Skip to main content

Verdal er best i klassen

Pressemelding   •   jan 15, 2016 09:53 CET

Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune er sammen tildelt prisen for Årets entreprenørskapskommune.

Verdal er en betydelig industrikommune, kjent for sin evne til omstilling og utvikling. Gjennom satsingen Læring av næring, gjennomsyres hele utdanningsløpet i kommunen - fra barnehage til høyere utdanning - av entreprenørskap. Barn og unge i kommunen får møte lokalt arbeids– og næringsliv, de får prøve seg i den virkelige verden og de får sette teori ut i praksis. Nå er kommunen, sammen med Nord-Trøndelag fylkeskommune, tildelt KS' og Ungt Entreprenørskaps årlige skoleeierpris for sitt forbilledlige arbeid.

- Satsingen på entreprenørskap henger naturlig nok sammen med behovet for arbeidskraft i kommunen vår, sier ordfører i Verdal kommune, Bjørn Iversen. - Vi har gjennom flere år sett resultatene av det tette samarbeidet mellom næringslivet og oppvekstløpet. Ved å starte den entreprenørielle tankegangen allerede i barnehagen, får ungene et bedre utgangspunkt for å tenke nytt, kreativt og utradisjonelt. Gjennom satsingen på entreprenørskap i Verdal kommune blir barn og unge enda bedre rustet for fremtiden, sier Iversen. 

Prosjektet Læring av næring er utviklet av Verdal kommune og inngår som en del av Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag. Verdal kommune, som skoleeier for grunnskolen, har i sin Kommunedelplan oppvekst nedfelt entreprenørskap i skole og barnehage som et av tre store satsingsområder i perioden 2015-2022. 

- Vi er umåtelig stolte over på ha vunnet KS' og Ungt Entreprenørskaps skoleeierpris for entreprenørskap, sier May Britt Lagesen; fylkesråd for utdanning og kultur i Nord-Trøndelag fylkeskommune. - Nøkkelen til suksessen i Verdal kommune er det målrettede arbeidet med entreprenørskap på alle trinn i opplæringen; fra barnehager til høyere utdanning ved Nord Universitet.

- Det er viktig å stimulere til vekst blant de unge i kommune-Norge. Årets prisvinner et forbilledlig eksempel på akkurat dette, og et eksempel til inspirasjon for andre kommuner og fylkeskommuner, sier avdelingsdirektør i KS, Erling Lien Barlindhaug.

Kompetanseutvikling hos personalet er sentralt i prosjektet, og det er opprettet et eget studium i entreprenørskap i barnehage og skole ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Opprinnelig var det opprettet 40 studieplasser, men på grunn av stor pågang, er antallet studieplasser økt til 64.

- Jeg er mektig imponert over entreprenørskapssatsingen i Verdal. Verdals unge får de aller beste forutsetninger for å gjøre gode yrkesvalg og de får en unik tilknytning til lokalsamfunnet. Med entreprenørskap som en rød trå i hele utdanningsløpet skapes en kultur for å tenke nytt og for å løse praktiske, teoretiske og faglige problemer. Klart dette vil komme både de unge og lokalsamfunnet til gode! sier Anne Kathrine Slungård, prisutdeler og administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.

Les hele juryens begrunnelse her.

Prisen ble delt ut på Skoletinget 2016, der «Liv og læring for fremtiden» er tema for årets konferanse.

Kontakt:
Ingrid Dahl Furunes, koordinator Ungt Entreprenørskap Trøndelag, tlf 942 38 060
May Britt Lagesen, fylkesråd for utdanning og kultur i Nord-Trøndelag fylkeskommune, tlf 958 15 536
Bjørn Iversen, ordfører i Verdal kommune, tlf 952 83 946

Læring av næring - intervjuene from impulsfilm on Vimeo.