå fikk jeg en idé!
Fase 3 Hva nå? Elevene organiserer seg i grupper og lager en plan.
Fase 4 Dette ble det til – presentasjon av SMARTe løsninger.
Fase 5 Veien videre. Refleksjon om læringsutbytte og verdi av ideen.

Tidsbruk
SMART kan gjennomføres i løpet av alt fra et par dager til flere uker.

Forankring i Kunnskapsløftet
SMART er forankret i Generell del i LK-06 og i kompetansemål for matematikk, norsk, samfunnsfag, naturfag og kunst og håndverk (vedlagt).

Pedagogisk grunnlag
Ungt Entreprenørskaps pedagogiske plattform er førende for alle våre programmer og aktiviteter (vedlagt).