Roar Olsen ny administrerende direktør i UNINETT

Nyheter   •   jun 19, 2017 10:21 CEST

Roar Olsen tar over som leder av UNINETT etter Petter Kongshaug, som har ledet selskapet siden etableringen i 1993 og går av med pensjon fra nyttår. Olsen kommer fra stillingen som direktør i Norsk Helsenett, og har vært divisjonsdirektør i Direktoratet for e-helse.

Roar Olsen ny administrerende direktør i UNINETT

Pressemeldinger   •   jun 19, 2017 10:18 CEST

Roar Olsen tar over som leder av UNINETT etter Petter Kongshaug, som har ledet selskapet siden etableringen i 1993 og går av med pensjon fra nyttår. Olsen kommer fra stillingen som direktør i Norsk Helsenett, og har vært divisjonsdirektør i Direktoratet for e-helse.

Digitalisering av ansettelsesprosess

Pressemeldinger   •   jul 26, 2016 08:00 CEST

HiOA tar i bruk UNINETT-avtaler når de lanserer sin forbedrede timelærerprosess i august. Siden 2013 har seksjon for Dokumentasjon- og Informasjonsforvaltning (SDI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), i samarbeid med andre, jobbet fram en digital prosess for ansettelse av timelærere. Det skal føre til bedre kvalitet, effektivitet og mer brukervennlige arbeidsprosesser.

En digital pipeorgelkonsert i Trondheim, Brno og Praha

Pressemeldinger   •   jun 26, 2016 08:00 CEST

Hva skjer når man vil holde en orgelkonsert for to pipeorgler, men orglene står i to forskjellige land og publikum sitter i et konferanserom i Praha?

Nytt nasjonalt arkiv for forskningsdata

Pressemeldinger   •   mar 19, 2014 09:21 CET

UNINETT Sigma lanserer i regi av NorStore-prosjektet en ny tjeneste for arkivering og deling av forskningsdata i Norge. Tjenesten er et resultat av stor etterspørsel fra norske forskere etter tjenester og verktøy for langsiktig arkivering og tilgjengeliggjøring av forskningsdata.

Ny finansiering av nasjonal e-infrastruktur

Pressemeldinger   •   mar 18, 2014 09:00 CET

Forskningsrådet kunngjorde på fredag at investering og drift av tungregning og lagringsløsninger for forskningsdata skal organiseres og finansieres på en ny måte. Tidligere har nasjonal e-infrastruktur vært koordinert av UNINETT Sigma AS. Med den nye modellen vil det bli opprettet et nytt selskap 1. januar 2015, som i likhet med Sigma vil være et datterselskap av UNINETT.

Bilde & Video 1 bilde

Om Uninett AS

UNINETT ble stiftet som eget selskap i 1993, men historien strekker seg helt tilbake til 1976, da de fire universitetene og flere andre forskningsmiljøer etablerte UNINETT som et prosjekt. Arbeidet ble videreført som forskningsprosjekt i SINTEF, før UNINETT i 1987 ble etablert som driftsorganisasjon for det akademiske datanettet i Norge. Samtidig overtok UNINETT ansvaret for administrasjonen av .no-domenet.

Aksjeselskap i 1993

Etter fem år som prosjektorganisasjon kom UNINETTs styre og ledelse fram til at det var ønskelig med en mer dynamisk styreform for virksomheten. Dette resulterte i at UNINETT AS ble stiftet i 1993, heleid av Kunnskapsdepartementet. For å unngå beskyldninger om kryssubsidiering med offentlige midler, og for ikke å hindre etablering av kommersielle internettselskap, vedtok styret samtidig å fristille alle kommersielle kunder som var tilknyttet. UNINETT har fra da av vært et rendyrket akademisk forskningsnett uten kommersielle interesser.

Konsern gjennom etableringen av UNINETT FAS i 1999

I 1999 ble deler av av UNINETTs virksomhet skilt ut som eget selskap, UNINETT FAS (Felles Administrative Systemer). Årsaken til dette var et ønske om å rendyrke primærvirksomheten i morselskapet og unngå sammenblanding av økonomien og risikoprofilen i de to virksomhetene. FAS skulle utvikle tekniske løsninger for effektiv drift av administrative tjenester for UH-sektoren. UNINETT ble da et konsern med 19 ansatte.

UNINETT Norid og UNINETT ABC etableres i 2002 - 2003

I 2002 og 2003 ble ytterligere to datterselskap etablert, UNINETT ABC og UNINETT Norid. Igjen var årsaken et ønske om ryddighet og klare økonomiske skillelinjer. ABC skulle bruke UNINETTs kompetanse og erfaring til nettutbygging til de øvrige utdanningsinstiusjonene i Norge, med vekt på grunnskolen og de videregående skolene. Norid skulle videreføre administrasjonen av domenenavn under .no-domenet.

UNINETT Sigma etableres i 2004

Det foreløpig siste datterselskapet i UNINETT-konsernet, UNINETT Sigma, ble opprettet i 2004. Sigma koordinerer tungregning og lagring i UH-sektoren.

UNINETT ABC ut av UNINETT-konsernet

Etter et ønske om å samle de statlige ressursene innenfor IKT i grunnutdanningen ble UNINETT ABC ved årsskiftet 2009/2010 skilt ut av konsernet. Selskapet ble da en del av det statlige Senter for IKT i utdanningen.

UNINETT FAS innfusjonert

Etter utarbeidelse av ny strategi for arbeidet med UH-sektoren, ble UNINETT FAS besluttet innlemmet i UNINETT AS fra 01.01.2012, for å konsentere ressursene rettet mot UH-sektoren.