Intensjonsavtale mellom Unit og SpringerNature: Oppfyller alle krav til åpen publisering

Nyheter   •   jun 27, 2019 10:00 CEST

Et svært godt forhandlingsresultat gjør at det nå foreligger en intensjonsavtale mellom Springer Nature og Unit på vegne av norske forskningsinstitusjoner. Den nye avtalen gjelder for perioden 2020—2022.

Springer nature agrees new transformative deal with Norway

Nyheter   •   jun 27, 2019 10:00 CEST

Springer Nature and Unit in Norway have agreed in principle a transformative read and publish deal for 2020 - 2022. This will allow researchers in Norway to read articles in journals on SpringerLink and Norwegian authors to publish Open Access (OA) in all of Springer Nature’s Open Choice portfolio of hybrid journals.

​Informasjonssikkerheten hos universiteter og høgskoler må styrkes

Pressemeldinger   •   jun 21, 2019 12:00 CEST

Rapporten "Tilstandsvurdering av informasjonssikkerhet og personvern blant de statlig eide universitetene og høgskolene" er laget av Unit på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Den konkluderer med at informasjonssikkerheten i sektoren må styrkes, og kommer samtidig med klare anbefalinger.

​Utredning av nasjonale løsninger for tilgang til åpne læringsressurser

Nyheter   •   jun 17, 2019 07:00 CEST

Rapporten «Utredning av nasjonale løsninger for tilgang til åpne læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner» er nå ferdigstilt. Rapporten legger frem en løsning for tilgang til åpne læringsressurser på tvers. En slik løsning skal stimulere til utvikling av digitale læringsressurser og mer fleksible undervisningsopplegg.

Samhandling gir digitaliseringsgevinster

Nyheter   •   jun 14, 2019 11:00 CEST

Med Feide blir det sikrere å logge seg på og dele data. Felles forvaltning og drift av løsninger gir offentlig sektor gevinster som sikker og effektiv drift og bedre personvern. Felles løsninger skaper også nye muligheter for markedsutvikling og innovasjon.

Endelige tall for Samordna opptak i 2018 er klare

Nyheter   •   jun 13, 2019 14:00 CEST

​Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning publiserer sluttstatistikk for fjorårets Samordna opptak hver vår. Rapporten viser endelige søker- og opptakstall fordelt på kjønn, alder, utdanningsområder, søkernes bakgrunn og lærestedene som er med i det samordnede opptaket.

Ser inn i den digitale fremtiden for utdanning og forskning

Nyheter   •   jun 06, 2019 14:54 CEST

Denne uken er NTNU vertskap for den internasjonale konferansen EUNIS 2019. Konferansen samler 430 fagfolk innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi i akademia. Tema for konferansen er "fremtidens kampus". Oppmøtet i Trondheim er rekordstort. Det er nok et tegn på en voksende interessen for hvordan digital teknologi kan endre hvordan vi lærer og forsker.

Forskning: lansering av handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning

Nyheter   •   jun 05, 2019 11:00 CEST

Forskere i UH-sektoren, helsesektoren og forskningsinstituttene skal få tilgang til vitenskapelige publikasjoner, forskningsdata og offentlige data som grunnlag for sitt arbeid. Forskningen skal gjøres mer tilgjengelig gjennom åpen forskningsformidling og mer åpne data.

Utdanning: lansering av handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning

Nyheter   •   jun 05, 2019 10:45 CEST

I dag ble handlingsplanen for digitalisering i høyere utdanning og forskning lansert. Basert på de politiske satsingene, prioriteres tiltak som utvikling av digitale læringsressurser, vurdering og eksamen. Arbeidslivsrelevans, tilrettelegging for innovasjon, entreprenørskap og livslang læring får også prioritet.

Informasjonssikkerhet og personvern: lansering av handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning

Nyheter   •   jun 05, 2019 10:00 CEST

I dag ble handlingsplanen for digitalisering i høyere utdanning og forskning lansert. Informasjonssikkerhet og personvern er en tydelig politisk prioritering og et fundament for vellykket digitalisering. Sikkerhetskultur og sikkerhetsbevissthet hos den enkelte bruker er avgjørende for å redusere risikoen for brudd på informasjonssikkerhet og personvern.

Kontaktpersoner 17 kontaktpersoner

  • Pressekontakt
  • Seksjonssjef kommunikasjon
  • laoarhzs.vkfuklgleuevvuaatzg@ihungiitsg.nmaokd
  • 930 67 893

Om Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning leverer et bredt spekter av tjenester til forskning og høyere utdanning. Unit har en sentral rolle i oppfølgingen av regjeringens digitaliseringspolitikk. Unit samler kreftene som skal bidra til digitalisering av universiteter og høyskoler.
Unit har ca. 200 ansatte og 520 millioner kroner i omsetning. Unit forvalter avtaler for 750 millioner og betjener 220 virksomheter innen høyere utdanning, forskning og formidling. Hovedkontoret ligger i Teknobyen  i Trondheim, og har avdelingskontor i Fridtjof Nansens gate i Oslo.

Adresse

  • Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
  • Abels gate 5A
  • 7030 TRONDHEIM
  • Norge