Skip to main content

Tidenes kraftigste norske superdatamaskin til forskere

Pressemelding   •   jun 06, 2019 13:24 CEST

Norges nye nasjonale superdatamaskin, BullSequana XH2000, skal plasseres ved NTNU.

Med en regnekraft tilsvarende over 34 000 laptoper vil Norges nye nasjonale superdatamaskin femdoble regnekapasiteten til norsk forskning.

Skal Norge drive forskning som løser store vitenskapelig og samfunnsmessige utfordringer, må forskerne ha tilgang til superdatamaskiner som kan foreta svært omfattende beregninger.

Uninett Sigma2 har det nasjonale ansvaret for å tilby regnekraft til norske forskere. Selskapet har nå anskaffet en ny superdatamaskin, og valget falt på BullSequana XH2000 levert av Atos. 

Med en teoretisk ytelse på til sammen 5,9 petaflops vil beregningskapasiteten i norsk forskning femdobles.

– Skal vi løse kreftgåten og forstå klimautfordringer, utvikle nye medisiner og varsle ekstremvær, trenger forskere mer superdatakraft. Sigma2s nye superdatamaskin er et skritt på veien mot å finne svaret på de store utfordringene samfunnet står overfor, sier daglig leder i Uninett Sigma2 Gunnar Bøe.

Maskinen skal plasseres ved NTNU i Trondheim, og den vil bli tilgjengelig for forskere i løpet av våren 2020.

Tungregning til flere

Kampen om forskningsmidler tilspisser seg for norske forskere, og konkurransen fra utlandet blir stadig tøffere.

– Med denne nye superdatamaskinen vil vi ha muligheten til å gi betydelig bedre tilgang til beregningsressursene de trenger. I tillegg ser vi også at stadig flere forskningsdisipliner tar i bruk tungregning. For eksempel språkforskning, psykologi og humaniora, forklarer Bøe. 

Grønn profil 

Et annet viktig aspekt ved den nye superdatamaskinen er varmegjenvinning. Den kan gjenvinne store deler av energien som brukes til beregninger, dette i form av varmt vann som skal benyttes til å varme opp bygninger på NTNU. All strøm vil også komme fra fornybar energi.

Tekniske spesifikasjoner for BullSequana XH2000

Antall beregningsnoder 1344
Prosessorkjerner per node 2 x 64
Prosessortype AMD Epyc Rome 2,2 GHz – 225W
Totalt antall prosessorkjerner 172 032
Totalt minne 372 TB
Høyhastighetsnettverk Mellanox Infiniband HDR100, Dragonfly+
Intregrert datalagring 2,55 PB DDN Lustre
Teoretisk ytelse 5,9 Pflops
Kraftforbruk ved maks ytelse 952 kW
Gulvareal 14,78 m2 (29,56 m2)
Effektivitet varmegjenvinning 95%


Pressemelding på sigma2.no

Uninett Sigma2 er ansvarlig for å skaffe, drive og utvikle den nasjonale e-infrastrukturen for datavitenskap i Norge, og selskapet tilbyr beregnings- og datalagringstjenester. 

Sigma2 samarbeider nært med universitetene i Oslo, Tromsø, Bergen og Trondheim om å levere en attraktiv og bærekraftig e-infrastruktur til forskning og høyere utdanning i Norge. 

De årlige kostnadene til investering og drift av nasjonal e-infrastruktur er omtrent 150 millioner kroner og finansieres av Forskningsrådet og de fire universitetene. 

Sigma2 leder og koordinerer norsk deltakelse i internasjonalt samarbeid innenfor e-infrastruktur.

www.sigma2.no